Catalogus De Marke

 

1 - De ontwikkeling der waterschappen in Gelderland / E.J. Bosch van Rosenthal; Den Haag; Zuidhollandse boek en handelsdrukkerij, 364 pagina's 1930 - 1 boek

2 - Grondbeginselen van de schrijfwijze der Nederlandsche taal / Ginneken, J. van; Hilversum, Paul Brand, 192 pagina's 1931 - 1 boek

3 - Het Loo, de Oranjes en de jacht / L. van Everdingen; Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 176 pagina's, ISBN 90 70024 306 1984 - 1 boek

4 - Leren leven met papier / J.S. Hermans; Amsterdam, Intergrafia; 86 pagina's (Intergrafia reeks nr. 22) - 1 boek

5 - De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560 / J. Hollestelle; Arnhem, Gijsbers en Van Loon, 336 pagina's 1976 - 1 boek

6 - Uit de geschiedenis der Nederlandsche woorden / P. Kat; Zutphen, Thieme, 167 pagina's 1911 - 1 boek

7 - Handbuch fur Pappe; Erweitertes "Pappenmerkbuch" fur Pappenerzeugung, Handel und Verarbeitung / E. Jeitteles; Frankfurt am Main, P. Keppler, 150 pagina's 1954 - 1 boek

8 - Strijd om schoonheid; 50 jaar Heemschut / onder redactie van Ton Koot; Amsterdam, Ploegsma, 159 pagina's 1961 - 1 boek

9 - Landelijke bouwkunst in Oost Nederland / J. Jans; Enschede, Van der Loeff, 191 pagina's 1969 - 1 boek

10 - Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland / K. Jansma en M. Schroor; Leeuwarden, Inter Combi Van Seijen, 496 pagina's 1986 - 1 boek

11 - Littera eget scheda, de letter behoeft papier; de geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel; Amsterdam, Lutkie en Smit, 98 pagina's 1951 - 1 boek

12 - Dictionary and encyclopedia of paper and paper making; with equivalents of the technical terms in French, German, Dutch, Italian, Spanish and Swedish / E.J. Labarre; 2e druk. Amsterdam, Swets en Zeitlinger, 488 pagina's 1952 - 1 boek

13 - Buch und Papier; buchkundliche und papiergeschichtliche Arbeiten; Leipzig, Otto Harrassowitz, 164 pagina's 1949 - 1 boek

14 - Ratgeber fur den Betrieb von Papier-, Pappen- , Zellulose-, Holzstoff- und Strohstoff Fabriken / U. Kirchner; Biberach Riss, Guntter Staib Verlagsgeselschaft, 400 pagina's 1923 - 1 boek

15 - 300 jaren papierfabricage N.V. Papierfabriek De Hoop 1657-1957; Eerbeek, De Hoop 1957 - 1 boek

16 - Gelders molenboek / in opdracht van het provinciaal bestuur van Gelderland; Zutphen, Walburg Pers, 632 pagina's 1968 - 1 boek

17 - Gelders molenboek / in opdracht van het provinciaal bestuur van Gelderland; Zutphen, Walburg Pers, 655 pagina's. ISBN 90 6011 100 1 1982 - 1 boek

18 - Watermolens in Nederland / P. Nijhof; Zwolle, Waanders, 176 pagina's 1982 - 1 boek

19 - Papiergeschichte / Verein der Zelstoff und Papierchemiker und Ingenieure Forschungsstelle Papiergeschichte 1951 - 1954 - 1 boek

20 - Van Gelder zonen 1784- 1934 / J. De Jongh; Haarlem, F. Bohn. 62 pagina's 1934 - 1 boek

21 - Woordkunst; leerboek tot het bijbrengen van inzicht in letterkundige verschijnselen / M.A.P.C. Poelhekke, Groningen, J.B. Wolters, 167 pagina's 1911 - 1 boek

22 - Het Anker; tijdschrift voor het personeel van de papierfabriek De Hoop in Eerbeek. Jubileumnummer over de geschiedenis van de fabriek 1911 - 1961. Eerbeek, De Hoop, 36 pagina's 1911 - 1 deel

23 - Serving the paper industry / Nordiska Maskinfilt; Halmstad (Zweden), 78 pagina's 1955 - 1 boek

24 - De gewenste uitrusting van een dorp; een onderzoek onder de bevolking van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, rapport C / Boks, A.; Semper Agendo Apeldoorn, 209 pagina's 1971 - 1 boek

25 - Kastelen rond Zutphen II / Harenberg, Jan; Zutphen, Walburg Pers 1988 - 1 boek

26 - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek / Heuvel, H.W.; Arnhemse herdrukken van zeldzame en belangrijke werken op het het gebied der Nederlandse topografie, nr. 4; Gysbers en van Loon, Arnhem 1966 - 1 boek

27 - Handboek van natuurreservaten en wandelterreinen in Nederland; Amsterdam, Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland 1971 - 1 boek

28 - Molens van Nederland / Besselaar, Herman; BV Uitgeversmaatschappij Kosmos, Amsterdam, z.j., 144 pagina's - 1 boek

29 - Liudger 742-809, de confrontatie tussen heidendom en christendom in de lage landen / Berkum van, Aug.; De Bataafsche Leeuw, comité Oud Muiderberg, 132 pagina's 1984 - 1 boek

30 - Oude beschavingen van de lage landen; speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing / Borman. R.; Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 215 pagina's 1980 - 1 boek

31 - De Veluwe, luisterrijk land tussen Randmeer en Rijn / Gazenbeek, Jac; Zomer en Keuning, Wageningen, 263 pagina's - 1 boek

32 - Brummen in den tijd van overgang / Graaf, J de; Ruys uitgeversmij, Zutphen, 263 pagina's 1947 - 1 boek

33 - Handel en wandel op de Noord-Veluwe; tussen prehistorie en historie / Baarle, C.A. van; uitgeverij Van den Berg, Kampen, 106 pagina's 1989 - 1 boek

34 - Zó was ‘t; een streekeigen bundel gedachten en gedichten van Hermen Bomhof; Nieuwe Apeldoornse Courant, 128 pagina's - 1 boek

35 - Caart der limitten van de hooge en vrije heerlijckhijdt van Het Loo / Aardoom, L.; Canaletto, Alphen a/d Rijn, 136 pagina's 1989 - 1 boek

36 - Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien; Gesamtdarstellung aller Gebiete der gewerblichen und industriellen Arbeit; Leipzig, Verlag von Otto Spamer, 733 pagina's - 1 boek

37 - The archaeology of the industrial revolution / B. Bracegirdle; Rutherford, Fairleigh Dickinson University Press, 207 pagina's, ISBN 0 8386 1424 8 1973 - 1 boek

