De Marke jaargang 1980

De Marke 1980 nr 1

Mark1980nr1.jpgBekijk Mark1980nr1.pdf
 • Jaaroverzicht 1979 / Staat van baten en lasten over 1979, M. Zegers
 • Uit Beekbergens verleden, jeugdherinneringen, G.B. Wolters
 • Verhalen rondom het Hontsveld (Empe), J. ter Avest
 • Gelderse landmaten, B. Derksen
 • De N.H. kerk te Hall, verslag van een gemeente-opzichter in 1925
 • De geschiedenis van de Brummense boeren op schrift gesteld, P.H.L. Willemsens
 • ‘De roekels’, een verhaal uit de Apeldoornsche Courant van 11-06-36 (Beekbergen), W. Klomp
 • Archieven, K. de Boer

De Marke 1980 nr 2

Mark1980nr2.jpgBekijk Mark1980nr2.pdf

Het Beekbergerwoud; de geschiedenis van een verloren oerbos (Beekbergen-Lieren), H. van Lohuizen

 • Inleiding
 • Een wildt en bijster land
  • De lage landen bij de zee
  • De middeleeuwse heide-mij-ers
  • Het ontstaan van de marken
 • Het Beekberger Woud in de stukken
  • Markeboeken en registers
  • Erfholtrichters en "richteressen"
  • Een woud, wat doe je ermee?
 • De exploitatie van het woud
  • Des winters, als het regent...
  • Turf, plaggen en koeien
 • Het woud onder de hamer
 • De ontginning van het woud
  • Waarom het zover kwam
  • Oerbos bij de gratie van een zandrug
  • "Gelijk de eekhoorns..."
  • "Bezaaijen en oogst"
  • Paarden voor Jan Soldaat
  • De boerderij
  • De bewoners van het landgoed "Verloren monument van de voormalige natuur"
  • Bloemrijke taal
  • Voer voor archeo- en andere 'logen'
  • De flora van het woud
 • Tenslotte
  • Literatuuroverzicht

De Marke 1980 nr 3

Mark1980nr3.jpgBekijk Mark1980nr3.pdf
 • Terugblik op het jaar 1980, R. van Beem
 • Rondom de oude ‘Smittenberg’ (Beekbergen), G.B. Wolters
 • Loenenaren rollen deserteurs op, W. Klomp
 • Veldnaamonderzoek in Hall + kaart met veldnamen en boerderijnamen, M. Beker-Schuite
 • In Eerbeek was indertijd een bijna 20 eeuwen oude begraafplaats-crematorium, G.J. te Hennepe
 • Collecte veur ut Eendracht (Eerbeek) instrumentarium, G.J. te Hennepe
 • Brummen en omgeving (deel 1), A. van Bodegom