Catalogus De Marke

 

1 De ontwikkeling der waterschappen in Gelderland / E.J. Bosch van Rosenthal; Den Haag; Zuidhollandse boek en handelsdrukkerij, 364 pagina's, 1930, 1 boek

2 Grondbeginselen van de schrijfwijze der Nederlandsche taal / Ginneken, J. van; Hilversum, Paul Brand, 192 pagina's, 1931, 1 boek

3 Het Loo, de Oranjes en de jacht / L. van Everdingen; Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 176 pagina's, ISBN 90 70024 306 , 1984, 1 boek

4 Leren leven met papier / J.S. Hermans; Amsterdam, Intergrafia; 86 pagina's (Intergrafia reeks nr. 22), 1 boek

5 De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560 / J. Hollestelle; Arnhem, Gijsbers en Van Loon, 336 pagina's, 1976, 1 boek

6 Uit de geschiedenis der Nederlandsche woorden / P. Kat; Zutphen, Thieme, 167 pagina's, 1911, 1 boek

7 Handbuch fur Pappe; Erweitertes "Pappenmerkbuch" fur Pappenerzeugung, Handel und Verarbeitung / E. Jeitteles; Frankfurt am Main, P. Keppler, 150 pagina's , 1954, 1 boek

8 Strijd om schoonheid; 50 jaar Heemschut / onder redactie van Ton Koot; Amsterdam, Ploegsma, 159 pagina's , 1961, 1 boek

9 Landelijke bouwkunst in Oost Nederland / J. Jans; Enschede, Van der Loeff, 191 pagina's , 1969, 1 boek

10 Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland / K. Jansma en M. Schroor; Leeuwarden, Inter Combi Van Seijen, 496 pagina's, 1986, 1 boek

11 Littera eget scheda, de letter behoeft papier; de geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel; Amsterdam, Lutkie en Smit, 98 pagina's, 1951, 1 boek

12 Dictionary and encyclopedia of paper and paper making; with equivalents of the technical terms in French, German, Dutch, Italian, Spanish and Swedish / E.J. Labarre; 2e druk. Amsterdam, Swets en Zeitlinger, 488 pagina's, 1952, 1 boek

13 Buch und Papier; buchkundliche und papiergeschichtliche Arbeiten; Leipzig, Otto Harrassowitz, 164 pagina's, 1949, 1 boek

14 Ratgeber fur den Betrieb von Papier-, Pappen- , Zellulose-, Holzstoff- und Strohstoff Fabriken / U. Kirchner; Biberach Riss, Guntter Staib Verlagsgeselschaft, 400 pagina's, 1923, 1 boek

15 300 jaren papierfabricage N.V. Papierfabriek De Hoop 1657-1957; Eerbeek, De Hoop, 1957, 1 boek

16 Gelders molenboek / in opdracht van het provinciaal bestuur van Gelderland; Zutphen, Walburg Pers, 632 pagina's, 1968, 1 boek

17 Gelders molenboek / in opdracht van het provinciaal bestuur van Gelderland; Zutphen, Walburg Pers, 655 pagina's. ISBN 90 6011 100 1 , 1982, 1 boek

18 Watermolens in Nederland / P. Nijhof; Zwolle, Waanders, 176 pagina's, 1982, 1 boek

19 Papiergeschichte / Verein der Zelstoff und Papierchemiker und Ingenieure Forschungsstelle Papiergeschichte, 1951-1954, 1 boek

20 Van Gelder zonen 1784- 1934 / J. De Jongh; Haarlem, F. Bohn. 62 pagina's, 1934, 1 boek

21 Woordkunst; leerboek tot het bijbrengen van inzicht in letterkundige verschijnselen / M.A.P.C. Poelhekke, Groningen, J.B. Wolters, 167 pagina's, 1911, 1 boek

22 Het Anker; tijdschrift voor het personeel van de papierfabriek De Hoop in Eerbeek. Jubileumnummer over de geschiedenis van de fabriek 1911 - 1961. Eerbeek, De Hoop, 36 pagina's , 1911, 1 deel

23 Serving the paper industry / Nordiska Maskinfilt; Halmstad (Zweden), 78 pagina's, 1955, 1 boek

24 De gewenste uitrusting van een dorp; een onderzoek onder de bevolking van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, rapport C / Boks, A.; Semper Agendo Apeldoorn, 209 pagina's , 1971, 1 boek

25 Kastelen rond Zutphen II / Harenberg, Jan; Zutphen, Walburg Pers , 1988, 1 boek

26 Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek / Heuvel, H.W.; Arnhemse herdrukken van zeldzame en belangrijke werken op het het gebied der Nederlandse topografie, nr. 4; Gysbers en van Loon, Arnhem, 1966, 1 boek

27 Handboek van natuurreservaten en wandelterreinen in Nederland; Amsterdam, Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland , 1971, 1 boek

28 Molens van Nederland / Besselaar, Herman; BV Uitgeversmaatschappij Kosmos, Amsterdam, z.j., 144 pagina's , 1 boek

29 Liudger 742-809, de confrontatie tussen heidendom en christendom in de lage landen / Berkum van, Aug.; De Bataafsche Leeuw, comité Oud Muiderberg, 132 pagina's, 1984, 1 boek

30 Oude beschavingen van de lage landen; speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing / Borman. R.; Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 215 pagina's , 1980, 1 boek

31 De Veluwe, luisterrijk land tussen Randmeer en Rijn / Gazenbeek, Jac; Zomer en Keuning, Wageningen, 263 pagina's, 1 boek

32 Brummen in den tijd van overgang / Graaf, J de; Ruys uitgeversmij, Zutphen, 263 pagina's , 1947, 1 boek

33 Handel en wandel op de Noord-Veluwe; tussen prehistorie en historie / Baarle, C.A. van; uitgeverij Van den Berg, Kampen, 106 pagina's , 1989, 1 boek

34 Zó was ‘t; een streekeigen bundel gedachten en gedichten van Hermen Bomhof; Nieuwe Apeldoornse Courant, 128 pagina's , 1 boek

35 Caart der limitten van de hooge en vrije heerlijckhijdt van Het Loo / Aardoom, L.; Canaletto, Alphen a/d Rijn, 136 pagina's , 1989, 1 boek

36 Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien; Gesamtdarstellung aller Gebiete der gewerblichen und industriellen Arbeit; Leipzig, Verlag von Otto Spamer, 733 pagina's, 1 boek

37 The archaeology of the industrial revolution / B. Bracegirdle; Rutherford, Fairleigh Dickinson University Press, 207 pagina's, ISBN 0 8386 1424 8 , 1973, 1 boek

38 Folklore in het dagelijks leven; gewoonten en gebruiken in de lage landen / T. de Joode; Alphen a/d Rijn, A.W. Sijthoff, 128 pagina's. ISBN 90 218 23691 , 1977, 1 boek

39 Wandelingen door Nederland met pen en potlood / J. Craandijk en P.A. Schipperus; Haarlem, Tjeenk Willink, 376 pagina's, 1879, 1 boek

40 Papierkennis, een cursus voor de praktijk van de papierverwerker deel 1 / U. Proost; Amsterdam, P. Proost, 66 pagina's, 1934, 1 boek

41 Papierkennis, een cursus voor de praktijk van de papierverwerker deel 2 / U. Proost; Amsterdam, P. Proost, 109 pagina's, 1934, 1 boek

42 Zo doen wij het: N.V. Vereenigde papierfabrieken Eerbeek / Eerbeek, Verenigde papierfabrieken, z.j., 38 pagina's, 1 boek

43 Van volmolen tot vouwkarton / P. Vaags; Eerbeek, K.N.P., jubileumboek i.v.m. 75 jarig bestaan van de verenigde papierfabrieken, 64 pagina's, 1988, 1 boek

44 De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie, gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan; Groningen, koninklijke verenigde drukkerijen Hoitsema, 185 pagina's , 1954, 1 boek

45 Muziektenten in Gelderland / S. Laansma en T. Brouwer; Zutphen, Walburg Pers, 120 pagina's. ISBN 90 6011 468 X , 1986, 1 boek

46 Drie vel in het wapen; uitgegeven ter gelgenheid van het 250-jarig bestaan van de Berghuizer papierfabriek voorheen B. Cramer te Wapenveld; 23 pagina's, 1961, 1 boek

47 Het oude nest; Sangers, contact- en nieuwsblad van het geslacht Sangers 1976-1977 / Maaseik, W. Sangers, 162 pagina's, 1 boek

48 Art in the watermark; Kunst im Wasserzeichen; l'art du filigrane / W. Herdeg; Zurich, Amstutz en Herdeg, 103 pagina's, 1952, 1 boek

49 De restauratie van het koninklijk paleis Het Loo / C.W. Royaards; -s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 74 pagina's, 1972, 1 boek

50 In de hof der historie; kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis / J. Romein; Amsterdam, Querido, 159 pagina's, 1963, 1 boek

51 Het Geldersch landschap; 60 jaar bescherming van natuur en cultuur / R. Snijders en K. Dansen; Het Geldersch landschap, 183 pagina's, 1989, 1 boek

52 Het verloren woud / H. Schimmel; Amsterdam, Zuid Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 238 pagina's. historische roman over het Beekbergerwoud. ISBN 90 10 4281 2 , 1982, 1 boek

53 Wir machen die Sachen die nimmer vergehen; zur geschichte der papiermacherei /A. Schulte; Wiesbaden, Industrie Verlags GMBH, 199 pagina's, 1955, 1 boek

54 De papiermolens in de provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg / H. Voorn ; Haarlem, Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrikanten, 736 pagina's. ISBN 90 9001132 3 , 1985, 1 boek

55 Taal en spraak in stad en streek; algemene taal en dialecten / B.W. Schippers; Groningen, Wolters Noordhof, 157 pagina's, 1970, 1 boek

56 Van schepvorm tot papiermachine; overzicht der witte kunst in Nederland / W. Visser; Vereniging van Nederlandse papierfabrikanten, 239 pagina's, 1 boek

57 De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw / B.W. de Vries; 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 492 pagina's, 1957, 1 boek

58 West Frieslands oud en nieuw; Historisch Genootschap Oud West Friesland, 248 pagina's , 1981, 1 boek

59 Zeventiende-eeuwse taal / A. Weijnen; Zutphen, N.V. W.J. Thieme & cie, 260 pagina's, 1952, 1 boek

60 Geboren op markengronden; historische roman van Veluwse mensen / A. van Luttikhuizen de Vries; Hoenderloo, 192 pagina's. Historische roman handelend in Loenen., 1988, 1 boek

