Lidmaatschap


Zonder leden zou een vereniging als De Marke niet bestaan. De vereniging heet nieuwe leden van harte welkom, jong en oud. Wat de leden bindt is hun belangstelling voor de lokale geschiedenis en de ontwikkeling van onze streek. Het verleden omvat veel aspecten om zich in te verdiepen  – van kunst en cultuur tot bedrijvigheid en techniek, enz. – zodat de activiteiten van de vereniging uitwaaieren in vele richtingen.

Die activiteiten worden uitsluitend bekostigd vanuit de contributie door de leden: € 14,- per jaar, met een optie voor een kleine, aanvullende donatie. De vereniging ontvangt geen vaste subsidies uit andere bronnen.

Contributie: v.a. € 14,- per jaar

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan het verenigingsleven. Dat betekent vrije toegang tot

  • de lezingen van de vereniging, met een introducé;
  • de middag- en dagexcursies die worden georganiseerd, waarbij bij dagexcursies aanvullende kosten kunnen gelden afhankelijk van het programma;
  • de uitleen van boeken uit de huisbibliotheek;
  • de ontvangst van het Mededelingenblad ‘De Marke’;
  • deelname aan ledenacties op deze website, zoals meedingen om foto's en verhalen te plaatsen;
  • soortgelijke activiteiten en voordelen die per project kunnen verschillen, zoals kortingen bij het uitkomen van nieuwe publicaties, inclusief de Canon van Brummen en Eerbeek, uitgekomen in december 2019.

Voor aanmelding graag het formulier onder de menuknop Contact invullen en opsturen, met een opgave van M/V, de voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.