38 - Folklore in het dagelijks leven; gewoonten en gebruiken in de lage landen / T. de Joode; Alphen a/d Rijn, A.W. Sijthoff, 128 pagina's. ISBN 90 218 23691 1977 - 1 boek

39 - Wandelingen door Nederland met pen en potlood / J. Craandijk en P.A. Schipperus; Haarlem, Tjeenk Willink, 376 pagina's 1879 - 1 boek

40 - Papierkennis, een cursus voor de praktijk van de papierverwerker deel 1 / U. Proost; Amsterdam, P. Proost, 66 pagina's 1934 - 1 boek

41 - Papierkennis, een cursus voor de praktijk van de papierverwerker deel 2 / U. Proost; Amsterdam, P. Proost, 109 pagina's 1934 - 1 boek

42 - Zo doen wij het: N.V. Vereenigde papierfabrieken Eerbeek / Eerbeek, Verenigde papierfabrieken, z.j., 38 pagina's - 1 boek

43 - Van volmolen tot vouwkarton / P. Vaags; Eerbeek, K.N.P., jubileumboek i.v.m. 75 jarig bestaan van de verenigde papierfabrieken, 64 pagina's 1988 - 1 boek

44 - De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie, gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan; Groningen, koninklijke verenigde drukkerijen Hoitsema, 185 pagina's 1954 - 1 boek

45 - Muziektenten in Gelderland / S. Laansma en T. Brouwer; Zutphen, Walburg Pers, 120 pagina's. ISBN 90 6011 468 X 1986 - 1 boek

46 - Drie vel in het wapen; uitgegeven ter gelgenheid van het 250-jarig bestaan van de Berghuizer papierfabriek voorheen B. Cramer te Wapenveld; 23 pagina's 1961 - 1 boek

47 - Het oude nest; Sangers, contact- en nieuwsblad van het geslacht Sangers 1976-1977 / Maaseik, W. Sangers, 162 pagina's - 1 boek

48 - Art in the watermark; Kunst im Wasserzeichen; l'art du filigrane / W. Herdeg; Zurich, Amstutz en Herdeg, 103 pagina's 1952 - 1 boek

49 - De restauratie van het koninklijk paleis Het Loo / C.W. Royaards; -s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 74 pagina's 1972 - 1 boek

50 - In de hof der historie; kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis / J. Romein; Amsterdam, Querido, 159 pagina's 1963 - 1 boek

51 - Het Geldersch landschap; 60 jaar bescherming van natuur en cultuur / R. Snijders en K. Dansen; Het Geldersch landschap, 183 pagina's 1989 - 1 boek

52 - Het verloren woud / H. Schimmel; Amsterdam, Zuid Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 238 pagina's. historische roman over het Beekbergerwoud. ISBN 90 10 4281 2 1982 - 1 boek

53 - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen; zur geschichte der papiermacherei /A. Schulte; Wiesbaden, Industrie Verlags GMBH, 199 pagina's 1955 - 1 boek

54 - De papiermolens in de provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg / H. Voorn ; Haarlem, Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrikanten, 736 pagina's. ISBN 90 9001132 3 1985 - 1 boek

55 - Taal en spraak in stad en streek; algemene taal en dialecten / B.W. Schippers; Groningen, Wolters Noordhof, 157 pagina's 1970 - 1 boek

56 - Van schepvorm tot papiermachine; overzicht der witte kunst in Nederland / W. Visser; Vereniging van Nederlandse papierfabrikanten, 239 pagina's - 1 boek

57 - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw / B.W. de Vries; 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 492 pagina's 1957 - 1 boek

58 - West Frieslands oud en nieuw; Historisch Genootschap Oud West Friesland, 248 pagina's 1981 - 1 boek

59 - Zeventiende-eeuwse taal / A. Weijnen; Zutphen, N.V. W.J. Thieme & cie, 260 pagina's 1952 - 1 boek

60 - Geboren op markengronden; historische roman van Veluwse mensen / A. van Luttikhuizen de Vries; Hoenderloo, 192 pagina's. Historische roman handelend in Loenen. 1988 - 1 boek

61 - De Nederlandse dialecten / A. Weijnen, Groningen - Batavia, P. Noordhoff N.V., 189 pagina's 1941 - 1 boek

62 - Handbuch der Wasserzeichenkunde / K.Th. Weiss; Leipzig, Fachbuchverlag, 327 pagina's 1962 - 1 boek

63 - Meer om cieraat als gebruik; tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen /Arnhem, Vrienden der Geldersche Kasteelen en het Geldersch Landschap, 232 pagina's. ISBN 90 73302 01 3 1990 - 1 boek

64 - Het onderzoek van papier, overdruk uit de mededeelingen van Van Stolk & Reese Rotterdam, 48 pagina's 1914 - 1 boek

65 - Prikkels; uitgaven van het maandblad voor papierverwerkend Nederland 1946 - 1947 - 1 omslag

66 - Oudhollandse papieren; monsters van Van Gelder Papier - 1 omslag

67 - Bezoek van de leden der Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten aan de papiermolen "De Schoolmeester", eigendom van de firma Gebroeders de Jong te Westzaan op donderdag 26 juni 1947; met monsters van papierfabrieken 1947 - 1 boek

68 - La feuille blanche; fondée en 1941, loi de 1901 / Association des amis du papier des industries et arts graphiques - 1 boek

69 - Zwei erzählungen von Adalbert Stifter / A. Stifter - 1 boek

70 - Smeekschrift van het papier aan de geleerden / Amsterdamse grafische school - 1 boek

71 - One hundred and fifty years of papermaking by hand at Hayle mill / J. Barcham Green; Maidstone, 27 pagina's 1960 - 1 boek

72 - Buitenplaatsen op de Oost Veluwe; inventarisatie 1980, deelrapport I / H.R. Van Diessen; Apeldoorn, S.D.O.V., 30 pagina's 1980 - 1 boek

73 - Buitenplaatsen op de Oost-Veluwe; inventarisatie 1980, deelrapport 2 / H.R. van Diessen; Apeldoorn, S.D.O.V., 100 pagina's 1980 - 1 boek

74 - Buitenplaatsen op de Oost-Veluwe; inventarisatie 1980, deelrapport 3 / H.R. van Diessen; Apeldoorn, S.D.O.V., 84 pagina's 1980 - 1 boek

75 - Verhalen uit het oude Roembeek / G.J. te Hennepe - 1 stuk

76 - Portret van de Veluwse beken / S. Dijkhuizen; Zutphen, Terra, z.j., 141 pagina's. ISBN 90 6255 249 8 - 1 boek