61 De Nederlandse dialecten / A. Weijnen, Groningen - Batavia, P. Noordhoff N.V., 189 pagina's, 1941, 1 boek

62 Handbuch der Wasserzeichenkunde / K.Th. Weiss; Leipzig, Fachbuchverlag, 327 pagina's, 1962, 1 boek

63 Meer om cieraat als gebruik; tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen /Arnhem, Vrienden der Geldersche Kasteelen en het Geldersch Landschap, 232 pagina's. ISBN 90 73302 01 3 , 1990, 1 boek

64 Het onderzoek van papier, overdruk uit de mededeelingen van Van Stolk & Reese Rotterdam, 48 pagina's , 1914, 1 boek

65 Prikkels; uitgaven van het maandblad voor papierverwerkend Nederland, 1946-1947, 1 omslag

66 Oudhollandse papieren; monsters van Van Gelder Papier, 1 omslag

67 Bezoek van de leden der Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten aan de papiermolen "De Schoolmeester", eigendom van de firma Gebroeders de Jong te Westzaan op donderdag 26 juni 1947; met monsters van papierfabrieken , 1947, 1 boek

68 La feuille blanche; fondée en 1941, loi de 1901 / Association des amis du papier des industries et arts graphiques, 1 boek

69 Zwei erzählungen von Adalbert Stifter / A. Stifter, 1 boek

70 Smeekschrift van het papier aan de geleerden / Amsterdamse grafische school, 1 boek

71 One hundred and fifty years of papermaking by hand at Hayle mill / J. Barcham Green; Maidstone, 27 pagina's, 1960, 1 boek

72 Buitenplaatsen op de Oost Veluwe; inventarisatie 1980, deelrapport I / H.R. Van Diessen; Apeldoorn, S.D.O.V., 30 pagina's, 1980, 1 boek

73 Buitenplaatsen op de Oost-Veluwe; inventarisatie 1980, deelrapport 2 / H.R. van Diessen; Apeldoorn, S.D.O.V., 100 pagina's, 1980, 1 boek

74 Buitenplaatsen op de Oost-Veluwe; inventarisatie 1980, deelrapport 3 / H.R. van Diessen; Apeldoorn, S.D.O.V., 84 pagina's, 1980, 1 boek

75 Verhalen uit het oude Roembeek / G.J. te Hennepe, 1 stuk

76 Portret van de Veluwse beken / S. Dijkhuizen; Zutphen, Terra, z.j., 141 pagina's. ISBN 90 6255 249 8 , 1 boek

77 Apeldoorn monument / Apeldoorn, Stichting tot uitgifte van een gedenkboek Apeldoornse oorlogs- en verzetsmonumenten, 151 pagina's, 1990, 1 boek

78 Sprengen en beken van de Veluwe; een geschiedenis; Arnhem, Stichting tot behoud van de Veluwse beken en sprengen; 48 pagina's, 1989, 1 boek

79 Brummen in grootmoeders tijd / B. Straalman en H. Robben; Zaltbommel, Europese bibliotheek, 76 foto's (in grootmoeders tijd), fotoboek met historische tekst. ISBN 90 288 5113 5 , 1990, 1 boek

80 Ik zou wel willen dansen, maar.......; rapport over de educatieve activiteiten op het gebied van de Nederlandse volksdans, volksmuziek en volkszang / K. Horvat; Utrecht, Informatiecentrum volkscultuur, 34 pagina's, 1991, 1 stuk

81 Papierknipkunst / Utrecht, Informatiecentrum volkscultuur, 49 pagina's, 1991, 1 stuk

82 Leven en laten leven / H.J.W. Schimmel; Zeist, Rijksinstituut voor veldbiologisch onderzoek t.b.v. het natuurbehoud, 40 pagina's, 1 boek

83 Archeologie in Gelderland / R. Borman; Zutphen, Terra, 154 pagina's. ISBN 90 6255 090 8 , 1981, 1 boek

84 Geïllustreerde gids voor Brummen en omstreken met opgaven van uitstapjes en rijtoeren in den omtrek benevens een afstandskaartje ; Brummen, Vereeniging Brummen's belang; 72 pagina's, 1991, 1 boek

85 Monumenten in het groen / gemeente Apeldoorn, 84 pagina's, 1987, 1 boek

86 Monument klein en groot; Arnhem; provinciaal comité Gelderland, 64 pagina's, 1975, 1 boek

87 De Imbosch, monument in een (natuur)monument: de opkomst, bloei en ondergang van de nederzetting aan de Imbosch in de heerlijkheid Rosendael van 1764 tot 1938 / M.J. Matser; Zwolle, Matser, 64 pagina's, 1 boek

88 De oude imkerij / B. Jacobs en H.W.M. Plettenburg; Arnhem, Rijksmuseum voor volkskunde 'Het Nederlands openluchtmuseum', 66 pagina's. ISBN 90 6255 0193 , 1979, 1 boek

89 Oliemolens / A.J. Bernet Kempers; Arnhem, Vrienden van het Nederlands openluchtmuseum, 1979; 108 pagina's. ISBN 90.6255.030.4 , 1 boek

90 In en om de grutterij / A.J. Bernet Kempers; Arnhem, Vereniging vrienden van het openluchtmuseum, 52 pagina's , 1979, 1 boek

91 Historische boerderijtypen / R.C. Hekke; Arnhem, Stichting historisch boerderijonderzoek, 1991, 1 boek

92 De Veluwse papiermolen / C.Th. Kokke; Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, 56 pagina's, 1977, 1 boek

93 Van vlechtwerk tot baksteen; geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland / J.J. Voskuil; Arnhem, Stichting historisch boerderijonderzoek; 160 pagina's, 1 boek

94 De Nederlandse boerderij in het begin van de 19e eeuw / R.C. Hekker en J.M.G. van der Poel; Arnhem, Stichting Historisch boerderijonderzoek, 123 pagina's. ISBN 90 70103 12 5 , 1989, 1 boek

95 Boerderijen bekijken, historisch boerderijonderzoek in Nederland / Arnhem, stichting historisch boerderijonderzoek, 120 pagina's. ISBN 90 6184 265 4 , 1985, 1 boek

96 Grote historische atlas van Nederland, Oost Nederland 1830-1855; Groningen, Wolters-Noordhoff , 1990, 1 boek

97 Voor nu en later, zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis. Uitgave van de Rabobank Brummen-Eerbeek bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan 1907-1982 , 1984, 1 boek

98 Gemeente atlas van de provincie Gelderland 1868 naar officiële bronnen bewerkt / Kuyper, J.; Leeuwarden, Hugo Suringar , 1 boek

99 Het veldnamenonderzoek in Overijssel, een tussentijdse rapportage; Zwolle, commissie veldnamenonderzoek , 1982, 1 stuk

100 Informatiemap veldnamenonderzoek in Overijssel, januari 1984; Zwolle, commissie veldnamenonderzoek , 1984, 1 stuk

101 Wonen en werken in Eerbeek en Hall van de vroegste tijden tot nu / Tanke, Yvonne; Eerbeek, woningbouwvereniging “Eerbeek”, 96 pagina's, 1987, 1 boek

102 Beschrijving van Arnhem / Staats Evers, J.W. Oorspronkelijke uitgave is van 1868 en uitgegeven door Is. An. Nijhoff.; Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1970, 1 boek

103 De Buthe / Noordervliet, N.; een verhaal over een huis in de buurtschap Oeken; Brummen, Geitenpers , 1991, 1 boek

104 Ruim Zicht / Siebelink, Jan. Verhaaltje over villa Ruimzicht in Brummen, Cortenoeverseweg; Brummen, Geiten Pers , 1990, 1 boek

105 Gemeente-atlas van Nederland, naar officiële bronnen bewerkt, tweede deel / Kuyper, J.; Leeuwarden, Hugo Suringar , 1 boek

106 Register op de leenen van het Huis Bergh / Gelre, vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis oudheidkunde en recht; Arnhem, S. Gouda Quint , 1929, 1 boek

107 Eerbeek en Hall in oude ansichte / Beker-Schuite, M. en Derksen, Ben; Zaltbommel, Europese bibliotheek , 1980, 1 boek

108 Voorst, een dorp maar meer nog een gemeente / Overkleeft, Dick; Rotaryclub Voorst , 1988, 1 boek

109 Epe en Oene 800 jaar / Lohuizen, G.S. van, Terwel, W. en Zandstra, F.; uitgegeven ter gelegenheid van het 800 jarig bestaan van Epe en Oene. Met medewerking van de historische veren “Ampt Epe”. Epe, historische vereniging “Ampt Epe”, 1976, 1 boek

110 Het Loo, de Oranjes en de jacht / L. van Everdingen; Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 176 pagina's. ISBN 90 70024306 , 1984, 1 boek

111 Handboek stichting Het Geldersch landschap; Arnhem, Geldersch landschap, 156 pagina's, 1969, 1 boek

112 Achtergronddocument intergemeentelijk landschapsbeleidsplan samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe; Heerde, Epe, Voorst en Brummen; D.H.V. milieu en infrastructuur, 87 pagina's, 1992, 1 boek

113 Landschapsbeleidsplan gemeente Brummen; DHV milieu en infrastructuur; 73 pagina's, 1992, 1 boek

114 Uren van herinnering, 100 jaar school nr. 10 - de Tweede Stee Loenen / I. Schouten Reckman; Apeldoorn, de Ramshorst, 104 pagina's. ISBN 90 72790 01 4 , 1991, 1 boek

115 Spoortocht langs oude en nieuwe N.S. stations / M. Vermooten en T. Smit; Hapert, De Kempen Pers, 187 pagina's. ISBN 90 70427 68 0 , 1991, 1 boek

116 Daar komen de Brummense schutters, de geschiedenis van het Brummense St. Jans Gilde / P. Verbeek; Brummen, St. Jans Gilde, 135 pagina's, 1989, 1 boek

117 Vijftig eeuwen volk langs de IJssel / H. Heitling en L. Lensen; Zutphen, Terra; 440 pagina's. ISBN 90 6255 060 6 , 1 boek

118 Het grafische werk van Jan Mankes / J.R. De Groot; Brummen, stichting Signature, 39 pagina's, 1992, 1 boek

119 Archeologisch reisboek voor Nederland / R.H.J. Klok; Haarlem, Fibula Van Dishoeck, 366 pagina's. ISBN 90 228 3616 9 , 1977, 1 boek

