Verhalen uit of over Loenen

 

Kasteel ter Horst

Een sieraad voor Loenen is nog altijd kasteel Ter Horst. Het uit 1557 daterende kasteel past prachtig in de bomenrijke omgeving. In dat jaar liet Arnhems burgemeester Wijnand Hackfort (1522-1563) hier zijn zomer- en jachtverblijf bouwen. Hij noemde dit zijn Lagchend Huys. Vanaf de Hoofdweg heeft men een fraai uitzicht op het kasteel, dat zeven geslachten het eigendom is geweest van de adellijke familie Hackfort. Aan deze familie heeft het dorp voor een groot deel haar ontwikkeling te danken.

Meer dan 300 jaar bleef Kasteel Ter Horst eigendom van familie Hackfort. Het diende in deze periode voornamelijk als woonhuis. Vóór 1557 schijnt het kasteel al te hebben bestaan, zij het in een andere constructie. Hiervan is niet veel bekend. De kelders hebben vloeren met stenen die dateren uit 1300.

Dank zij de Hackforts heeft Loenen ook haar unieke wapen. Ter gelegenheid van het 1150-jarig bestaan kwam er ook een vlag van dit wapen. Het geslacht Hackfort voerde het wapen in goud met rode dwarsbalk en drie leliën, met een zittende en twee staande hazewindhonden. Zeven geslachten lang tot 1939 voerde de familie Hackfort tot Ter Horst dit wapen. Velen van hen liggen begraven op het kerkhof bij de Rooms Katholieke Kerk, waar de familie een eigen grafkelder liet bouwen.

Door het overlijden van Alard baron van Hackfort tot Ter Horst in 1882 stierf het adellijk geslacht Hackfort uit in de mannelijke lijn. Maria Leopoldina Hackfort huwde op 23 juni 1862 met baron Ferdinandus van Wijnbergen. Het kasteel kwam in 1890 leeg te staan en werd te koop aangeboden. Dankzij Robert Mevil, baron van Lynden bleef het kasteel voor Loenen gespaard. De baron liet het kasteel geheel verbouwen en ging hier een groot gedeelte van het jaar wonen. Sinds 1933 is het kasteel particulier bezit van de familie Russelman. Alexander Russelman, de huidige eigenaar, exploiteert op het landgoed een houthandel.