77 - Apeldoorn monument / Apeldoorn, Stichting tot uitgifte van een gedenkboek Apeldoornse oorlogs- en verzetsmonumenten, 151 pagina's 1990 - 1 boek

78 - Sprengen en beken van de Veluwe; een geschiedenis; Arnhem, Stichting tot behoud van de Veluwse beken en sprengen; 48 pagina's 1989 - 1 boek

79 - Brummen in grootmoeders tijd / B. Straalman en H. Robben; Zaltbommel, Europese bibliotheek, 76 foto's (in grootmoeders tijd), fotoboek met historische tekst. ISBN 90 288 5113 5 1990 - 1 boek

80 - Ik zou wel willen dansen, maar.......; rapport over de educatieve activiteiten op het gebied van de Nederlandse volksdans, volksmuziek en volkszang / K. Horvat; Utrecht, Informatiecentrum volkscultuur, 34 pagina's 1991 - 1 stuk

81 - Papierknipkunst / Utrecht, Informatiecentrum volkscultuur, 49 pagina's 1991 - 1 stuk

82 - Leven en laten leven / H.J.W. Schimmel; Zeist, Rijksinstituut voor veldbiologisch onderzoek t.b.v. het natuurbehoud, 40 pagina's - 1 boek

83 - Archeologie in Gelderland / R. Borman; Zutphen, Terra, 154 pagina's. ISBN 90 6255 090 8 1981 - 1 boek

84 - Geïllustreerde gids voor Brummen en omstreken met opgaven van uitstapjes en rijtoeren in den omtrek benevens een afstandskaartje ; Brummen, Vereeniging Brummen's belang; 72 pagina's 1991 - 1 boek

85 - Monumenten in het groen / gemeente Apeldoorn, 84 pagina's 1987 - 1 boek

86 - Monument klein en groot; Arnhem; provinciaal comité Gelderland, 64 pagina's 1975 - 1 boek

87 - De Imbosch, monument in een (natuur)monument: de opkomst, bloei en ondergang van de nederzetting aan de Imbosch in de heerlijkheid Rosendael van 1764 tot 1938 / M.J. Matser; Zwolle, Matser, 64 pagina's - 1 boek

88 - De oude imkerij / B. Jacobs en H.W.M. Plettenburg; Arnhem, Rijksmuseum voor volkskunde 'Het Nederlands openluchtmuseum', 66 pagina's. ISBN 90 6255 0193 1979 - 1 boek

89 - Oliemolens / A.J. Bernet Kempers; Arnhem, Vrienden van het Nederlands openluchtmuseum, 1979; 108 pagina's. ISBN 90.6255.030.4 - 1 boek

90 - In en om de grutterij / A.J. Bernet Kempers; Arnhem, Vereniging vrienden van het openluchtmuseum, 52 pagina's 1979 - 1 boek

91 - Historische boerderijtypen / R.C. Hekke; Arnhem, Stichting historisch boerderijonderzoek 1991 - 1 boek

92 - De Veluwse papiermolen / C.Th. Kokke; Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, 56 pagina's 1977 - 1 boek

93 - Van vlechtwerk tot baksteen; geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland / J.J. Voskuil; Arnhem, Stichting historisch boerderijonderzoek; 160 pagina's - 1 boek

94 - De Nederlandse boerderij in het begin van de 19e eeuw / R.C. Hekker en J.M.G. van der Poel; Arnhem, Stichting Historisch boerderijonderzoek, 123 pagina's. ISBN 90 70103 12 5 1989 - 1 boek

95 - Boerderijen bekijken, historisch boerderijonderzoek in Nederland / Arnhem, stichting historisch boerderijonderzoek, 120 pagina's. ISBN 90 6184 265 4 1985 - 1 boek

96 - Grote historische atlas van Nederland, Oost Nederland 1830-1855; Groningen, Wolters-Noordhoff 1990 - 1 boek

97 - Voor nu en later, zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis. Uitgave van de Rabobank Brummen-Eerbeek bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan 1907-1982 1984 - 1 boek

98 - Gemeente atlas van de provincie Gelderland 1868 naar officiële bronnen bewerkt / Kuyper, J.; Leeuwarden, Hugo Suringar - 1 boek

99 - Het veldnamenonderzoek in Overijssel, een tussentijdse rapportage; Zwolle, commissie veldnamenonderzoek 1982 - 1 stuk

100 - Informatiemap veldnamenonderzoek in Overijssel, januari 1984; Zwolle, commissie veldnamenonderzoek 1984 - 1 stuk

101 - Wonen en werken in Eerbeek en Hall van de vroegste tijden tot nu / Tanke, Yvonne; Eerbeek, woningbouwvereniging “Eerbeek”, 96 pagina's 1987 - 1 boek

102 - Beschrijving van Arnhem / Staats Evers, J.W. Oorspronkelijke uitgave is van 1868 en uitgegeven door Is. An. Nijhoff.; Zaltbommel, Europese Bibliotheek 1970 - 1 boek

103 - De Buthe / N. Noordervliet; een verhaal over een huis in de buurtschap Oeken; Brummen, Geiten pers 1991 - 1 boek

104 - Ruim Zicht / Jan Siebelink. Verhaaltje over villa Ruimzicht in Brummen, Cortenoeverseweg; Brummen, Geiten Pers 1990 - 1 boek

105 - Gemeente-atlas van Nederland, naar officiële bronnen bewerkt, tweede deel / Kuyper, J.; Leeuwarden, Hugo Suringar - 1 boek

106 - Register op de leenen van het Huis Bergh / Gelre, vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis oudheidkunde en recht; Arnhem, S. Gouda Quint 1929 - 1 boek

107 - Eerbeek en Hall in oude ansichte / Beker-Schuite, M. en Derksen, Ben; Zaltbommel, Europese bibliotheek 1980 - 1 boek

108 - Voorst, een dorp maar meer nog een gemeente / Overkleeft, Dick; Rotaryclub Voorst 1988 - 1 boek

109 - Epe en Oene 800 jaar / Lohuizen, G.S. van, Terwel, W. en Zandstra, F.; uitgegeven ter gelegenheid van het 800 jarig bestaan van Epe en Oene. Met medewerking van de historische veren “Ampt Epe”. Epe, historische vereniging “Ampt Epe” 1976 - 1 boek

110 - Het Loo, de Oranjes en de jacht / L. van Everdingen; Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 176 pagina's. ISBN 90 70024306 1984 - 1 boek

111 - Handboek stichting Het Geldersch landschap; Arnhem, Geldersch landschap, 156 pagina's 1969 - 1 boek

112 - Achtergronddocument intergemeentelijk landschapsbeleidsplan samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe; Heerde, Epe, Voorst en Brummen; D.H.V. milieu en infrastructuur, 87 pagina's 1992 - 1 boek