120 Gelders mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland; Zutphen, Walburg Pers, 169 pagina's. ISBN 906011.165.6 , 1979, 1 boek

121 Het belang der gemeente zeer ter harte, bestuur en bestuurselite in een Veluws dorp, Ede 1795-1914 / C.E. Kamerbeek; 230 pagina's. ISBN 90 9005212 7 , 1992, 1 boek

122 Gelders oudheidkundig persoverzicht 1990 / Gelders oudheidkundig contact in samenwerking met de bibliotheek Arnhem; Zutphen, Gelders contact, 73 pagina's , 1990, 1 boek

123 Honderd jaar Willem Tell Brummen; de geschiedenis van een schietsportvereniging / W. van Weteringen, 63 pagina's, 1 boek

124 Over ijzerkuilen, slakkenhopen en een merkwaardige industrie/ R. Hardonk; Apeldoorn, Historisch Museum Moerman, 9 pagina's, 1975, 1 boek

125 De oude smeedijzerbereiding/J.D. Moerman; Apeldoorn, Gemeentemuseum, 7 pagina's, 1962, 1 boek

126 De oude smeedijzerbereiding / J.D. Moerman; Apeldoorn, Gemeentemuseum, 7 pagina's, 1962, 1 boek

127 De oude smeedijzerindustrie, beschrijving der overblijfselen in het Orderbos / J.D. Moerman; Apeldoorn, Gemeentemuseum, 13 pagina's, 1962, 1 boek

128 Een vorstelijk monument, de Grote Kerk te Apeldoorn 1892-1992 / Apeldoorn, wijkkerkeraden Het Loo en Centrum-oost van de Hervormde gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 254 pagina's. ISBN 90 9005120 1 , 1992, 1 boek

129 De opgang met draaiende wielen, memoires van een transportondernemer / Albert van de Scheur; Apeldoorn, Van de Scheur. 187 pagina's, 1992, 1 boek

130 Archeologie onder water, het verleden van een varend volk / Th. J. van Maarleveld en E.J. van Ginkel; Amsterdam, Meulenhof, 160 pagina's. ISBN 90 290 9616 6 , 1990, 1 boek

131 Epe toen en nu / P.P. van der Haak; Hulst, Van Geyt Productions, 96 pagina's. ISBN 90-5327-056-6, 1993, 1 boek

132 Geschiedenis van Apeldoorn / R.M. Kemperink; Zutphen, Walburg Pers, 320 pagina's. ISBN 906011.853.7, 1993, 1 boek

133 Havezathe Voorstonden, vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten / J. van Dam; Zutphen, Walburg Pers, 144 pagina's. ISBN 978.90.5730.691.4, 1993, 1 boek

134 Woordenboek van het dialect van Epe / A. van den Bremen en L. van den Bremen; Epe, Historische Vereniging, 210 pagina's, 1982, 1 boek

135 Een bestuurder van formaat, Jan Adriaan Joost baron Sloet tot Olthuis, schout/burgemeester van Apeldoorn 1818-1824 / E. Luikens; Gemeentearchief Apeldoorn, 52 pagina's, 1992, 1 boek

136 Apeldoorn, uitgegeven door de gemeente Apeldoorn, als aandenken aan den scheidenden burgemeester mr. W. Roosmale Nepveu / D. Gosker; Apeldoorn, 92 pagina's , 1934, 1 boek

137 Heerde historisch gezien / Heerde, Heerder historische vereniging, 156 pagina's, 1976, 1 boek

138 Sainte Marie, van pension tot woon- en zorgcentrum, 65 jaar katholieke bejaardenzorg in Apeldoorn; Stichting Katholieke bejaardenzorg, 43 pagina's, 1993, 1 boek

139 Het is stil op Het Loo, overpeinzingen in memoriam koningin Wilhelmina / T. Booy; Amsterdam, Ten Have, 210 pagina's, 1963, 1 boek

140 Apeldoorn in opkomst, de ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw / C. Arnold; Zutphen, Walburg Pers, 236 pagina's. ISBN 906011.331.4, 1971, 1 boek

141 "Onder den clockenslach van Voorst", blik in de geschiedenis van het kerspel Voorst / J.H. Hermsen; Stichting Voorst, 159 pagina's. ISBN 90-9006147-9, 1993, 1 boek

142 De wacht aan de IJssel, belevenissen van II -35 regiment infanterie / S. Laansma; Zutphen, Laansma, 104 pagina's, 1993, 1 boek

143 De Joodse gemeente te Zutphen / S. Laansma; Zutphen, Walburg Pers, 80 pagina's. ISBN 906011.353.5, 1978, 1 boek

144 Uit de historie van Voorst / W. Jappe Alberts; Zutphen, Walburg Pers, 55 pagina's. ISBN 906011.421.3 , 1972, 1 boek

145 De veertien burgemeesters van Apeldoorn van 1818 tot 1993 / E. Luikens; afdeling communicatie van de gemeente Apeldoorn, 104 pagina's. ISBN 90 801249 1 5 , 1993, 1 boek

146 Geschiedenis van 120 jaar protestants christelijk onderwijs in Zutphen / S. Laansma; Zutphen, Walburg Pers, 64 pagian's. ISBN 90 6011.056.0. , 1980, 1 boek

147 Uit de historie van de kerspelen van Terwolde en Nijbroek van de vroegste tijden tot ca. 1900 / J. Vredenburg; 116 pagina's, 1 boek

148 Het Beekberger Woud, de geschiedenis van een verloren oerbos; Eerbeek, oudheidkundige vereniging de Marke, 88 pagina's, 1 boek

149 Orgels op de Veluwe / M. Seybel; Elburg, 64 pagina's, 1962, 1 boek

150 50 jaar Apeldoornse boerenleenbank; Apeldoorn, Boerenleenbank, 50 pagina's, 1959, 1 boek

151 Kerkgeschiedenis van Loenen en Silven / G.J. van der Burgt; Brummen, 159 pagina's, 1953, 1 boek

152 Wat overblijft / T. Verbogt; Brummen, Geiten Pers, 28 pagina's, 1991, 1 boek

153 Zevenhuizen 'uit kluiten gewassen' / Werkgroep Oud-Zevenhuizen; Apeldoorn. ISBN 90 9004610 0, 1991, 1 boek

154 Gelders oudheidkundig persoverzicht, uit krant en tijdschrift samengesteld door Gelders oudheidkundig contact; Zutphen, 82 pagina's, 1989, 1 boek

155 Beeld van een kerk / J. Baggen; Deventer, Deventer Dagblad Combinatie, 128 pagina's, 1992, 1 boek

156 Toelichting "Loenen" behorende bij het bestemmingsplan / gemeente Apeldoorn, 1984, 1 boek

157 Apeldoorn in beeld, fotojaarboek van de Nieuwe Apeldoornse Courant november 1990 tot november 1991, 1991, 1 boek

158 Van Brimnum tot Brummen van Erbeke tot Eerbeek, de geschiedenis van de gemeente Brummen / Rotary Club Brummen; Zutphen, Thieme, 168 pagina's, 1994, 1 boek

159 40 jaar A.B.T.B. afdeling Loenen (1949 - 1989) aartsdiocesane R.K. boeren- en tuindersbond / G. Klomp; Loenen, ABTB, 45 pagina's, 1989, 1 boek

160 De ontwikkeling van de papier- en papierverwerkende industrie en de daarbij betrokken bedrijven in Eerbeek en Loenen in de periode 1971- 1975 / Economisch technologisch instituut voor Gelderland; Arnhem. 46 pagina's, 1972, 1 boek

161 Zacht, kristalhelder en zuiver van smaak, 100 jaar openbare drinkwatervoorziening Apeldoorn/ NUON V.N.B., 32 pagina's, 1994, 1 boek

162 Reünie 1994 O.L.School Eerbeek, H.E. Sondorpschool, Joh. Huiskampschool, 1994, 1 stuk

163 Het staat op papier, vijftig jaar VRG; Amsterdam, N.V. Gemeenschappelijk bezit VRG papier, 82 pagina's, 1967, 1 boek

164 Nijver Apeldoorn / A. L. des Tombe; Apeldoorn, Wegener Couranten Concern N.V., 80 pagina's, 1 boek

165 100 jaar Schut Superieur, van papieren puntzak tot industrieel centrum voor verpakkingstechniek; Eerbeek, Schut superieur, 48 pagina's, 1986, 1 boek

166 Het Hoogeland / O. Reitsma; Beekbergen, Hoogeland en Hullenoord, 1982, 1 boek

167 De geschiedenis van muziekvereniging O.L.T.O. Loenen 1913-1988 / A. Jansen Weber; Loenen, O.L.T.O., 112 pagina's, 1988, 1 boek

168 25 jaren stichting vrienden der Gelderse kastelen 1940 - 1965 / D.J.G. Buurman; Arnhem, Stichting vrienden der Gelderse kastelen, 204 pagina's, 1965, 1 boek

169 Stichting vrienden der Geldersche Kasteelen 1965-1975 / Arnhem, Stichting vrienden der Gelderse kastelen, 215 pagina's, 1976, 1 boek

170 Apeldoorn toen, wandelingen langs historische plekjes / H. Ummels; Apeldoorn, gemeentearchief, 121 pagina's, 1977, 1 boek

171 Don Bosco op de Veluwe, het relaas van Huize Don Rua te Ugchelen 1942-1959 / A.H.M. van Schaik, C. Staats, P. van Sterkenburg; Leusden, Salesianen van Don Bosco, 155 pagina's, 1988, 1 boek

172 Oude en Nieuwe gasthuis Zutphen 1625-1975 / R. Wartena; Zutphen, Walburg Pers, 79 pagina's. ISBN 906011.023.4 , 1975, 1 boek

173 Leven op de rand, uit de geschiedenis van Apeldoorn / A.A. Alberts; Den Haag, Kruseman, 144 pagina's. ISBN 90 233 0240 0, 1973, 1 boek

174 Recreatieruimte in Nederland, de Veluwe / Den Haag, Rijksdienst voor het nationale plan, 132 pagina's, 1956, 1 boek

175 Beekbergen in grootmoeders tijd / G.C. Hogeweij; Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1994, 1 boek

176 Brummen in grootmoeders tijd / B. Straalman en H. Robben; Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1991, 1 boek

