De geschiedenis van Hall en zijn Middeleeuwse Kerk. 

Lezing door spreker en rondleider dhr. Robert Carp uit Hall, op 15 november 2022 in de Ludgerus kerk te Hall

De Ludgeruskerk geniet nationale bekendheid en erkenning als één van de achttien meest bijzondere Middeleeuwse kerken. Vooral de cultuur- en kunsthistorische waarden van het interieur zijn bepalend voor deze unieke status. Interessant genoeg om deze kerk bij deze gelegenheid van binnen te bewonderen.

Het betoog van de inleider gaat echter verder. De ontstaansgeschiedenis van het dorp Hall komt ook uitgebreid aan bod als één van de oudste dorpen in de regio.

De spreker is ondermeer ingegaan op de volgende tien vragen:

               1. Wie was Ludgerus?
               2. Waar komt de naam Hall vandaan?
               3. Hoe invloedrijk was "de Marke" in Hall?
               4. Wanneer begon Hall in verval te raken?
               5. Waren er meer kerken in Hall?
               6. Wat is een Hagioscoop?
               7. Hoe ziet de geboorte van Christus er uit en toe toont de kerk dat?
               8. Wat deden de edelen en vorsten in de kerk, als ook de lokale notabelen?
               9. Hoe uniek zijn de ronde banken?
             10. Heeft de kerk in Hall nog toekomst? 

Bij aanvang en in de pauze is het orgel, dat in 2022 is gerestaureerd, bespeeld. Introducées en belangstellenden waren welkom, zodat de kerk afgeladen vol was. Ook was onze bibliotheek aanwezig.

                  Al met al werd dit een bijzondere "de Marke" bijeenkomst!