113 - Landschapsbeleidsplan gemeente Brummen; DHV milieu en infrastructuur; 73 pagina's 1992 - 1 boek

114 - Uren van herinnering, 100 jaar school nr. 10 - de Tweede Stee Loenen / I. Schouten Reckman; Apeldoorn, de Ramshorst, 104 pagina's. ISBN 90 72790 01 4 1991 - 1 boek

115 - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S. stations / M. Vermooten en T. Smit; Hapert, De Kempen Pers, 187 pagina's. ISBN 90 70427 68 0 1991 - 1 boek

116 - Daar komen de Brummense schutters, de geschiedenis van het Brummense St. Jans Gilde / P. Verbeek; Brummen, St. Jans Gilde, 135 pagina's 1989 - 1 boek

117 - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel / H. Heitling en L. Lensen; Zutphen, Terra; 440 pagina's. ISBN 90 6255 060 6 - 1 boek

118 - Het grafische werk van Jan Mankes / J.R. De Groot; Brummen, stichting Signature, 39 pagina's 1992 - 1 boek

119 - Archeologisch reisboek voor Nederland / R.H.J. Klok; Haarlem, Fibula Van Dishoeck, 366 pagina's. ISBN 90 228 3616 9 1977 - 1 boek

120 - Gelders mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland; Zutphen, Walburg Pers, 169 pagina's. ISBN 906011.165.6 1979 - 1 boek

121 - Het belang der gemeente zeer ter harte, bestuur en bestuurselite in een Veluws dorp, Ede 1795-1914 / C.E. Kamerbeek; 230 pagina's. ISBN 90 9005212 7 1992 - 1 boek

122 - Gelders oudheidkundig persoverzicht 1990 / Gelders oudheidkundig contact in samenwerking met de bibliotheek Arnhem; Zutphen, Gelders contact, 73 pagina's 1990 - 1 boek

123 - Honderd jaar Willem Tell Brummen; de geschiedenis van een schietsportvereniging / W. van Weteringen, 63 pagina's - 1 boek

124 - Over ijzerkuilen, slakkenhopen en een merkwaardige industrie/ R. Hardonk; Apeldoorn, Historisch Museum Moerman, 9 pagina's 1975 - 1 boek

125 - De oude smeedijzerbereiding/J.D. Moerman; Apeldoorn, Gemeentemuseum, 7 pagina's 1962 - 1 boek

126 - De oude smeedijzerbereiding / J.D. Moerman; Apeldoorn, Gemeentemuseum, 7 pagina's 1962 - 1 boek

127 - De oude smeedijzerindustrie, beschrijving der overblijfselen in het Orderbos / J.D. Moerman; Apeldoorn, Gemeentemuseum, 13 pagina's 1962 - 1 boek

128 - Een vorstelijk monument, de Grote Kerk te Apeldoorn 1892-1992 / Apeldoorn, wijkkerkeraden Het Loo en Centrum-oost van de Hervormde gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 254 pagina's. ISBN 90 9005120 1 1992 - 1 boek

129 - De opgang met draaiende wielen, memoires van een transportondernemer / Albert van de Scheur; Apeldoorn, Van de Scheur. 187 pagina's 1992 - 1 boek

130 - Archeologie onder water, het verleden van een varend volk / Th. J. van Maarleveld en E.J. van Ginkel; Amsterdam, Meulenhof, 160 pagina's. ISBN 90 290 9616 6 1990 - 1 boek

131 - Epe toen en nu / P.P. van der Haak; Hulst, Van Geyt Productions, 96 pagina's. ISBN 90-5327-056-6 1993 - 1 boek

132 - Geschiedenis van Apeldoorn / R.M. Kemperink; Zutphen, Walburg Pers, 320 pagina's. ISBN 906011.853.7 1993 - 1 boek

133 - Havezathe Voorstonden, vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten / J. van Dam; Zutphen, Walburg Pers, 144 pagina's. ISBN 978.90.5730.691.4 1993 - 1 boek

134 - Woordenboek van het dialect van Epe / A. van den Bremen en L. van den Bremen; Epe, Historische Vereniging, 210 pagina's 1982 - 1 boek

135 - Een bestuurder van formaat, Jan Adriaan Joost baron Sloet tot Olthuis, schout/burgemeester van Apeldoorn 1818-1824 / E. Luikens; Gemeentearchief Apeldoorn, 52 pagina's 1992 - 1 boek

136 - Apeldoorn, uitgegeven door de gemeente Apeldoorn, als aandenken aan den scheidenden burgemeester mr. W. Roosmale Nepveu / D. Gosker; Apeldoorn, 92 pagina's 1934 - 1 boek

137 - Heerde historisch gezien / Heerde, Heerder historische vereniging, 156 pagina's 1976 - 1 boek

138 - Sainte Marie, van pension tot woon- en zorgcentrum, 65 jaar katholieke bejaardenzorg in Apeldoorn; Stichting Katholieke bejaardenzorg, 43 pagina's 1993 - 1 boek

139 - Het is stil op Het Loo, overpeinzingen in memoriam koningin Wilhelmina / T. Booy; Amsterdam, Ten Have, 210 pagina's 1963 - 1 boek

140 - Apeldoorn in opkomst, de ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw / C. Arnold; Zutphen, Walburg Pers, 236 pagina's. ISBN 906011.331.4 1971 - 1 boek

141 - "Onder den clockenslach van Voorst", blik in de geschiedenis van het kerspel Voorst / J.H. Hermsen; Stichting Voorst, 159 pagina's. ISBN 90-9006147-9 1993 - 1 boek

142 - De wacht aan de IJssel, belevenissen van II -35 regiment infanterie / S. Laansma; Zutphen, Laansma, 104 pagina's 1993 - 1 boek

143 - De Joodse gemeente te Zutphen / S. Laansma; Zutphen, Walburg Pers, 80 pagina's. ISBN 906011.353.5 1978 - 1 boek

144 - Uit de historie van Voorst / W. Jappe Alberts; Zutphen, Walburg Pers, 55 pagina's. ISBN 906011.421.3 1972 - 1 boek

145 - De veertien burgemeesters van Apeldoorn van 1818 tot 1993 / E. Luikens; afdeling communicatie van de gemeente Apeldoorn, 104 pagina's. ISBN 90 801249 1 5 1993 - 1 boek

146 - Geschiedenis van 120 jaar protestants christelijk onderwijs in Zutphen / S. Laansma; Zutphen, Walburg Pers, 64 pagian's. ISBN 90 6011.056.0. 1980 - 1 boek

147 - Uit de historie van de kerspelen van Terwolde en Nijbroek van de vroegste tijden tot ca. 1900 / J. Vredenburg; 116 pagina's - 1 boek