177 De verbeelding van het Broek / T. Elshof; Brummen, galerie Karman, 56 pagina's, 1994, 1 boek

178 Marca Apoldro, uit de geschiedenis van Apeldoorn / L.H. Kooman; Apeldoorn, bureau voorlichting gemeente Apeldoorn, z.j., 22 pagina's, 1 boek

179 De Van Lennepsmolen uit puin en as herrezen / H. Kerkkamp; Velp, oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal, 16 pagina's, 1967, 1 boek

180 Het magische medaillon, kindermusical als onderdeel van viering 1200 jaar gemeente Brummen / A. Schut; Brummen, 1994, 1 boek

181 Veranderend Nederland, een halve eeuw ontwikkeling op het platteland / J. Groeneveld; Maastricht, Natuur en techniek, 256 pagina's. ISBN 90 70157 46 2, 1985, 1 boek

182 50 jaar bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen / J. Poirrie; Eerbeek, Aalbers en Kersten, 1995, 1 boek

183 Apeldoorns kanaal, onderzoek naar een mogelijke begrenzing van een eventueel beschermd gezicht / K. Volkers; Houten, 23 pagina's, 1995, 1 boek

184 Waar het einde een nieuw gezicht krijgt / Eerbeek, De Hoop, 9 pagina's, 1 boek

185 Gezichten in Rheden en Rozendaal, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal; Zutphen, Walburg Pers, 112 pagina's, 1979, 1 boek

186 Mariendaals jubileumrevue vrogger en noe in de Tivoli schouwburg Apeldoorn / H. Koldenhof en H. Bomhof; Apeldoorn, melkfabriek Mariendaal, 15 pagina's, 1946, 1 boek

187 Liedjes uit het boerenleven / J. van Riemsdijk; Amsterdam, Holkema en Warendorf, 72 pagina's, 1 boek

188 Herinneringen aan de Middachter Allee / H. Rijnbende; Dieren, den Boef. ISBN 90-801852-1-3, 1993, 1 boek

189 Hoe Nederland groeide, anderhalve eeuw bodemwinning en bodemverbetering / H. Hermans; Utrecht, Rijksuitgeverij, 221 pagina's, 1945, 1 boek

190 De herengoederen op de Veluwe deel 4, de herengoederen in de gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen en Rheden; Barneveld, vereniging Veluwse geslachten, 777 pagina's, 1995, 1 boek

191 Een studie naar de recreatieve mogelijkheden van het kanaal Apeldoorn - Dieren, een inventariserend onderzoek / H.A. Hogchem en A. Verjaal; Apeldoorn, Recreatiegemeenschap Veluwe, 26 pagina's , 1971, 1 boek

192 25 jaar bouwen aan de volkshuisvesting in Apeldoorn; Apeldoorn, woningbouwvereniging St. Joseph, 1977, 1 boek

193 Sagen en legenden van de Veluwe / J. Gazenbeek; Barneveld, stichting Jac. Gazenbeek, 128 pagina's. ISBN 90 74679 01 3 , 1993, 1 boek

194 Sagen en legenden van de Veluwe deel 2 / J. Gazenbeek; Barneveld, stichting Jac. Gazenbeek, 127 pagina's. ISBN 90-74679-02-1 , 1993, 1 boek

195 Sagen en legenden van de Veluwe deel 3 / J. Gazenbeek; Barneveld, stichting Jac. Gazenbeek, 128 pagina's. ISBN 90-74679-03-X , 1994, 1 boek

196 Sagen en legenden van de Veluwe / J. Gazenbeek; Barneveld, stichting Jac. Gazenbeek, 128 pagina's. ISBN 90-74679-04-8 , 1996, 1 boek

197 Kunstmest op de Veluwe / C. Blokker; Eerbeek, 40 pagina's, 1907, 1 boek

198 Platproat, verhaaltjes in Gelders dialect / A. Jochems de Groot; Lieren, 1994, 1 boek

199 Het Apeldoorns kanaal, een waterweg met toekomst / M.L. de Vries; Apeldoorn, afdeling culturele zaken gemeente Apeldoorn, 51 pagina's , 1994, 1 boek

200 De groeten uit Eerbeek / P. Janssen; Brummen, Geiten Pers, 14 pagina's, 1995, 1 boek

201 Broekse kermis 125 jaar 1871-1996, 34 pagina's, 1996, 1 boek

202 "Bail out" over Brummen, the end of a flying fortress, het einde van een vliegend fort / I.M. de Jong; 60 pagina's, 1 boek

203 Zutphen de verborgen stad, een archeologische en bouwhistorische wandeling door de middeleeuwse stad / M. Groothedde; Zutphen, gemeente en V.V.V., 31 pagina's, 1995, 1 deel

204 Middeleeuwse ceramiek / J.G.N. Renaud; Archeologische werkgemeenschap voor Nederland, 116 pagina's, 1976, 1 boek

205 'n Gemeente viert feest, foto-impressie van een volk in feeststemming / A. Schimmel; Brummen, 64 pagina's, 1994, 1 boek

206 Door Eendracht Sterk 30 mei 1995, 50 jaar Hallse muziek; Hall, D.E.S., 36 pagina's, 1995, 1 boek

207 Honderd jaar K.N.M.G afdeling Apeldoorn en omstreken / W. Wijk; Apeldoorn, K.N.M.G., 28 pagina's, 1994, 1 boek

208 40 jaar ondernemersvereniging Lomivé; Eerbeek, Aalders & Kersten uitgevers, 1997, 1 boek

209 Erfenis van eeuwen / C. Voorbergh; Amsterdam, A.R.B.O., 239 pagina's, 1942, 1 boek

210 Slachtoffers van de Rozendaalse Emmapyramide, Velps gevangenisleven in de winter van '44-'45 en de na-oorlogse speurtocht naar vermisten /J.O. van der Wal; Aalten, Fagus, 254 pagina's, 1997, 1 boek

211 Anderhalve eeuw Gelderse landbouw, de geschiedenis van de Geldersche maatschappij van landbouw en het Gelderse platteland / J. Bieleman; Groningen, REGIO-PRojekt, 471 pagina's. ISBN 90 5028 068 4 , 1995, 1 boek

212 G.J. Mentink, een selectie uit zijn werk, aangeboden ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag / G.J. Mentink; Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, 185 pagina's. ISBN 90 800921 9 3 , 1997, 1 boek

213 Markerechten Brummen, 1 boek

214 Tussen Veluwe en Iessel, 10 joar dialectclub "Klarenbeek & umstreken"; Klarenbeek, dialectclub Klarenbeek & umstreken, 68 pagina's, 1997, 1 boek

215 Weet je nog van toen?, een bundel verhalen over het leven en werken van toen, in het verleden van Beekbergen / W. Hartgers; 132 pagina's. ISBN 90-9011106-9, 1997, 1 boek

216 Water en stoom in de Veluwezoom, fietsroute / Gelders bureau voor toerisme, 35 pagina's. Fietsroutes tussen Apeldoorn en Dieren , 1997, 1 boek

217 Bijdragen tot de geschiedenis van de naam Hamer / G. Hamer, Apeldoorn, 1997, 1 boek

218 Bijdragen tot de geschiedenis van de naam Hamer deel 2 / G. Hamer, Apeldoorn, 1997, 1 boek

219 Bijdragen tot de geschiedenis van de naam Hamer deel 2a / G. Hamer, Apeldoorn, 1997, 1 boek

220 Apeldoornboek 1 en Apeldoornboek 2; Vereniging Komma, 1 boek

221 Hoenderloo en Varenna / J.K. van der Weel, 32 pagina's, 1998, 1 stuk

222 Hanze Gelre (ca.1160-1669) / B.Beumer, 1 stuk

223 Gilden Gelre (ca. 1200- ca. 1800) / B.Beumer, 1 stuk

224 Documentatie over kasteel Ter Horst te Loenen, 1 omslag

225 Documentatie over schrijver Hein Schimmel , 1 omslag

226 Eindrapport wegenstructuur tussen Apeldoorn en Dieren / gemeente Apeldoorn, 1982, 1 omslag

227 Brochures betreffende monumenten , 1 omslag

228 Kadastrale atlas Gelderland 1832; Beekbergen, 1 omslag

229 Beheers- en onderhoudsplan (B&O plan), stroomgebied Loenense beek, cluster A watergangen Loenen / Waterschap Oost-Veluwe, 1993, 1 omslag

230 Beheers- en onderhoudsplan (B&O plan), stroomgebied Loenense beek / Waterschap Oost-Veluwe, 1993, 1 omslag; 1 omslag

231 Tekeningen betreffende integraal waterbeheersplan Veluwe en Vallei / Tauw civiel en bouw B.V. , 1995, 1 omslag

232 Molens levende monumenten / Provincie Gelderland, 1977, 1 omslag

233 De Heimeriete, feestboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het buurtfeest over de naam en de bewoningsgeschiedenis van de Heimeriete / M. Diepeveen-Jansen; Hall, 2000, 1 stuk

234 Van Doerfart tot Kalrenbeek / B. Visser en H. Franken; Twello, uitgeverij Gejah, 136 pagina's. ISBN 90-9011551-X, 1998, 1 boek

235 Op kracht van stromend water, negen eeuwen watermolens op de Veluwe / H. Hagens; Hengelo, NV uitgeverij Smit, 600 pagina's. ISBN 90 6289 575 1, 1998, 1 boek

236 Van Lovenen tot Leuvenheim / S. Dekker; Leuvenheim, Phoebe bv; 207 pagina's. ISBN 90 5812 012 0, 2000, 1 boek

237 Zorg om het stadsbeeld, drieluik, uitgegeven ter gelegenheid van het vijfenvijftig jarig bestaan van de stichting Wijnhuisfonds Zutphen; Zutphen, Walburg Pers; 279 pagina's. ISBN 906011.127.3, 1982, 1 boek

238 Weet je nog van toen? deel 2, een bundel verhalen over het leven en en werken van toen, in het verleden van Beekbergen / W. Hartgers; 117 pagina's. ISBN 90-9014258-4, 2000, 1 boek

239 Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen'gids bij oud schrift in Gelderland en Overijssel / stichting IJsselacademie; Kampen, 216 pagina's. ISBN 90-6697-095-2, 1998, 1 boek

240 Honderd jaar provinciale waterstaat Gelderland 1864-1964 / J. Gazenbeek; Wageningen, VADA, 131 pagina's, 1 boek

241 Kaarten van Gelderland en de kwartieren, proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850 / J. Vredenberg-Altink; Arnhem, vereniging Gelre, 144 pagina's. ISBN 906011.412.4, 1975, 1 boek

