Aanwinsten

 

De lezingavonden zijn na de coronacrisis weer hervat en is de bekende leestafel ook weer in beeld gekomen, waarop de laatste aanwinsten in de catalogus van De Marke worden getoond. Toch toont ook dit hoekje van de website enkele boeken die daar kunnen liggen. Verdere details van de titels kunnen in de catalogus worden gevonden. Leden kunnen deze boeken als onderdeel van hun lidmaatschap gratis lenen. Aansluitend worden ruim dertig aanwinsten vermeld en deels toegelicht, die later aan de catalogus zullen worden toegevoegd. 

                    

                    

           

                

 

Aanvullingen op de bibliotheekcatalogus van De Marke
(de boektitels zullen worden toegevoegd aan de catalogus van De Marke na de versoepeling van de coronamaatregelen bij het archief).


1 De slag om Arnhem: De complete geschiedenis van operatie Market Garden september 1944 / Clark, Lloyd. Origineel is uitgegeven door Sutton Publishing in 2002. 

De luchtlandingen begonnen op 17 september 1944. Dit boek behandelt niet alleen de luchtlandingen, maar vooral het relaas van de oprukkende geallieerde legers vanaf juni 1944 door België en zuidelijk Nederland tot aan de Rijn. Via kaartjes kun je de opstellingen en troepenbewegingen van de geallieerde en Duitse troepen volgen. Het was een hevige strijd en veel gewonden  werden naar Apeldoorn overgebracht, waar gevangen genomen Britse geneeskundige troepen in allerijl een “airborne ziekenhuis”  hadden opgezet.


2 Oorlog aan de Veluwezoom: Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren 1940 – 1945 / Maresch, Wencel. 461 pagina’s.

In het voorwoord schrijft schrijver Maresch dat veel inwoners van Dieren, Ellecom en Spankeren in Loenen en Beekbergen de gevechten moesten afwachten bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. Voor de oorlog was er al een evacuatieplan opgesteld: Spankeren en de boeren uit de Fraterwaard moesten naar Laag-Soeren, de rest van de inwoners moest naar Loenen, Beekbergen en Oosterhuizen. Ook hotel Zilven in Loenen liep vol. De route liep via de Harderwijkerweg. De weg langs het kanaal was afgesloten i.v.m. het laten springen van de bruggen. De evacuatie zal niet lang geduurd hebben, de gevechten waren weldra afgelopen. Beroemd en berucht zijn de ontwikkelingen op het landgoed Avegoor. Op 27 september 1940 is Avegoor in Ellecom door de Duitsers in beslag genomen en sinds oktober 1941 is het een opleidingsschool voor de S.S. Hier kregen groepen van ongeveer 100 man in verschillende afdelingen een opleiding van zes weken. Het was een S.S. Ausbildungslager voor indoctrinatie en training. Een sporthal werd gebouwd, het grondwerk werd gedaan door 139 Joodse dwangarbeiders. Avegoor werd een groot complex en huizen in de buurt werden gevorderd voor het verblijf van officieren.

Wie er meer van wil weten kan de mededelingenbladen lezen van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal vanaf het jaar 2010. Zie  https://www.oudheidkundigekring.nl/jaargang/2010. Vanaf het maart nummer tot later passim. Na de bevrijding trokken de geallieerden erin en toen die weg waren werd het een interneringskamp voor N.S.B-ers.


3 Vluchteling in eigen land: Arnhemse oorlogskinderen over de evacuatie van 1944 / Inklaar, Ineke. Jaar van uitgave 2020.

Dit boek beschrijft de situatie in Arnhem tijdens de luchtlandingen van de geallieerden in september 1944 en de evacuatie in noordelijke richting naar Apeldoorn en Beekbergen. Mensen die toen kind waren, of hun nakomelingen doen hun verhaal. Apeldoorn had een evacuatieplan klaarliggen en gemeente, Luchtbeschermingsdienst en het Rode Kruis werken efficiënt samen om de gevluchte Arnhemmers op te vangen. Ook wordt verslag gedaan hoe Arnhem eruit zag bij de terugkeer.


4 Herinneringen aan de oorlogsjaren in Loenen onder redactie van Jan Janssen en Adriaan Klomp. Uitgave van de stichting Historie Loenen, 2018.

De gebeurtenissen van de oorlogsjaren in Loenen worden verteld door mensen die de oorlog hebben meegemaakt of door familieleden van reeds overleden mensen. Wat komt zoal aan de orde: Het opblazen van de bruggen over het kanaal, het huisvesten van burgers uit Dieren in de periode van 10 – 14 mei 1940 o.a. in hotel Zilven, de tewerkstelling van jongens in Duitsland, het bombardement op Bosoord, neergeschoten vliegtuigen, het opvangen van evacuees uit Arnhem en zelfs nog de verwoesting van boerderij De Beekhoeve aan de Clabanusweg in Klarenbeek, in het verlengde van de Voorsterweg.