148 - Het Beekberger Woud, de geschiedenis van een verloren oerbos; Eerbeek, oudheidkundige vereniging de Marke, 88 pagina's - 1 boek

149 - Orgels op de Veluwe / M. Seybel; Elburg, 64 pagina's 1962 - 1 boek

150 - 50 jaar Apeldoornse boerenleenbank; Apeldoorn, Boerenleenbank, 50 pagina's 1959 - 1 boek

151 - Kerkgeschiedenis van Loenen en Silven / G.J. van der Burgt; Brummen, 159 pagina's 1953 - 1 boek

152 - Wat overblijft / T. Verbogt; Brummen, Geiten Pers, 28 pagina's 1991 - 1 boek

153 - Zevenhuizen 'uit kluiten gewassen' / Werkgroep Oud-Zevenhuizen; Apeldoorn. ISBN 90 9004610 0 1991 - 1 boek

154 - Gelders oudheidkundig persoverzicht, uit krant en tijdschrift samengesteld door Gelders oudheidkundig contact; Zutphen, 82 pagina's 1989 - 1 boek

155 - Beeld van een kerk / J. Baggen; Deventer, Deventer Dagblad Combinatie, 128 pagina's 1992 - 1 boek

156 - Toelichting "Loenen" behorende bij het bestemmingsplan / gemeente Apeldoorn 1984 - 1 boek

157 - Apeldoorn in beeld, fotojaarboek van de Nieuwe Apeldoornse Courant november 1990 tot november 1991 1991 - 1 boek

158 - Van Brimnum tot Brummen van Erbeke tot Eerbeek, de geschiedenis van de gemeente Brummen / Rotary Club Brummen; Zutphen, Thieme, 168 pagina's 1994 - 1 boek

159 - 40 jaar A.B.T.B. afdeling Loenen (1949 - 1989) aartsdiocesane R.K. boeren- en tuindersbond / G. Klomp; Loenen, ABTB, 45 pagina's 1989 - 1 boek

160 - De ontwikkeling van de papier- en papierverwerkende industrie en de daarbij betrokken bedrijven in Eerbeek en Loenen in de periode 1971- 1975 / Economisch technologisch instituut voor Gelderland; Arnhem. 46 pagina's 1972 - 1 boek

161 - Zacht, kristalhelder en zuiver van smaak, 100 jaar openbare drinkwatervoorziening Apeldoorn/ NUON V.N.B., 32 pagina's 1994 - 1 boek

162 - Reünie 1994 O.L.School Eerbeek, H.E. Sondorpschool, Joh. Huiskampschool 1994 - 1 stuk

163 - Het staat op papier, vijftig jaar VRG; Amsterdam, N.V. Gemeenschappelijk bezit VRG papier, 82 pagina's 1967 - 1 boek

164 - Nijver Apeldoorn / A. L. des Tombe; Apeldoorn, Wegener Couranten Concern N.V., 80 pagina's - 1 boek

165 - 100 jaar Schut Superieur, van papieren puntzak tot industrieel centrum voor verpakkingstechniek; Eerbeek, Schut superieur, 48 pagina's 1986 - 1 boek

166 - Het Hoogeland / O. Reitsma; Beekbergen, Hoogeland en Hullenoord 1982 - 1 boek

167 - De geschiedenis van muziekvereniging O.L.T.O. Loenen 1913-1988 / A. Jansen Weber; Loenen, O.L.T.O., 112 pagina's 1988 - 1 boek

168 - 25 jaren stichting vrienden der Gelderse kastelen 1940 - 1965 / D.J.G. Buurman; Arnhem, Stichting vrienden der Gelderse kastelen, 204 pagina's 1965 - 1 boek

169 - Stichting vrienden der Geldersche Kasteelen 1965-1975 / Arnhem, Stichting vrienden der Gelderse kastelen, 215 pagina's 1976 - 1 boek

170 - Apeldoorn toen, wandelingen langs historische plekjes / H. Ummels; Apeldoorn, gemeentearchief, 121 pagina's 1977 - 1 boek

171 - Don Bosco op de Veluwe, het relaas van Huize Don Rua te Ugchelen 1942-1959 / A.H.M. van Schaik, C. Staats, P. van Sterkenburg; Leusden, Salesianen van Don Bosco, 155 pagina's 1988 - 1 boek

172 - Oude en Nieuwe gasthuis Zutphen 1625-1975 / R. Wartena; Zutphen, Walburg Pers, 79 pagina's. ISBN 906011.023.4 1975 - 1 boek

173 - Leven op de rand, uit de geschiedenis van Apeldoorn / A.A. Alberts; Den Haag, Kruseman, 144 pagina's. ISBN 90 233 0240 0 1973 - 1 boek

174 - Recreatieruimte in Nederland, de Veluwe / Den Haag, Rijksdienst voor het nationale plan, 132 pagina's 1956 - 1 boek

175 - Beekbergen in grootmoeders tijd / G.C. Hogeweij; Zaltbommel, Europese bibliotheek 1994 - 1 boek

176 - Brummen in grootmoeders tijd / B. Straalman en H. Robben; Zaltbommel, Europese bibliotheek 1991 - 1 boek

177 - De verbeelding van het Broek / T. Elshof; Brummen, galerie Karman, 56 pagina's 1994 - 1 boek

178 - Marca Apoldro, uit de geschiedenis van Apeldoorn / L.H. Kooman; Apeldoorn, bureau voorlichting gemeente Apeldoorn, z.j., 22 pagina's - 1 boek

179 - De Van Lennepsmolen uit puin en as herrezen / H. Kerkkamp; Velp, oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal, 16 pagina's 1967 - 1 boek

180 - Het magische medaillon, kindermusical als onderdeel van viering 1200 jaar gemeente Brummen / A. Schut; Brummen 1994 - 1 boek

181 - Veranderend Nederland, een halve eeuw ontwikkeling op het platteland / J. Groeneveld; Maastricht, Natuur en techniek, 256 pagina's. ISBN 90 70157 46 2 1985 - 1 boek

182 - 50 jaar bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen / J. Poirrie; Eerbeek, Aalbers en Kersten 1995 - 1 boek

183 - Apeldoorns kanaal, onderzoek naar een mogelijke begrenzing van een eventueel beschermd gezicht / K. Volkers; Houten, 23 pagina's 1995 - 1 boek

184 - Waar het einde een nieuw gezicht krijgt / Eerbeek, De Hoop, 9 pagina's - 1 boek

185 - Gezichten in Rheden en Rozendaal, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal; Zutphen, Walburg Pers, 112 pagina's 1979 - 1 boek

