Lezing over Maarten van Rossum

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging De Marke nodigt zijn leden uit voor de lezing getiteld: De plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum (Zaltbommel ca 1490 – 1555 Antwerpen).

Spreker:         Historicus Sander Wassing. Voor zijn cv: Zie bijlage.

Waar:              Cultuurhuis pater Dekker (voormalige R.K. kerk), H.A. Lorentzstraat 20, 6961 XL  EERBEEK

Datum:            Dinsdagavond 21 november

Aanvang:         19.30 uur.

Uiteraard kunt u ook introduceés meenemen.

Voor de historische inbedding van Maarten van Rossum zie wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_van_Rossum

Voorafgaand aan de lezing: Ledenvergadering met twee agendapunten:

  1. Mededelingen van het bestuur.
  2. Bestuursverkiezing: Kandidaat voor het bestuur is de heer Jan Gerrit Dommerhold uit Brummen. Wanneer u als leden toestemming geeft zal hij als bestuurslid de functie van penningmeester gaan vervullen.

Alvast wat extra informatie over het onderwerp:

De Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem (ca.1497-1555)
“Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”

Hoe financierde Maarten van Rossem de bouw van kasteel Cannenburch? Hoe breidde hij zijn bezit uit in de omgeving van het kasteel? Opzoek naar het antwoord volgen we de Gelderse krijgsheer wanneer hij van 1516 tot 1543 plundertochten onderneemt in Holland, Brabant en Vlaanderen. “Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. De lijfspreuk van Van Rossem werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Kerkklokken, boden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren. Van Rossem stond in de zestiende eeuw bekend als de ‘gesel van de boeren’.
Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse provincies aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. Decennialang hield Maarten van Rossem in dienst van de Gelderse hertogen door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn greep. Uit kronieken vangen we soms een glimp op van het persoonlijke leed dat hierdoor veroorzaakt werd. Een bezoek van Gelderse soldaten aan het Brabantse Geldrop liep verschrikkelijk af:

‘dat midts de troubelen vanden oorloghe de kercke ende thooren alhier by de Geldersche seer jamerlijck is affgebrandt ende daerinne doodt gebleven over de tweehondert menschen

Soms vonden de oorlogshandelingen plaats op Veluws grondgebied. Plaatsen als Hattem en Nijkerk vormden vaak het doelwit van binnenvallende Bourgondische legers. Wie was Maarten van Rossem en wat dreef hem? Welke krijgsbuit streek hij op en welke tactieken werden gebruikt? Waren zijn plundertochten succesvol? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

Wat extra informatie over de spreker:

Mijn naam is Sander Wassing, ik ben 36 en woon met mijn jonge gezin. In 2013 studeerde ik af aan de Universiteit Leiden en sindsdien mag ik mijzelf historicus noemen. Ik geef lezingen voor historische verenigingen over onder meer de Beeldenstorm (1566), wederdopers die een Nieuw Jeruzalem op aarde wilden stichten en plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem. Onderwerpen met een rauw randje spreken mij wel aan. Ik spits de onderwerpen waarover ik spreek toe op de lokale en regionale geschiedenis. In 2016 schreef ik in samenwerking met de Historische Vereniging Het Land van Brederode een boek over de Grote Geus Hendrik van Brederode. Sinds 2018 werk ik als informatiespecialist voor DOCFactory, een bedrijf dat gevestigd is in Rijswijk. Met ongeveer 60 man sterk ontsluiten we op projectbasis archieven en adviseren we over informatiehuishouding. Dat doen we voor overheden en tal van andere instanties overal in het land.