Bibliotheek De Marke

Catalogus met zoekfunctie

 • Dit gedeelte van de website geeft toegang tot de catalogus van de bibliotheek van vereniging De Marke.
 • Een handig hulpmiddel voor het doorzoeken van de titels verloopt als volgt:
  1. Klik hieronder op 'Huidige catalogus' voor toegang tot de titels; 
  2. Toets een zoekterm in in het zoekveld dat zich op de rechterbalk bevindt;
  3. De zoekterm wordt in kleur in de titels weergegeven, het aantal vondsten wordt vermeld en het is mogelijk tussen de resultaten heen-en-weer te klikken.

De boekenverzameling van De Marke is te vinden onder:

Huidige catalogus 


Gebruik verenigingsbibliotheek

In onze bibliotheek treft u boeken aan die specifiek betrekking hebben op plaatsen in het gebied van onze vereniging zoals Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen, Ugchelen en naastliggende dorpen en buurtschappen. Leden kunnen gratis boeken lenen. Het mooiste is dat dit de aanzet geeft voor nader onderzoek in andere informatie-instellingen (bibliotheken, archieven, musea) om zo tot een publicatie voor ons tijdschrift te komen of misschien wel tot een boekwerk, zoals onze vereniging er een vijftal uitgegeven heeft. U kunt ook een onderzoekgroepje oprichten, zodat u met meerdere personen aan een project bezig gaat.

Wat zijn de mogelijkheden om de boeken te raadplegen:

 1. Boeken laten reserveren en door de bibliothecaris mee laten nemen naar de volgende lezing;
 2. Boeken aanvragen en ophalen bij de bibliothecaris thuis;
 3. Boeken thuis laten bezorgen wanneer het niet te ver weg is. We hebben namelijk leden in het hele land.

Ook kunt u de bibliothecaris vragen stellen waar u bijvoorbeeld gegevens over uw buurt, straat of dorp kunt vinden. Er zijn namelijk veel openbare instellingen die materiaal in huis hebben, steeds meer digitaal. Bekijk daarom ook de catalogi van de openbare bibliotheken, zoals van Eerbeek, Brummen en Apeldoorn. Hier wordt ook verwezen naar publicaties in regionale kranten en huis-aan-huisbladen zoals de Regiobode. Verder nog naar het Erfgoedcentrum Zutphen waar de archieven en verzamelingen van de gemeente Brummen opgeslagen zijn. Deze instelling heeft ook een historische bibliotheek, die ter plekke te raadplegen is.

Lenen uit de bibliotheek

Zoals gezegd kunnen leden van De Marke gratis boeken lenen. Neem contact op met de bibliothecaris om af te spreken welke boeken u wilt raadplegen en via welke mogelijke mogelijke bezorging. 

De bibliotheek van onze vereniging is fysiek aanwezig in CODA Apeldoorn, afdeling Archief/ Kenniscentrum, onder archiefnummer 274. De titels zijn hier te raadplegen: Bibliotheek OHV De Marke als CODA Archiefstuk 274  De boeken zijn daar dus alleen ter inzage in het Archief/Kenniscentrum.

Contactmogelijkheden met bibliothecaris Willem Klomp zijn als volgt:

                             Bibliotheek De Marke
                            Langschoten 71
                            7371 EP Loenen
                            telefoonnummer: 055 50 52 276
                            emailadres: w.klomp10@kpnplanet.nl

 

Ontstaan en opbouw van de bibliotheek

De Oudheidkundige Vereniging "De Marke" is direct na haar oprichting van start gegaan met de opbouw van een eigen bibliotheek. Als eerste aanzet heeft papierfabrikant Willem Schut een aantal boeken over de papiergeschiedenis geschonken. De collectie wordt ook nu nog verder uitgebouwd.

Het doel is de publicaties over het erfgoed in het werkgebied van De Marke goed toegankelijk te maken voor  de verenigingsleden en belangstellenden. Het is een gewoonte dat de bibliothecaris - Willem Klomp - de laatste aanwinsten ter inzake neerlegt tijdens de lezingavonden die worden georganiseerd, gewoonlijk op een tafel ergens in de zaal.

Onze bibliotheek is een speciale bibliotheek, namelijk een bewaarbibliotheek. Dit in tegenstelling tot openbare bibliotheken, die boeken en andere media afschrijven wanneer ze overjarig of versleten zijn. Wat de openbare bibliotheken niet (meer) hebben, kan bij ons wel aanwezig zijn.

Onze bibliotheek beschikt over materialen die gaan over de historie van de aangesloten dorpen en buurtschappen, eventueel aangevuld met naburige plaatsen of de ruimere regio zoals de Veluwe en Gelderland. De volgende onderwerpen komen aan de orde, al of niet gecombineerd met ons werkgebied:
- Archeologie;
- Economie, ambachten, industrie, nijverheid, papierfabricage; 
- Genealogie, volkenkunde;
- Gezondheidszorg, sport; 
- Godsdienst, kerkgenootschappen;
- Kunst, bouwkunst, planologie;
- Muziek, dans, toneel, film;
- (Oud) vaderlandsrecht; 
- Onderwijs, scholen;
- Sociale wetenschappen, statistieken;
- Taal, letterkunde, dialect;
- Land- en tuinbouw, jacht, visserij;
- Natuurwetenschappen, geologie.