186 - Mariendaals jubileumrevue vrogger en noe in de Tivoli schouwburg Apeldoorn / H. Koldenhof en H. Bomhof; Apeldoorn, melkfabriek Mariendaal, 15 pagina's 1946 - 1 boek

187 - Liedjes uit het boerenleven / J. van Riemsdijk; Amsterdam, Holkema en Warendorf, 72 pagina's - 1 boek

188 - Herinneringen aan de Middachter Allee / H. Rijnbende; Dieren, den Boef. ISBN 90-801852-1-3 1993 - 1 boek

189 - Hoe Nederland groeide, anderhalve eeuw bodemwinning en bodemverbetering / H. Hermans; Utrecht, Rijksuitgeverij, 221 pagina's 1945 - 1 boek

190 - De herengoederen op de Veluwe deel 4, de herengoederen in de gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen en Rheden; Barneveld, vereniging Veluwse geslachten, 777 pagina's 1995 - 1 boek

191 - Een studie naar de recreatieve mogelijkheden van het kanaal Apeldoorn - Dieren, een inventariserend onderzoek / H.A. Hogchem en A. Verjaal; Apeldoorn, Recreatiegemeenschap Veluwe, 26 pagina's 1971 - 1 boek

192 - 25 jaar bouwen aan de volkshuisvesting in Apeldoorn; Apeldoorn, woningbouwvereniging St. Joseph 1977 - 1 boek

193 - Sagen en legenden van de Veluwe / J. Gazenbeek; Barneveld, stichting Jac. Gazenbeek, 128 pagina's. ISBN 90 74679 01 3 1993 - 1 boek

194 - Sagen en legenden van de Veluwe deel 2 / J. Gazenbeek; Barneveld, stichting Jac. Gazenbeek, 127 pagina's. ISBN 90-74679-02-1 1993 - 1 boek

195 - Sagen en legenden van de Veluwe deel 3 / J. Gazenbeek; Barneveld, stichting Jac. Gazenbeek, 128 pagina's. ISBN 90-74679-03-X 1994 - 1 boek

196 - Sagen en legenden van de Veluwe / J. Gazenbeek; Barneveld, stichting Jac. Gazenbeek, 128 pagina's. ISBN 90-74679-04-8 1996 - 1 boek

197 - Kunstmest op de Veluwe / C. Blokker; Eerbeek, 40 pagina's 1907 - 1 boek

198 - Platproat, verhaaltjes in Gelders dialect / A. Jochems de Groot; Lieren 1994 - 1 boek

199 - Het Apeldoorns kanaal, een waterweg met toekomst / M.L. de Vries; Apeldoorn, afdeling culturele zaken gemeente Apeldoorn, 51 pagina's 1994 - 1 boek

200 - De groeten uit Eerbeek / P. Janssen; Brummen, Geiten Pers, 14 pagina's 1995 - 1 boek

201 - Broekse kermis 125 jaar 1871-1996, 34 pagina's 1996 - 1 boek

202 - "Bail out" over Brummen, the end of a flying fortress, het einde van een vliegend fort / I.M. de Jong; 60 pagina's - 1 boek

203 - Zutphen de verborgen stad, een archeologische en bouwhistorische wandeling door de middeleeuwse stad / M. Groothedde; Zutphen, gemeente en V.V.V., 31 pagina's 1995 - 1 deel

204 - Middeleeuwse ceramiek / J.G.N. Renaud; Archeologische werkgemeenschap voor Nederland, 116 pagina's 1976 - 1 boek

205 - 'n Gemeente viert feest, foto-impressie van een volk in feeststemming / A. Schimmel; Brummen, 64 pagina's 1994 - 1 boek

206 - Door Eendracht Sterk 30 mei 1995, 50 jaar Hallse muziek; Hall, D.E.S., 36 pagina's 1995 - 1 boek

207 - Honderd jaar K.N.M.G afdeling Apeldoorn en omstreken / W. Wijk; Apeldoorn, K.N.M.G., 28 pagina's 1994 - 1 boek

208 - 40 jaar ondernemersvereniging Lomivé; Eerbeek, Aalders & Kersten uitgevers 1997 - 1 boek

209 - Erfenis van eeuwen / C. Voorbergh; Amsterdam, A.R.B.O., 239 pagina's 1942 - 1 boek

210 - Slachtoffers van de Rozendaalse Emmapyramide, Velps gevangenisleven in de winter van '44-'45 en de na-oorlogse speurtocht naar vermisten /J.O. van der Wal; Aalten, Fagus, 254 pagina's 1997 - 1 boek

211 - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw, de geschiedenis van de Geldersche maatschappij van landbouw en het Gelderse platteland / J. Bieleman; Groningen, REGIO-PRojekt, 471 pagina's. ISBN 90 5028 068 4 1995 - 1 boek

212 - G.J. Mentink, een selectie uit zijn werk, aangeboden ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag / G.J. Mentink; Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, 185 pagina's. ISBN 90 800921 9 3 1997 - 1 boek

213 - Markerechten Brummen - 1 boek

214 - Tussen Veluwe en Iessel, 10 joar dialectclub "Klarenbeek & umstreken"; Klarenbeek, dialectclub Klarenbeek & umstreken, 68 pagina's 1997 - 1 boek

215 - Weet je nog van toen?, een bundel verhalen over het leven en werken van toen, in het verleden van Beekbergen / W. Hartgers; 132 pagina's. ISBN 90-9011106-9 1997 - 1 boek

216 - Water en stoom in de Veluwezoom, fietsroute / Gelders bureau voor toerisme, 35 pagina's. Fietsroutes tussen Apeldoorn en Dieren 1997 - 1 boek

217 - Bijdragen tot de geschiedenis van de naam Hamer / G. Hamer, Apeldoorn 1997 - 1 boek

218 - Bijdragen tot de geschiedenis van de naam Hamer deel 2 / G. Hamer, Apeldoorn 1997 - 1 boek

219 - Bijdragen tot de geschiedenis van de naam Hamer deel 2a / G. Hamer, Apeldoorn 1997 - 1 boek

220 - Apeldoornboek 1 en Apeldoornboek 2; Vereniging Komma - 1 boek

221 - Hoenderloo en Varenna / J.K. van der Weel, 32 pagina's 1998 - 1 stuk

222 - Hanze Gelre (ca.1160-1669) / B.Beumer - 1 stuk

223 - Gilden Gelre (ca. 1200- ca. 1800) / B.Beumer - 1 stuk

224 - Documentatie over kasteel Ter Horst te Loenen - 1 omslag

225 - Documentatie over schrijver Hein Schimmel - 1 omslag

226 - Eindrapport wegenstructuur tussen Apeldoorn en Dieren / gemeente Apeldoorn 1982 - 1 omslag