242 Jaarverslag Rijksarchief te Arnhem met staat der aanwinsten en beschrijving van de oude gemeente- en markearchieven van Almen en Harfsen, het huisarchief van Doorweerd enz., 1919, 1 boek

243 Geloven aan de Veluwezoom, uitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming / B. Dirkse van den Heuvel, 64 pagina's, 1 boek

244 Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw / J. Kamermans; Arnhem, provinciaal bestuur van Gelderland, 64 pagina's, 1999, 1 boek

245 Koningen kabinetten en klompenvolk / J. de Rek; Baarn, Bosch & Keuning N.V., 576 pagina's. ISBN 90 246 4195 0, 1975, 1 boek

246 Van hunebed tot Hanzestad / J. de Rek; Baarn, Bosch & Keuning N.V., 480 pagina's, 1 boek

247 Kerken in Gelderland / A.G. Schulte; Zutphen, Walburg Pers, 150 pagina's. ISBN 90 6011 959 2, 2000, 1 boek

248 Jubileum 75 jaar gemengde zangvereniging Harmonie Loenen 1923-1998, 1998, 1 boek

249 Decima, een illustere Brummense villa / P. Willemsens; Wahl Beheer B.V., 65 pagina's, 2000, 1 boek

250 Als ik achterom kijk / H.W. Gierman; Beekbergen, Kersten Beheer BV, 63 pagina's. ISBN 90-805451-1-2, 2000, 1 boek

251 Kadaster in kaart / S. Rutten; Apeldoorn, Historisch Museum Apeldoorn, 1999, 1 boek

252 Van beiden wat, riemsels en verhaaltjes in 't dialect en ruim 40 foto's van oud Beekbergen / G. Hogeweij; 80 pagina's, 2000, 1 boek

253 Kleine historie van Zutphen / M.M. Doornink-Hoogenraad; Zutphen, boekhandel Van Someren, 47 pagina's, 1961, 1 boek

254 Eerbeek - Hall vroeger en nu / I. Hoeve - van Vlist en H. Robben; Eerbeek, Beeld en Tekst, 1998, 1 boek

255 Ter herinnering aan... kleine monumenten in Apeldoorn / J. Heiner, H. Hilkemeijer en A. Kelderman; Stichting Apeldoornse Monumenten, 112 pagina's, 2000, 1 boek

256 "Eendracht" Eerbeek 1898-1998, 100 jaar jong, 64 pagina's, 1999, 1 boek

257 Aloysiuspoort 75 jaar, 1924-1999 / A. Klomp; 64 pagina's, 1999, 1 boek

258 De Veluwezoom, ontwikkeling, bewoning, vegetatie en hun onderlinge invloed vooral in het gebied van Renkum / N. Roorda van Eysinga; Amsterdam, G.W. Breughel, 128 pagina's, 1 boek

259 Geschiedenis van de school met de bijbel in Tonden 1927-1998 / B. Stibbe - Heldring; Walburg Pers, 80 pagina's, 1 boek

260 Jubileumuitgave de Broekband 1913-1998, 1 boek

261 Vijftig jaar tennissport, de Brummense Tennis Club 1948-1998, 1 boek

262 Tweehonderd jaar onderwijs in Empe / J. Schurink; 78 pagina's, 1998, 1 boek

263 Gasthuis molen, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste reünie van de familie Kloosterboer 27 april 1990, 1990, 1 stuk

264 Gij beken eeuwigvloeijend, water in de streek van Rijn en IJssel / Waterschap Rijn en IJssel; Utrecht, stichting Matrijs, 288 pagina's. ISBN 90 5345 122 6, 2000, 1 boek

265 De Zeeuw door de jaren heen, 50 jaar personeelsvereniging / G. Tabor en C.G. van Viegen; 224 pagina's, 1999, 1 boek

266 't Konings Loo, van prinselijk ontwerp tot koninklijk paleis / J.M. van der Valk Bouman; 's-Gravenhage, Esso Nederland, 63 pagina's. ISBN 9090 236 7771 4, 1985, 1 boek

267 Langs de oude Gelderse kerken, de Veluwe / Z. Kolks; Baarn, Bosch & Keuning N.V., 160 pagina's. ISBN 90 246 4144 6, 1978, 1 boek

268 Verbrande turf: tijdbeeld van AS, verzameling columns / A. Schimmel; Leuvenheim, Phoebe bv, 92 pagina's. ISBN 90 5812 015 5, 2000, 1 boek

269 Uit in Gelderland / J. Gazenbeek; Provinciale Gelderse V.V.V., 320 pagina's, 1961, 1 boek

270 De Hoge Veluwe in de 19e eeuw / B. Haak; Apeldoorn, Vrienden van de Hoge Veluwe, 176 pagina's. ISBN 90-9008283-2, 1995, 1 boek

271 Kasteel ter Horst, een lagchend landhuis in Loenen / C.C. de Kool-Verhoog, Stadsdrukkerij Blokzijl. ISBN 90-807169-1-X, 2002, 1 boek

272 Nijver in het groen, twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers / H. de Beukelaer; Doetinchem, Stichting Staring Instituut, 422 pagina's. ISBN 90-73667-01-1, 1990, 1 boek

273 Engelenburg, traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje / G. Wallis de Vries en H.E. Olivier; Tielt, Lannoo, 144 pagina's. ISBN 90 5897 055 8, 2002, 1 boek

274 Inventaris van het archief van het oude en nieuwe gasthuis te Zutphen 1380-1841 / R. Wartena; Gemeentearchief Zutphen, Walburg Pers, 158 pagina's , 1979, 1 boek

275 Rondje Apeldoorn / F. Bouwmeester ; uitgever Louis Bouwmeester, 1 boek

276 Ons nationale park de Hoge Veluwe / W. Alings; Nijmegen, koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, 127 pagina's, 1975, 1 boek

277 Oog in oog met de Veluwe / J. Gazenbeek; Hulst, Van Geyt productions, 136 pagina's. ISBN 90-5327-030-2, 1992, 1 boek

278 Veluwe, wilt en bijster land / J. Gazenbeek; Zutphen, Terra, 95 pagina's, 1 boek

279 Arnhemse molens en hun geschiedenis / G.B. Janssen; Utrecht, stichting Matrijs, 128 pagina's. ISBN 90 5345 151 X, 1999, 1 boek

280 Zicht op Voorst, de kernen Bussloo, Gietelo, Voorst en Klein Amsterdam; oudheidkundige vereniging Voorst, 260 pagina's. ISBN 90-804364-3-7, 2002, 1 boek

281 Langs heidezoom en hessenspoor, natuur en leven van de Veluwe / J. Gazenbeek; Wageningen, Zomer & Keunings uitgeversmaatschappij, 190 pagina's, 1 boek

282 Woeste Hoeve 8 maart 1945 / H. Berends; Kampen, Kok Voorhoeve, 237 pagina's. ISBN 90-297-1241-4, 1995, 1 boek

283 De Veluwe, land van bos en hei / J.M. Fuchs en W.J. Simons; Hoorn, Westfriesland, 232 pagina's. ISBN 90 205 0420 7, 1970, 1 boek

284 100 jaar imkeren in Eerbeek en omgeving / I. Hoeve-van Vlist, H. Giesselbach en A.W.J. Fleur; Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken, 78 pagina's, 2001, 1 boek

285 Het mysterie Dora Visser, een Oost-Gelderse gestigmatiseerde, heilige of hysterica? / B. Kerkhoffs; Doesburg, uitgeverij Rabeling. ISBN 90-70845-26-1, 1991, 1 boek

286 Joods leven in Bronkhorst, Steenderen en Brummen / H. Kooger; Zutphen, Walburg Pers, 79 pagina's. ISBN 906011.084.6, 1978, 1 boek

287 Jubileumboek De Marke, het beste uit 25 jaargangen van het streekhistorische blad de Marke 1977-2002 / P. Willemsens, 2002, 1 boek

288 Met andere ogen / B. Boerland; Doesburg, Rabeling, 96 pagina's, 2002, 1 boek

289 Veluwe speeltuin van Nederland? / H.W. van den Brink; Hren, Knoop & Niemeijer, 93 pagina's, 1970, 1 boek

290 Zwervend langs Veluwse wegen / J. Gazenbeek; Wageningen, Zomer & Keuning, 160 pagina's. ISBN 90 210 0264 7, 1976, 1 boek

291 Veluwse vertellingen / J.L. de Boer; Meppel, J.A. Boom en zoon, 159 pagina's, 1 boek

292 Veluwsche sagen / G. van de Wall Perné; Amsterdam, Scheltens & Giltay, 135 pagina's, 1932, 1 boek

293 De Veluwe, eene wandeling / O.G. Heldring en R.H. Graadt Jonckers; Arnhem, Gysbers & van Loon, 255 pagina's, 1969, 1 boek

294 Apeldoorn in de tweede wereldoorlog, een kroniek / C.Tijink en P. Rouwenhorst; Apeldoorn, gemeentearchief, 543 pagina's, 2002, 1 boek

295 Licht in de verte, een verhaal van de Veluwse heide / J.A. Slempkes; Lunteren, Jac. Gazenbeek stichting, 229 pagina's. ISBN 90-74679-10-2, 2002, 1 boek

296 De Tweede Wereldoorlog / G.M. Jochems en R.M. Kemperink; Apeldoorn, gemeentearchief en historische vereniging Felua, 49 pagina's, 2002, 1 boek

297 Honderd jaar bijen houden in Brummen, historie van de imkersvereniging Brummen 1902-2002 / P. Willemsen, 94 pagina's, 2002, 1 boek

298 Sagen en sproken van het oude Gelre, fluisteringen, angstgedachten, beeldingsgaven, bijgeloof / J.A. Slempkes; Zutphen, W.J. Thieme, 1932, 1 boek

299 Boerderijen in Gelderland / M. Hegener; Warnsveld, Terra, 144 pagina's. ISBN 90 5897 1414, 2003, 1 boek

300 Het hertogdom Glere / I.D. Jacobs; Utrecht, stichting Matrijs, 616 pagina's. ISBN 90 5345 195 1, 2003, 1 boek

301 Verdwenen schepen, de houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen / G.J. Schutten; Zutphen, Walburg Pers, 493 pagina's. ISBN 90 5730 298 5, 2004, 1 boek

