De Marke jaargang 1995

De Marke 1995 nr 1

Mark1995nr1.jpgBekijk Mark1995nr1.pdf
  • Voorwoord
  • Inhoudsopgave
  • Het kerspel Brummen in de Middeleeuwen (1), L. Lensen
  • Van Brimnum tot Brummen van Erbeke tot Eerbeek (recensie), J. Coenraadts
  • Vrijenberg en omgeving: een streek met een rijke geschiedenis, M.B.J. Kobussen
  • Westfaals orgel kostbaar bezit van Hervormde Gemeente Loenen, M.B.J. Kobussen
  • Reacties op oorlogsboek Brummen-Eerbeek 1940-1945, P.H.J. Willemsens
  • Oorlogsherinneringen, M.P. Hennink