227 - Brochures betreffende monumenten - 1 omslag

228 - Kadastrale atlas Gelderland 1832; Beekbergen - 1 omslag

229 - Beheers- en onderhoudsplan (B&O plan), stroomgebied Loenense beek, cluster A watergangen Loenen / Waterschap Oost-Veluwe 1993 - 1 omslag

230 - Beheers- en onderhoudsplan (B&O plan), stroomgebied Loenense beek / Waterschap Oost-Veluwe 1993 - 1 omslag, 1 omslag

231 - Tekeningen betreffende integraal waterbeheersplan Veluwe en Vallei / Tauw civiel en bouw B.V. 1995 - 1 omslag

232 - Molens levende monumenten / Provincie Gelderland 1977 - 1 omslag

233 - De Heimeriete, feestboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het buurtfeest over de naam en de bewoningsgeschiedenis van de Heimeriete / M. Diepeveen-Jansen; Hall 2000 - 1 stuk

234 - Van Doerfart tot Kalrenbeek / B. Visser en H. Franken; Twello, uitgeverij Gejah, 136 pagina's. ISBN 90-9011551-X 1998 - 1 boek

235 - Op kracht van stromend water, negen eeuwen watermolens op de Veluwe / H. Hagens; Hengelo, NV uitgeverij Smit, 600 pagina's. ISBN 90 6289 575 1 1998 - 1 boek

236 - Van Lovenen tot Leuvenheim / S. Dekker; Leuvenheim, Phoebe bv; 207 pagina's. ISBN 90 5812 012 0 2000 - 1 boek

237 - Zorg om het stadsbeeld, drieluik, uitgegeven ter gelegenheid van het vijfenvijftig jarig bestaan van de stichting Wijnhuisfonds Zutphen; Zutphen, Walburg Pers; 279 pagina's. ISBN 906011.127.3 1982 - 1 boek

238 - Weet je nog van toen? deel 2, een bundel verhalen over het leven en en werken van toen, in het verleden van Beekbergen / W. Hartgers; 117 pagina's. ISBN 90-9014258-4 2000 - 1 boek

239 - Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen'gids bij oud schrift in Gelderland en Overijssel / stichting IJsselacademie; Kampen, 216 pagina's. ISBN 90-6697-095-2 1998 - 1 boek

240 - Honderd jaar provinciale waterstaat Gelderland 1864-1964 / J. Gazenbeek; Wageningen, VADA, 131 pagina's - 1 boek

241 - Kaarten van Gelderland en de kwartieren, proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850 / J. Vredenberg-Altink; Arnhem, vereniging Gelre, 144 pagina's. ISBN 906011.412.4 1975 - 1 boek

242 - Jaarverslag Rijksarchief te Arnhem met staat der aanwinsten en beschrijving van de oude gemeente- en markearchieven van Almen en Harfsen, het huisarchief van Doorweerd enz. 1919 - 1 boek

243 - Geloven aan de Veluwezoom, uitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming / B. Dirkse van den Heuvel, 64 pagina's - 1 boek

244 - Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw / J. Kamermans; Arnhem, provinciaal bestuur van Gelderland, 64 pagina's 1999 - 1 boek

245 - Koningen kabinetten en klompenvolk / J. de Rek; Baarn, Bosch & Keuning N.V., 576 pagina's. ISBN 90 246 4195 0 1975 - 1 boek

246 - Van hunebed tot Hanzestad / J. de Rek; Baarn, Bosch & Keuning N.V., 480 pagina's - 1 boek

247 - Kerken in Gelderland / A.G. Schulte; Zutphen, Walburg Pers, 150 pagina's. ISBN 90 6011 959 2 2000 - 1 boek

248 - Jubileum 75 jaar gemengde zangvereniging Harmonie Loenen 1923-1998 1998 - 1 boek

249 - Decima, een illustere Brummense villa / P. Willemsens; Wahl Beheer B.V., 65 pagina's 2000 - 1 boek

250 - Als ik achterom kijk / H.W. Gierman; Beekbergen, Kersten Beheer BV, 63 pagina's. ISBN 90-805451-1-2 2000 - 1 boek

251 - Kadaster in kaart / S. Rutten; Apeldoorn, Historisch Museum Apeldoorn, 50 pagina's 1999 - 1 boek

252 - Van beiden wat, riemsels en verhaaltjes in 't dialect en ruim 40 foto's van oud Beekbergen / G. Hogeweij; 80 pagina's 2000 - 1 boek

253 - Kleine historie van Zutphen / M.M. Doornink-Hoogenraad; Zutphen, boekhandel Van Someren, 47 pagina's 1 - 1 boek

254 - Eerbeek - Hall vroeger en nu / I. Hoeve - van Vlist en H. Robben; Eerbeek, Beeld en Tekst 1998 - 1 boek

255 - Ter herinnering aan... kleine monumenten in Apeldoorn / J. Heiner, H. Hilkemeijer en A. Kelderman; Stichting Apeldoornse Monumenten, 112 pagina's 2000 - 1 boek

256 - "Eendracht" Eerbeek 1898-1998, 100 jaar jong, 64 pagina's 1999 - 1 boek

257 - Aloysiuspoort 75 jaar, 1924-1999 / A. Klomp; 64 pagina's 1999 - 1 boek

258 - De Veluwezoom, ontwikkeling, bewoning, vegetatie en hun onderlinge invloed vooral in het gebied van Renkum / N. Roorda van Eysinga; Amsterdam, G.W. Breughel, 128 pagina's - 1 boek

259 - Geschiedenis van de school met de bijbel in Tonden 1927-1998 / B. Stibbe - Heldring; Walburg Pers, 80 pagina's - 1 boek

260 - Jubileumuitgave de Broekband 1913-1998 - 1 boek

261 - Vijftig jaar tennissport, de Brummense Tennis Club 1948-1998 - 1 boek

262 - Tweehonderd jaar onderwijs in Empe / J. Schurink; 78 pagina's 1998 - 1 boek

263 - Gasthuis molen, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste reünie van de familie Kloosterboer 27 april 1990 1990 - 1 stuk

264 - Gij beken eeuwigvloeijend, water in de streek van Rijn en IJssel / Waterschap Rijn en IJssel; Utrecht, stichting Matrijs, 288 pagina's. ISBN 90 5345 122 6 2000 - 1 boek

265 - De Zeeuw door de jaren heen, 50 jaar personeelsvereniging / G. Tabor en C.G. van Viegen; 224 pagina's 1999 - 1 boek

266 - 't Konings Loo, van prinselijk ontwerp tot koninklijk paleis / J.M. van der Valk Bouman; 's-Gravenhage, Esso Nederland, 63 pagina's. ISBN 9090 236 7771 4 1985 - 1 boek

