Verslag van Verhalenavond voor nieuwe “Atlas van de Veluwe”.

Deze door De Marke georganiseerde avond op 22 maart 2023 in Ontmoetingscentrum De Bruisbeek te Loenen trok een behoorlijk aantal bezoekers, vooral uiteraard uit Loenen, maar ook werden bezoekers uit Eerbeek, Brummen en zelfs één uit Zwolle gesignaleerd. Geschat werd dat er zich minstens 50 bezoekers gemeld hadden.

Van de auteurs waren beide heren aanwezig, van Erfgoed Gelderland Henriëtte Kosse en als discussieleider was Inke Camphens uitgenodigd.

De heer Tjirk van der Ziel, de mede-auteur met Wim Eikelboom van de al verschenen Atlas van de IJssel, opende de bijeenkomst met een digitale presentatie aan de hand van een oude kaart van de IJssel. Het belangrijkste in de geschiedenis van de Veluwe is de aan- en afwezigheid van de waterlopen: sprengen en beken, later ook het Apeldoorn-Dierens kanaal met zijn verlenging naar Hattem. De komst van de spoorlijn Arnhem naar Zutphen heeft ook een grote invloed gehad.

Door de aanwezigheid van water op de Veluwe is deze geworden wat hij nu is. Het water trok watermolens en wasserijen aan, de watermolens produceerden van alles, van olie tot papier, en die papierindustrie heeft zich tot grote ondernemingen ontwikkeld, die het uiterlijk van de Veluwe totaal veranderd hebben.

Was er vroeger heel veel water, op dit moment is er mede door klimaatverandering een groot tekort aan: beken en sprengen staan droog,  de grondwaterspiegel is tientallen meters gedaald.

Er zal voor de toekomst dus heel veel moeten veranderen. Na de inleiding door de heer Tjirk van der Ziel, konden de ruim 50 aanwezigen zich in groepjes van zes à zeven mensen uitspreken over wat zij beschouwden als de grootste veranderingen van hun omgeving in de tijd. De discussie vond plaats op basis van een setje van zeven landkaarten op A4 formaat, van Brummen, Eerbeek, Loenen en Beekbergen van 1804 tot 2023. Alle opmerkingen mochten op A4-tjes en ook op de achterzijde van de landkaartjes genoteerd worden.

De eindresultaten konden onder de deskundige en zeer prettige leiding van Inke Camphens geventileerd worden. Daarvan werden door Tjirk van de Ziel weer notities gemaakt, en we konden deze zeer sfeervolle avond op tijd voor de bezoekers afsluiten. Omdat het moeilijk was nu al een datum te prikken, zullen de twee auteurs een voorstel sturen voor een tweede ontmoeting.

Een leuke bijkomstigheid was dat De Marke de rekening betaalt voor de bij aankomst geschonken koffie en de zaalhuur, maar dat de overige drankjes voor rekening waren van het Erfgoed Gelderland dat de totstandkoming van de Atlas van de Veluwe ondersteunt.  

De gebruikte landkaartjes op A4 formaat, voor zover niet voorzien van belangrijke aantekeningen,  mochten door de deelnemers mee naar huis genomen worden.