5 Oorlog en vrede in de gemeente Voorst: Verhalen voornamelijk over de bevrijding, verteld door mensen die de oorlog hebben meegemaakt of nakomelingen van hen. Uitgave OKV Voorst, 2020.

Voor De Marke is dit boekje vooral interessant wat betreft de gevechten in de buurtschap Klein-Amsterdam, die ingeklemd ligt tussen Loenen, Klarenbeek en Hall. Op 19 november 1942 zijn 12 verzetsstrijders uit de gemeente Voorst gefusilleerd.

De aanval op de stelling Klein Amsterdam: Van Duitse zijde stonden op het Kruisbosserveld drie stukken geschut opgesteld. Verder lag er een telefoonaansluiting met de vuurleiding en het commandocentrum op de Clabanus. Verspreid over meerdere boerderijen en huizen waren  Duitse militairen ingekwartierd. Bovendien zat Klein-Amsterdam vol met geëvacueerde burgers uit Arnhem. De luchtdoelbatterijen 1,2 en 3 werden beschoten door 60 Mitchells vliegtuigen, opgestegen vanaf Vitry in Noord Frankrijk en Melsbroek in Belgie. Op 11 april werd vanaf 6.00 uur door de Canadese troepen de aanval bij de IJssel bij Wilp ingezet.

Canadezen in Klein-Amsterdam:  Op 16 april verschijnen de Seafort Highlanders met hun geschut in Klein-Amsterdam. Hun commandopost werd gevestigd op boerderij “De Voort” aan de Gravenstraat, vlakbij “De Viersprong”. Na Klein-Amsterdam rukten de Canadezen op naar het Kanaal bij Loenen. Vermoedelijk via de Clabanusweg en Voorsterweg. Het boek is verluchtigd met een paar kaartjes van het oprukkende Canadese leger. Wie meer wil lezen over dit onderwerp, kan het dagboek van P. Boesveld raadplegen in het kantoor van de OKV Voorst te Twello.
 

6 Op zoek naar Hamaland; Archeologische resten uit de 9e tot en met de 11e eeuw in Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost-Veluwe. Uitg. van AWN Afdeling Zuid-Salland-IJsselstreek- Oost-Veluwe. 2020.

Dit boek behandelt opgravingen in- of nabij ons Markegebied met uitgebreide geschiedkundige beschrijvingen. Zo beschrijft Michel Groothedde “Karolingisch Zutphen in pago Hamaland”. Vervolgens schrijft hij over “de burg van Zutphen”. En wat voor ons heel interessant is omdat het op Brummens grondgebied ligt, een verhandeling over de hof van Wapsen. Verder de opgravingen aan De Dalenk in Loenen, “een kleine ontgraving met grote resultaten”. Dan een relaas over klimaatverandering in de 10e eeuw: Het einde van acht eeuwen bewoning in het Spelderholt. Vervolgens schrijft Chris Nieuwenhuize over de hof te Voorst.


7 De betekenis voor de Veluwse sprengen en beken / Slijkhuis, Henri. Uitgave Bekenstichting 2020. , Milieubederf in historisch perspectief 1500- heden

Dit boekje behandelt de verandering in de natuur ten gevolge van economische bedrijvigheid in de loop der eeuwen en de maatregelen die de overheid neemt,
zoals het maken van wetten om verontreiniging tegen te gaan: Hinderwetten, milieuregelgeving, aanleg van rioolstelsel en waterzuiveringen.


8 Oorlog en bevrijding in Brummen en Eerbeek, fiets -en wandelroutes met een omschrijving van de bezochte plekken. Uitg. Visit Brummen Eerbeek, 2020.


9 Gemeentegids 1994 Brummen. Uitgave gemeente Brummen 1994. T.g.v. de viering “1200 jaar gemeente Brummen” zijn oude afbeeldingen afgedrukt, ontleend aan het gemeentearchief van Brummen.


10 Het Oosterhuuzens Dialectkoor: 15 jaar zangplezier / Muller, Gerrit. Uitgegeven in het jaar 2020.

Het koor is op 8 maart 2005 opgericht door Klaas Berends uit Oosterhuizen en Martien Kobussen uit Loenen.


11 De IJsselstroom; Van stoomwasserij tot duurzaam monument / Koolhof, Han e.a.. Diepenmaat uitgeverij, 2020.

Voormalige wasserij “De IJsselstroom” staat in de buurtschap De Hoven bij Zutphen. De geschiedenis van het pand wordt belicht en zijn bewoners. Tevens wordt de bouwhistorie belicht en het reilen en zeilen in stoomwasserijen.


12 Mobilisatiecomplex Veldhuizen in Loenen. Uitgave Zesruit B.V. 2020.

Dit boekwerkje is uitgegeven in het kader van het 5-jarig jubileum van bedrijvencomplex “Veldhuizen”. De historie van het voormalige mobilisatiecomplex wordt beschreven en de indeling van het complex door defensie. Het huidige bedrijvenpark heeft de nummering van de loodsen door defensie aangehouden. Overzichtskaartje aanwezig.


13 Wilhelminaschool Brummen 1906-2006. Basisschool voor Christelijk onderwijs.

Jubileumboekje i.v.m. 100 jarig bestaan.