302 Zuinigheid met vlijt, beelden en verhalen uit het dagelijks leven rond 1954 in de gemeenten Rheden en Rozendaal, jubileumuitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal 1954-2004; 216 pagina's, 2004, 1 boek

303 Vijfenzeventig jaar protestants christelijk onderwijs te Eerbeek; vereniging voor protestants christelijk onderwijs te Eerbeek, 78 pagina's, 2004, 1 boek

304 Venster op het verleden, Didam Kollenburg in de laat Romeinse tijd / A. Koster, H. Tomas en W.J.H. Verwers; Drempt, historische en archeologische stichting, 77 pagina's. ISBN 90-801882-7-1, 2004, 1 boek

305 Herleef de beek, cultuurhistorische kansen voor vier molen- en wasserijlocaties in Ugchelen / Gemeente Apeldoorn, 31 pagina's, 2003, 1 boek

306 Sporen over de Veluwe, Amersfoort - Apeldoorn / G.A. Russer; Barneveld, koninklijke BDU uitgeverij B.V., 180 pagina's, 2003, 1 boek

307 Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn/ D. Otten; Hilversum, Verloren BV, 192 pagina's. ISBN 90-6550-773-6, 2003, 1 boek

308 En zij legerden zich bij de beek, honderd jaar gereformeerde gemeente Beekbergen / J. van 't Hul en A.J. Stufken; kerkenraad gereformeerde Beekbergen, 253 pagina's, 2005, 1 boek

309 Hooibergen in de gemeente Voorst / S. Jurgens; stichting Luikenfonds gemeente Voorst, 192 pagina's. ISBN 90-809288-1-X, 2004, 1 boek

310 Als een baken in het dorp, 350 jaar hervormde gemeente te Loenen (Veluwe) 1653-2003; L.C. Bulens en H.A.M. Ummels; kerkenraad hervormde kerk Loenen, 72 pagina's. ISBN 90-807169-3-6, 2003, 1 boek

311 Het Oekeltje 75 jaar; voetbalvereniging Oeken, 56 pagina's, 2003, 1 stuk

312 Kindertoevlucht Klein Engelenburg 1919-2001 / M. Reinders; 27 pagina's, 2001, 1 stuk

313 Bieseman - Biezeman / I. en H. Biezeman; Rotterdam, Hein Biezeman, 896 pagina's. ISBN 90-809660-1-0, 2005, 1 boek

314 Nederland dichterbij, Gelderland / Reader's Digest; Baar, B.V. uitgeversmaatschappij Tirion, 175 pagina's. ISBN 906407 392 9, 1997, 1 boek

315 Ugchelen, dorp in de stad / B. Kompanje, H. Menke, V. Sleebe, A. Trimp, Y. de Vries en M. Wispelwey; Apeldoorn, stichting Bouwhuis, 95 pagina's, 2006, 1 boek

316 Gelderland 1900-2000 / D. Verhoeven; Zwolle, Waanders uitgevers, 590 pagina's. ISBN 90 400 8268 5, 2006, 1 boek

317 Hesselman, een transportbiografie / W. Vermeulen; Zeist, uitgeverij Willem Vermeulen, 160 pagina's, 2006, 1 boek

318 Empe, een open gemeenschap aan de oude IJssel / J. Schurink; Bussloo,drukkerij Bussloo, 151 pagina's. ISBN 90-9019415-0, 2005, 1 boek

319 Waar het einde een nieuw begin krijgt.../ N.V. papierfabriek "De Hoop" Eerbeek; 51 pagina's, 1964, 1 boek

320 Dieren, Spankeren en Laag Soeren in vroegere tijden / F. van Zadelhoff; oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal , 1 boek

321 Zodat wij niet vergeten! namen en verhalen van de oorlogsslachtoffers omgekomen in de gemeente Brummen in de periode 1940-1945 / J. Breukelaar, 35 pagina's, 2006, 1 boek

322 Oudbier en kloostermoppen, verhalen / H. Biezeman; Rotterdam, Hein Biezeman, 96 pagina's. ISBN 90-809660-3-7, 2006, 1 boek

323 Résidence Louise-inrichting, voor verarmde deftige dames (1883-1976), aspecten van een standen-maatschappij in en buiten Brummen / P. Willemsens; Brummen, 109 pagina's, 2007, 1 boek

324 Handbalvereniging Brummen 60 jaar, 60 pagina's, 2006, 1 boek

325 Nijmeegs Katern, het hertogdom herleeft, uitgave ter gelegenheid van Gelredag 2007 / vereniging Gelre en Numaga; 95 pagina's, 2007, 1 boek

326 Opgegraven verleden van Gelderland / J.G.M. Verhagen; Utrecht, stichting Matrijs, 192 pagina's. ISBN 978 90 5345 292 9, 2007, 1 boek

327 Koninklijke Nederlandsche locaalspoorwegmaatschappij Willem III / H.G. Hulleman, D.C.J. Ploos van Amstel, R.W.P. de Vries en J.K. van der Weel; Eerbeek, oudheidkundige vereniging De Marke, 128 pagina's. ISBN 978-90-812035-1-7, 2007, 1 boek

328 Stedendriehoek, portret van een eigentijdse regio met een rijk verleden / P. Opmeer; Zutphen, Walburg Pers, 128 pagina's. ISBN 978.90.5730.515.3, 2007, 1 boek

329 IJzergieterijen langs de oude IJssel 1689 – heden / G. van Hoff; Utrecht, stichting Gelders Erfgoed, 208 pagina's. ISBN 978 90 5345 329 2, 2007, 1 boek

330 Jan Mankes 1889-1920; Zwolle, Waanders, 239 pagina's. ISBN 978-90-400-8332-7 , 2007, 1 boek

331 Veluwse beken en sprengen, een uniek landschap / H. Menke, H. Renes, G. Smid en P. Stork; Utrecht stichting Matrijs, 256 pagina's. ISBN 978 90 5345 317 9, 2007, 1 boek

332 Twee eeuwen Gelderse bakstenen, de baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw / G.B. Jansen; Aalten, Fagus, 516 pagina's. ISBN 978-90-78202-39-4, 2008, 1 boek

333 Brummen is veranderd! 1970 – 1990 / P. Willemsens; Zaltbommel, Kimabo, 84 pagina's. ISBN 978 94 90920 03 6, 2010, 1 boek

334 Boer Kip, schilder 1925-2006; Dieren, Diepenmaat, 64 pagina's. ISBN 90-78115-14-9, 1 boek

335 Openbare basisschool de Vossestaart 275, uitgave ter gelegenheid van het 275 jaar bestaan van de Vossestaart te Hall , 2006, 1 boek

336 In en rond de kerk van Beekbergen / H.A.M. Ummels; Lieren, Logocreations, 64 pagina's. ISBN 978-90-9023365-9, 1 boek

337 Geen gezicht, een Hallse vertelling / A. Kruijssen; Brummen, Geiten Pers, 22 pagina's, 2006, 1 boek

338 Spoorzoeken onder het maaiveld, een greep uit 40 jaar amateurarcheologie / A. Dijkstra - Kuit; archeologische werkgemeenschap voor Nederland, 128 pagina's. ISBN 978-90-9024809-7, 2009, 1 boek

339 Geschiedenis van Gelderland, de canon van het Gelders Verleden in vijftig vensters / D. Verhoeven en M. Wingens; Zutphen, Walburg Pers, 208 pagina's. ISBN 978-90-5730-669.3, 2010, 1 boek

340 De Gelderse Toren, landgoed aan de IJssel, microgeschiedenis van de eigenare, hun huis en de tuin / M. Andela; Zutphen, Walburg Pers, 221 pagina's. ISBN 978.90.5730.275.6, 2008, 1 boek

341 Boerderij- en veldnamen in Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Steenderen, Toldijk en het buitengebied; Doetinchem, stichting Staring Instituut, Mr. H.J. Steenbergenstichting en Historische Vereniging Steenderen, 63 pagina's, 2009, 1 boek

342 Oranje Vereniging Klarenbeek 75 jaar, 2008, 1 boek

343 Boerderijnamen in Voorst, lexicon van ruim 900 boerderijnamen uit de periode 800-2000 / D. Otten; Kampen, stichting IJsselacademie, 196 pagina's. ISBN 978-90-6697-197-4, 2009, 1 boek

344 Veldnamen in Voorst, geschiedenis, naamsverklaring en atlas / D. Otten; Kampen, stichting IJsselacademie, 208 pagina's. ISBN 90-6697-181-9, 2006, 1 boek

345 Zou Petrus tevreden zijn? Kroniek van de dorpskerk in Spankeren / A.T.G. Elzebroek en G.A.F. Hulleman; Spankeren, stichting historisch onderzoek zuid-oost Veluwezoom, 216 pagina's. ISBN 978-90-808838-4-0, 2008, 1 boek

346 150 jaar protestants Eerbeek / Protestantse gemeente Eerbeek, 112 pagina's, 2008, 1 boek

347 Foi, foi... ut is mien wat / M. Kobussen; Dieren, Regiobode B.V., 112 pagina's, 1 boek

348 De geschiedenis van de dorschvereeniging De Kar en Hooilanden; belangenvereniging De Kar en de Hooilanden, 64 pagina's, 2009, 1 boek

349 Major. J. Anthony Cotterell, war correspondent, Plymouth 1916 - Arnhem 1944 / P. Reinders , 2008, 1 boek

350 Sporen naar Empe, herinneringen aan het familieleven van Aleida Houwink en Robbert van Hasselt rond 1900 / J. Frieswijk en Y. Kuiper; Hilversum, uitgeverij Verloren, 160 pagina's. ISBN 978-90-8704-009-3, 2007, 1 boek

351 De laatste pijl / A. Kruijssen; Tielt, Lannoo, 102 pagina's. ISBN 978 90 209 7805 6, 2008, 1 boek

352 Beekbergen en omgeving en andere verhalen / W. Venema, 1 stuk

353 Veld- en boerderijnamen inventarisatie in de gemeente Brummen, met kaarten en afbeeldingen / H. Blom en A. van Bodegom; oudheidkundige vereniging de Marke, 96 pagina's. ISBN 978-90-812035-2-4, 2010, 1 boek

354 Stork Veco 1934-2004 / R. Houterman; 80 pagina's, 1 boek

355 Sportclub Hall - Empe 1939-1989, 50 jaar in beweging, 26 pagina's, 1 stuk

356 Sportclub Hall - Empe 1939-1999, 60 jaar in opbouw, 22 pagina's, 1 stuk

357 Het Hoogeland, kolonie voor bedelaars en landloopers, een geschiedenis van Het Hoogeland te Beekbergen (1892-2009) / A. Sulman; BDU, 96 pagina's. ISBN 9789087881061, 2009, 1 boek