14 Gedenkboek en parochiegids van kerk en parochie St. Andreas Brummen, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de parochie 1855-1955.

Dit boekwerkje is belangrijk voor het hele Markegebied, aangezien er ook een uitgebreide verhandeling in staat van de statie Eerbeek/Ter Horst waar Brummen toen onder viel. Het gebied liep van Brummen tot Beekbergen.


15 Loveshem; Geschiedenis van het dorp Leuvenheim / Berghegen, A. . Uitg. 1097.


16 Leuvenheim viert 50 jaar vrijheid; Van schans tot wildbaan. Uitg. Leuvenheims Belang 1995.

Stan Dekker verhaalt over de oorlog.


17 Jubileumuitgave 60 jaar voetbalvereniging Oeken 1928-1988.


18 98 jaar ULO/MAVO Brummen / Vrielink, R..

Waarom geen 100-jarig jubileum? Oorzaak is fusie met andere school.


19 15 Jaar kerkenmarkt Brummen 1983-1998.


20 Geschiedkundige aantekeningen van Hall, Eerbeek en Coldenhove / Antvelink, J.. Typeschrift.

Antvelink was hoofd der school in Hall van 1858 – 1901. Hij heeft een boek geschreven  over de geschiedenis van de plaatsen hierboven beschreven. Dit boek is letterlijk overgetypt door A.H. Panepoek uit de Brummense Courant van 1947. De periode waarover geschreven wordt loopt vanaf het einde der middeleeuwen tot ongeveer 1900.


21 Gids voor Brummen en omstreken / Geïllustreerde Gids voor Brummen en omstreken, met opgaven van Uitstapjes en Rijtoeren in den omtrek, benevens een afstandskaartje.

Uitgegeven door de Vereeniging "Brummen's Belang", Brummen, Joh. ter Haar, 1897.


22 De Groene Vallei; Stad en Land aan de IJssel / Adriaan Buter e.a.; Uitg. J.N. Voorhoeve, Den Haag, 1978.


23 Portret van de IJssel / Tekst: W.H. Heitling, Leo Lensen, Foto's Con Mönnich; Uitg. Terra Zutphen.


24 Landbouwmechanisatie op IJsselhoeven, sporen van weleer / Ria Broekhuis (red.), Uitg. Stichting IJsselhoeven, april 2021.


25 Op zoek naar het verleden; wereldlijke en kerkelijke geschiedenis van het gewest en de stad Zutphen / Pastoor F.A. Smit (samenstelling), Uitg. Koks-Gesto NV, Alkmaar - Hilversum.


26 De opkomst van Zutphen / Willem de Vries, Uitg. Proefschrift Universitaire Pers Leiden, Van Gorcum en Comp., Assen, 1960.


27 Hoenderloo, van plaggenhutten tot toeristenplaats; Voetafdrukken in Veluwse zandgrond / Henri A. Peers; Vormgeving, opmaak en drukwerk: Incido; juni 2021.


28 Beladen bos; het munitiedepot van Hoog Soeren 1941-2020 / Evert van Ginkel; Uitg. SPA Uitgevers, Zwolle, april 2020


29 Canon van Rheden / P.J. den Boer - Pinxter, J.W.M. Jansen, F. Keverling Buisman; Uitg. Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp en Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal, 2011


30 200 jaar gemeente Rozendaal 1818 - 2018 / Ingrid D. Jacobs; Uitg. Jansen & de Feijter, Ingrid D. Jacobs, 2018

31 Naar de Kalkberg / Anneloes Timmerije; Uitg. Geitenpers, 2021

32 150 jaar Krepel Group; anderhalve eeuw bedrijvigheid in hout / redactie Pim Kisjes; Uitg. Krepel Group, Klarenbeek, 2020

33 Ter herinnering aan ... kleine monumenten in Apeldoorn (deel 2) / redactie: Herma van Dorth, Willem Ormel, Yvonne de Vries; Uitg. Stichting Apeldoornse Monumenten, oktober 2021

34 100 jaar Kopermolen; katholieke basisschool De Kopermolen / redactie: Henriëtte van der Wal, Yvonne Buitenhuis, Miek Verheul, Harry Linderhof en Carola van Loo-Vredegoor, m.m.v. Babet Hogervorst, Ingrid Wolters en Bennie Bloem; Uitg. Katholieke Basisschool De Kopermolen, Klarenbeek, 2022

35 400 jaar Papierfabriek De Middelste Molen, sinds 1622; Loenen op de Veluwe / auteurs: Ad van Pomeren en Harry Schotman, eindredactie: Peter Leunissen; druk en afwerking: Tot Drukwerk Apeldoorn, 2022

36 Brummen Concordia, een legende van steen / hoofd- en eindredactie: Léontine Lamers; schrijvers grote verhalen: Marije Verbeeck, Nicolien van Doorn, Agnes van Brussel, Marguerite Tuijn, Oliver Gee; Druk: Drukkerij Tesink Dinxperlo, eerste druk, 2022