358 Het nageslacht van Lubbert Aart Braakman, papiermaker in Loenen en Velp, elf generaties van een Veluwse papiermakersfamilie, 3,5 eeuw Braakman geschiedenis / G.H. Braakman en L.J. den Bode; 206 pagina's. ISBN 90-9015651-8, 2002, 1 boek

359 Buitenverblijf Decima, feiten uit de historie van een Brummens buitenverblijf / H. van der Made; Brummen, Han van der Made, 43 pagina's, 2010, 1 boek

360 Vrij entree, een jaar lang de Hoge Veluwe / W. Alings; Utrecht, gebroeders Nefkens NV, 144 pagina's, 1976, 1 boek

361 Het Veluwse kerkvolk geteld / H.K. Roessingh; Zutphen, Walburg Pers, 48 pagina's. ISBN 90 6011 464 7, 1978, 1 boek

362 Bevrijding & wederopbouw, naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland / M. Bogaarts, F. Keverling Buisman, W. Lenders en L. van Meijel; Nijmegen, Vantilt, 112 pagina's. ISBN 978 94 6004 052 8, 2010, 1 boek

363 Dorpskerk Rheden, levend monument / J. Schrijvershof en A. Kolkman; Rheden, culturele werkgroep X dorpskerk Rheden, 76 pagina's, 1983, 1 boek

364 Nieuwbouw 1970-1977 rijksmuseum Kröller-Müller, W. Quist, architect, 1 boek

365 St. Hubertus, het jachthuis van H.P. Berlage voor de familie Kröller-Müller gelegen in het nationale park De Hoge Veluwe / M. Gunnink; Otterlo, Kröller-Müller stichting, 69 pagina's, 1985, 1 boek

366 Symposiumdagen 50 jaar De Zeeuw Golfkarton; Eerbeek, De Zeeuw, 27 pagina's, 1991, 1 boek

367 100 jaar voetbal in Brummen / D. Weggelaar; Brummen, jubileumcommissie sportclub Brummen 100 jaar, 260 pagina's, 2012, 1 boek

368 Groen door Oranje, een historische zwerftocht door de koninklijke houtvesterij Het Loo 1900-1960 / B. Maassen en I. Maassen - te Brake; Barneveld, BDU, 160 pagina's. ISBN 978-90-8788-143-6 , 2011, 1 boek

369 De Zeeuw door de jaren heen, 50 jaar personeelsvereniging, 224 pagina's, 1999, 1 boek

370 Over erven en geërfden, de marken van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom / A.T.G. Elzebroek, W.G. van den Beukel en J. Striker; Spankeren, Wencel Maresch Journalistieke Producties, 311 pagina's. ISBN 978-90-808838-0-2, 2013, 1 boek

371 100 jaar muziekvereniging OLTO 1913-2013, 96 pagina's, 2013, 1 boek

372 Rudico, 50 jaar partner in flexodruk / E. van de Weg; uitgeverij KunstMag, 119 pagina's. ISBN 978 90 75979 74 9, 2012, 1 boek

373 Ir. Cornelis Johannes van Doorn 1837-1906, waterman in Japanse dienst / B. Vrijhof; Dieren, Diepenmaat, 88 pagina's, 2011, 1 boek

374 Stamboom van het geslacht Groenouwe / Gronouwe / D. Gronouwe; 235 paginA'S, 2014, 1 boek

375 Wij moesten naar Duitsland 1942-1945, in de voetsporen van onze jongens uit Loenen en Zeeland / S. Beumkes, 155 pagina's, 2014, 1 boek

376 Evacué in Apeldoorn, Arnhemse evacués welkom in Apeldoorn en omliggende dorpen / W. Kroon; Apeldoorn, stichting evacuatie 1944-1945, 256 pagina's. ISBN 978-90-821263-3-4, 2014, 1 boek

377 Lente op de Wilgenhoeve / H. Vos; Den Haag, J.N. Voorhoeve, 173 pagina's, 1 boek

378 Het dorp aan de Veluwerand / M. Beker-Schuite; Almere, Van de Ber, 248 pagina's. ISBN 90-5512-220-3, 2005, 1 boek

379 Veluwse streekwoorden / M. Beker-Schuite; Almere, Van de Berg, 80 pagina's. ISBN 978-90-5512-258-5, 2006, 1 boek

380 De geschiedenis van herberg 'De Luchte' te Spankeren van 1563 tot 2011 / T. Elzenbroek en W. van den Beukel; Spankeren, Wencel Maresch Journalistieke Producties, 56 pagina's, 2011, 1 boek

381 De vele levens van het voormalig kuuroord Laag-Soeren / K. van der Wiel; Dieren, Diepenmaat, 160 pagina's. ISBN 978-90-78115-62-5, 1 boek

382 25 jaar amateur archeologie / Archeologische werkgroep Apeldoorn; gemeente Apeldoorn, 359 pagina's, 2014, 1 boek

383 Bier brouwen op de Veluwe, een reis door het heden en verleden van bier, hop en brouwerijen / E. de Jonge; Barneveld, BDU, 127 pagina's. ISBN 978 90 8788 152 8, 2011, 1 boek

384 Het commando Pieters; Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945 / S. Wiegerinck; Soesterberg, ASPEKt, 270 pagina's. ISBN 978-94-6153-425-5, 2014, 1 boek

385 Aan water nooit gebrek, een tocht langs oude Veluwse industrieën / G. van Bruggen; Barneveld, BDU, 203 pagina's. ISBN 9789087881986, 2013, 1 boek

386 Historische boselementen, geschiedenis, herkenning en beheer / P. Jansen en M. van Benthem; Zwolle, Waanders, 126 pagina's. ISBN 90 400 8967 1, 2005, 1 boek

387 Terugblik op zorg in Apeldoorn / W. Smit-Buit; uitgave ter gelegenheid van het symposium 'Zicht op Zorg' op 29 september 2012 georganiseerd door de historische vereniging Felua in samenwerking met Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn, 40 pagina's , 2012, 1 boek

388 Steenfabrieken, beelden van een veranderend landschap / K. Stadhouders; Amsterdam, Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 143 pagina's. ISBN 97890 79156 092, 2011, 1 boek

389 Honderd jaar Rabobank gemeente Voorst, een eeuw vol herinneringen 1904-2004 / Rabobank gemeente Voorst en oudheidkundige kring Voorst, 192 pagina's. ISBN 90-8094441-6, 1 boek

390 Oud nieuws, nieuwsfoto's uit Loenens verleden / M. Kobussen; Dieren, Regiobode, 174 pagina's, 2013, 1 boek

391 Prothocoll van Loenerbosch, verandering in landgebruik en -beheer in de marke van Loenen en Zilven 1595-1893 / N. Grupstra; 175 pagina's, 2012, 1 boek

392 Het verborgen verleden van het Engelanderholt / gemeente Apeldoorn, 150 pagina's, 2016, 1 boek

393 Ridders van Gelre en ons verloren hertogdom, geschiedenis van Gelderland als stripverhaal / Stichting cultuur- en erfgoedLab, 48 pagina's. ISBN 9789082946901, 2019, 1 boek

394 Archeologische opgraving Buurtweg te Oeken gemeente Brummen /bureau Ecoconsultancy, 2013, 1 stuk

395 Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, een ware metamorfose / Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn, 124 pagina's, 2017, 1 boek

396 De Mensen van Tolzicht / stichting De Vrienden van Tolzicht; Brummen, 86 pagina's, 2015, 1 boek

397 Een boeket van pauwenveren, jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de sportclub Klarenbeek 1932-2007, 160 pagina's, 2007, 1 boek

398 Stoomtram Zutphen - Deventer 1926 - 1945 / H. Bruil, H. Geerlink, M. Geerlink-van der Gang en P. Staal; Gorssel, historische vereniging De Elf Marken, 167 pagina's, 2016, 1 boek

399 S.V. Klarenbeek 25 jarig jubileum 1959 - 1984, 52 pagina's, 1984, 1 boek

400 Harmonie-orkest "Amicitia" 75 jaar, Klarenbeek 1908-1983, 32 pagina's, 1983, 1 boek

401 170 jaar een eigen kijk op boerderijen, uitgave ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van de onderlinge schadeverzekering maatschappij Woudsend 1816 U.A. / S.J. van der Molen en P. Vogt, 140 pagina's, 1986, 1 boek

402 Van Godsdienaar tot wetsdienaar, de geschiedenis van het bisschoppelijk Klein Seminarie 1935-1972 en de politieschool 1972-2015 te Apeldoorn / Vrienden van het Kleinseminarie, 175 pagina's. ISBN 978-90-902962-5-8, 2016, 1 boek

403 Geschiedenis van het Apeldoorns kanaal, verleden, heden en toekomst van een koninklijke waterweg / R. Scholten; Epe, uitgeverij Gelderland, 244 pagina's. ISBN 978-94-91826-52-8, 2017, 1 boek

404 Gazelle rijwielen, 125 jaar fietsen / O. Baeujon, E. Collier, T. de Kogel, H. Kuner, J. Rietveld en A. Streng; Historische rijwielvereniging De Oude Fiets, 95 pagina's, 2017, 1 boek

405 Kroniek van het geslacht Koeckoek / G. Koekkoek, F. Koekkoek en W. Koekkoek ; Hilversum, stichting familie Koekkoek, 379 pagina's. ISBN 90 6455 360 2, 2001, 1 boek

406 Langs het tuinpad van mijn vader, Spankeren omstreeks 1960 /A.T.G. Elzebroek en J.C. Burgers; stichting Historisch Onderzoek Zuid-Oost Veluwezoom, 199 pagina's. ISBN 978-90-808838-6-4, 2017, 1 boek

407 De IJssel vormt, inventarisatie van oude IJsselmeanders, nevengeulen, oeverwallen en kronkelwaarden als inspiratie voor behoud en ontwikkeling; Stichting IJsselhoeven, 40 pagina's, 2017, 1 boek

408 Jubileumuitgave sportvereniging Voorst 1940-1980, 1 boek

409 Stichting Heimdall 25 jaar, antroposofische zorg op kleine schaal; Brummen, stichting Heimdall, 72 pagina's , 2010, 1 boek

410 Gemeente Voorst 1818-2018, een inkijkje in 200 jaar geschiedenis; Oudheidkundige Kring Voorst, 176 pagina's, 2019, 1 boek

411 De slag om de Veluwe 1945, de bevrijding van de Veluwe door Britse en Canadese troepen in april van het laatste oorlogsjaar / P. A. Veldheer; Arnhem, Gysbers & Van Loon, 231 pagina's. ISBN 90 6235 035 6, 1981, 1 boek

412 Streek & taal Veluwe / M. Beker-Schuite; Almere, Van de Berg, 120 pagina's. ISBN 9789055123506, 2011, 1 boek

413 Beekbergen in oude ansichten / G.B. Wolters; Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1979, 1 boek

414 Beekbergen in oude ansichten deel 2 / G.B. Wolters; Zaltbommel, Europese bibliotheek. ISBN 90 288 1655 0, 1981, 1 boek

415 Hoogtijdagen / H. Biezeman; Barneveld, Boekenbent, 188 pagina's. ISBN 978-946-2037-25-0, 2014, 1 boek

416 Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst / A. ten Doesschate; 68 pagina's, 1919, 1 boek

417 Het Troelstra oord; uitgegeven ter gelegenheid van de eerste steenlegging van het Troelstra oord op den Vrijenberg te Beekbergen op dinsdag 19 october 1926, 1926, 1 boek

418 Officiëele gids voor Loenen op de Veluwe; Vereeniging "Loenens Belang", 56 pagina's, 1939, 1 boek

419 Jubileumuitgave S.V. Eerbeekse Boys 50 jaar, 1927-1977, 1977, 1 boek

420 Terug op 't Halfvasten / A. Kruijssen; Brummen, Geiten Pers, 24 pagina's, 2014, 1 boek

421 Archeologisch jaaroverzicht 2013 / M. Parlevliet en A. de Graaf; gemeente Apeldoorn, 34 pagina's, 1 boek

422 Archeologisch jaaroverzicht 2014 / M. Parlevliet, M. Gombert en H. Moerland; gemeente Apeldoorn, 29 pagina's, 1 boek

423 Archeologisch jaaroverzicht 2015 / M. Parlevliet, M. Gombert en H. Moerland; gemeente Apeldoorn, 37 pagina's, 1 boek

424 Archeologisch jaaroverzicht 2016 / M. Parlevliet, R. Nijland en D. Oogink; gemeente Apeldoorn, 40 pagina's, 1 boek

425 Een bewogen jaar september 1944 - september 1945, Arnhem - Loenen - Arnhem / J.H. Menting; Oosterbeek, Kontrast. 58 pagina's. ISBN 90-75665-85-7, 2005, 1 boek

426 Floralia Brummen 1906-2006, een eeuw bloemen en planten in woord en beeld, 62 pagina's, 2006, 1 boek

427 Geschiedenis van het R.K. onderwijs te Brummen en zijn personeel van 1885 tot 1985 / F. Broekhof, 48 pagina's, 1985, 1 boek

428 250 jaar onderwijs Hall 1731-1981, 28 pagina's, 1981, 1 boek

429 Eer beek hondervijfentwintig jaar kerkdorp, 1983, 1 boek

430 Korte historische schets van Uddel en omgeving / J. Drost, 12 pagina's, 1971, 1 boek

431 Willem de Mérode - Jan Mankes; Brummen, Geiten Pers, 11 pagina's, 1989, 1 boek

432 80 jaar wel en wee van Bé Dé Vé / B. de Vries, 156 pagina's, 2016, 1 boek

433 60 jaar Voorwaarts, de geschiedenis van de IJsselruiters van 1926 tot 1986 / A.H.M. Sänger, 59 pagina's, 1986, 1 boek

434 Parochie Brummen vroeger en nu, uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de St. Andreaskerk op 18 oktober 1986 / P. Willemsens, 92 pagina's, 1986, 1 boek

435 Sportclub Brummen 1912-1987 / Sportclub Brummen, 108 pagina's, 1987, 1 boek

436 Wilhelminaschool jubileumuitgave 1906-1981 / S. van Asperen, A.H. Botter en H. de Jong, 36 pagina's, 1981, 1 boek

437 Industriekern Eerbeek - Loenen, Gelderse troefkaart van de Oost Veluwe, 32 pagina's, 1970, 1 boek

438 Soli deo gloria, ter gedachtenis aan het honderdjarig bestaan van de christelijk nationale school te Beekbergen 1871-1971 / Vereniging tot bevordering van christelijk nationaal schoolonderwijs te Beekbergen , 28 pagina's, 1971, 1 boek

439 65 jaar geloof, hoop en liefde, twee generaties Veenstra Voortrekkers in de thuislozenzorg / R.J. Roffel; stichtingen het Hoogeland en Hullenoord Beekbergen, 44 pagina's, 1989, 1 boek

440 Honder jaar boeren in Brummen 1880-1980 / P.H.L. Willemsens; Brummen, Geldersche maatschappij van landbouw, 111 pagina's, 1980, 1 boek

441 Meester Hendrik Gerrit Steenbeek en zijn tijd / M.W.H. de Weerd; Eerbeek, Steenbeek Mavo, 137 pagina's, 1978, 1 boek

442 Inventaris der archieven van de Nederlands Hervormde gemeente Beekbergen / D.J. Veldhuizen; Apeldoorn, gemeentearchief, 29 pagina's, 1979, 1 boek

443 Beekbergen, woonoord in het stadsgewest / A. Boks; gemeente Apeldoorn, 134 pagina's, 1970, 1 boek

444 Beekbergen, woonoord van de toekomst / A. Boks; gemeente Apeldoorn, 134 pagina's, 1971, 1 boek

445 De christelijk-nationale school te Beekbergen 1866-1891 / W. Liefers; gemeentearchief Apeldoorn, 74 pagina's, 1981, 1 boek

446 60 jaar natte historie van de Apeldoornse zwem- en poloclub A.Z.C., ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 1921-1981 / E. Kroon, 69 pagina's, 1981, 1 boek

447 Inventaris van het archief van de commissie voor openbare werken over de periode 1917-1957 en het afdelingsarchief volkshuisvesting van de dienst der sociale zaken over de periode 1921-1926 (1958) / J. Bakker; gemeentearchief Apeldoorn, 1979, 1 boek

448 Inventaris van het archief van gemeentediensten 1926-1946 / E.T.J. Bos; gemeentearchief Apeldoorn, 1981, 1 boek

449 Klarenbeek, dorp op de grens / sociografische dienst van de gemeente Apeldoorn, 478 pagina's, 1967, 1 boek

450 Klarenbeek, dorp op de grens, bijlagen / sociografische dienst Apeldoorn, 1967, 1 boek

451 Leuvenheim 100 jaar onderwijs / L. van Voorst, F. Lensink en E. Elgersma, 70 pagina's, 1985, 1 boek

452 Woningmarktonderzoek Oost Veluwe, woonsituatie en woonwensen in Brummen / stichtingen Bouwcentrum en Ratiobouw, 78 pagina's, 1970, 1 boek

453 Wijk- en buurtcijfers van de gemeente Brummen per 1 januari 1975 / stedebouwkundige dienst voor de Oost Veluwe, 1975, 1 boek

454 Van tweeën één 1862-1987, jubileumuitgave van de hervormde gemeente te Klarenbeek , 1987, 1 boek

455 Eerbeekse Boys 60 jaar jong bouwt aan haar toekomst... 1927-1987, 1987, 1 boek

456 Klarenbeek in oude ansichten / A.A.G. Bloem en H.G.M. Franken; Klarenbeek, Rabobank, 1985, 1 boek

457 Verhalen uit de 20e eeuw / A. Bruil, L. Deelstra, M. Klein en M. van der Westen; Brummen, stichting de jong-oud-connectie, 67 pagina's, 1 boek

458 De golvende band, exemplaar ter gelegenheid van het 25-jarig bedrijfsjubileum / golfcartonfabriek Z. de Zeeuw; Eerbeek, 40 pagina's, 1966, 1 boek

459 Van Boerenleenbank tot Rabobank, Brummen 1906-1982, Eerbeek 1907-1982; Rabobank Brummen - Eerbeek, 40 pagina's, 1982, 1 boek

460 Het Loo; stichting 't Konings Loo, 24 pagina's, 1979, 1 boek

461 Klarenbeek, bestaan of niet bestaan / bureau voorlichting gemeente Apeldoorn, 1971, 1 boek

462 Geschiedenis van Laag Soeren, eindscriptie geschiedenis vwo / R. Demmink, 51 pagina's, 1984, 1 stuk

463 De Joodse gemeente te Apeldoorn en het Apeldoornsche Bosch / S. Laansma; Zutphen, Walburg Pers, 80 pagina's. ISBN 906011.305.5, 1979, 1 boek

464 60 jaar voetbalvereniging Loenermark, speciale uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum, 118 pagina's, 1988, 1 boek

465 Loenen op mars naar morgen! ; Apeldoorn, sociografisch bureau, 1965, 1 boek

466 Loenen Veluwe 1150 jaar ? M. Kobuusen; Doesburg, Aalbers, 102 pagina's, 1988, 1 boek

467 Een kijkje achter de deur van... monumenten in de gemeente Brummen / L. van Geffen-Lamers; 96 pagina's, 2013, 1 boek

468 Mayr-Melnhof Eerbeek bv / R. Vorderman, H. van den Nieuwendijk en D. Doeve, 114 pagina's, 2011, 1 boek

469 Loenense waterval 120 jaar oud 1874-1994, 1 stuk

470 Ereveld Loenen, laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslchtoffers / J. Heerze, J. Kooistra en J. Teeuwisse, Den Haag, SDU uitgevers, 251 pagina', 1999. ISBN 90 12 08756 2, 1 boek

471 Functieveranderingen van Loenen, een beschrijving van de functieveranderingen van Loenen in de vroegere, huidige en toekomstige tijd en de daarmee gepaard gaande ruimtelijke conflicten / J. Bisseling en A. Buiting, Apeldoorn / Loenen, 1995, 31 pagina's, 1 omslag

472 Loenen (Veluwe) in oude ansichten deel 1 / M.B.J. Kobussen; Zaltbommel, Europese bibliotheek. ISBN 90 288 0881 7, 1 boek

473 Vroeger in Loenen - Veluwe / M.B.J. Kobussen, 1993. ISBN 90-9005989-X, 1 boek

474 Officiëele gids voor Loenen op de Veluwe; Vereeniging "Loenens Belang", 59 pagina's, 1935, 1 boek