267 - Langs de oude Gelderse kerken, de Veluwe / Z. Kolks; Baarn, Bosch & Keuning N.V., 160 pagina's. ISBN 90 246 4144 6 1978 - 1 boek

268 - Verbrande turf: tijdbeeld van AS, verzameling columns / A. Schimmel; Leuvenheim, Phoebe bv, 92 pagina's. ISBN 90 5812 015 5 2000 - 1 boek

269 - Uit in Gelderland / J. Gazenbeek; Provinciale Gelderse V.V.V., 320 pagina's 1961 - 1 boek

270 - De Hoge Veluwe in de 19e eeuw / B. Haak; Apeldoorn, Vrienden van de Hoge Veluwe, 176 pagina's. ISBN 90-9008283-2 1995 - 1 boek

271 - Kasteel ter Horst, een lagchend landhuis in Loenen / C.C. de Kool-Verhoog, Stadsdrukkerij Blokzijl. ISBN 90-807169-1-X 2002 - 1 boek

272 - Nijver in het groen, twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers / H. de Beukelaer; Doetinchem, Stichting Staring Instituut, 422 pagina's. ISBN 90-73667-01-1 1990 - 1 boek

273 - Engelenburg, traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje / G. Wallis de Vries en H.E. Olivier; Tielt, Lannoo, 144 pagina's. ISBN 90 5897 055 8 2002 - 1 boek

274 - Inventaris van het archief van het oude en nieuwe gasthuis te Zutphen 1380-1841 / R. Wartena; Gemeentearchief Zutphen, Walburg Pers, 158 pagina's 1979 - 1 boek

275 - Rondje Apeldoorn / F. Bouwmeester ; uitgever Louis Bouwmeester - 1 boek

276 - Ons nationale park de Hoge Veluwe / W. Alings; Nijmegen, koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, 127 pagina's 1975 - 1 boek

277 - Oog in oog met de Veluwe / J. Gazenbeek; Hulst, Van Geyt productions, 136 pagina's. ISBN 90-5327-030-2 1992 - 1 boek

278 - Veluwe, wilt en bijster land / J. Gazenbeek; Zutphen, Terra, 95 pagina's - 1 boek

279 - Arnhemse molens en hun geschiedenis / G.B. Janssen; Utrecht, stichting Matrijs, 128 pagina's. ISBN 90 5345 151 X 1999 - 1 boek

280 - Zicht op Voorst, de kernen Bussloo, Gietelo, Voorst en Klein Amsterdam; oudheidkundige vereniging Voorst, 260 pagina's. ISBN 90-804364-3-7 2002 - 1 boek

281 - Langs heidezoom en hessenspoor, natuur en leven van de Veluwe / J. Gazenbeek; Wageningen, Zomer & Keunings uitgeversmaatschappij, 190 pagina's - 1 boek

282 - Woeste Hoeve 8 maart 1945 / H. Berends; Kampen, Kok Voorhoeve, 237 pagina's. ISBN 90-297-1241-4 1995 - 1 boek

283 - De Veluwe, land van bos en hei / J.M. Fuchs en W.J. Simons; Hoorn, Westfriesland, 232 pagina's. ISBN 90 205 0420 7 1970 - 1 boek

284 - 100 jaar imkeren in Eerbeek en omgeving / I. Hoeve-van Vlist, H. Giesselbach en A.W.J. Fleur; Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken, 78 pagina's 2001 - 1 boek

285 - Het mysterie Dora Visser, een Oost-Gelderse gestigmatiseerde, heilige of hysterica? / B. Kerkhoffs; Doesburg, uitgeverij Rabeling. ISBN 90-70845-26-1 1991 - 1 boek

286 - Joods leven in Bronkhorst, Steenderen en Brummen / H. Kooger; Zutphen, Walburg Pers, 79 pagina's. ISBN 906011.084.6 1978 - 1 boek

287 - Jubileumboek De Marke, het beste uit 25 jaargangen van het streekhistorische blad de Marke 1977-2002 / P. Willemsens 2002 - 1 boek

288 - Met andere ogen / B. Boerland; Doesburg, Rabeling, 96 pagina's 2002 - 1 boek

289 - Veluwe speeltuin van Nederland? / H.W. van den Brink; Hren, Knoop & Niemeijer, 93 pagina's 1970 - 1 boek

290 - Zwervend langs Veluwse wegen / J. Gazenbeek; Wageningen, Zomer & Keuning, 160 pagina's. ISBN 90 210 0264 7 1976 - 1 boek

291 - Veluwse vertellingen / J.L. de Boer; Meppel, J.A. Boom en zoon, 159 pagina's - 1 boek

292 - Veluwsche sagen / G. van de Wall Perné; Amsterdam, Scheltens & Giltay, 135 pagina's 1932 - 1 boek

293 - De Veluwe, eene wandeling / O.G. Heldring en R.H. Graadt Jonckers; Arnhem, Gysbers & van Loon, 255 pagina's 1969 - 1 boek

294 - Apeldoorn in de tweede wereldoorlog, een kroniek / C.Tijink en P. Rouwenhorst; Apeldoorn, gemeentearchief, 543 pagina's 2002 - 1 boek

295 - Licht in de verte, een verhaal van de Veluwse heide / J.A. Slempkes; Lunteren, Jac. Gazenbeek stichting, 229 pagina's. ISBN 90-74679-10-2 2002 - 1 boek

296 - De Tweede Wereldoorlog / G.M. Jochems en R.M. Kemperink; Apeldoorn, gemeentearchief en historische vereniging Felua, 49 pagina's 2002 - 1 boek

297 - Honderd jaar bijen houden in Brummen, historie van de imkersvereniging Brummen 1902-2002 / P. Willemsen, 94 pagina's 2002 - 1 boek

298 - Sagen en sproken van het oude Gelre, fluisteringen, angstgedachten, beeldingsgaven, bijgeloof / J.A. Slempkes; Zutphen, W.J. Thieme 1932 - 1 boek

299 - Boerderijen in Gelderland / M. Hegener; Warnsveld, Terra, 144 pagina's. ISBN 90 5897 1414 2003 - 1 boek

300 - Het hertogdom Glere / I.D. Jacobs; Utrecht, stichting Matrijs, 616 pagina's. ISBN 90 5345 195 1 2003 - 1 boek

301 - Verdwenen schepen, de houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen / G.J. Schutten; Zutphen, Walburg Pers, 493 pagina's. ISBN 90 5730 298 5 2004 - 1 boek

302 - Zuinigheid met vlijt, beelden en verhalen uit het dagelijks leven rond 1954 in de gemeenten Rheden en Rozendaal, jubileumuitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal 1954-2004; 216 pagina's 2004 - 1 boek

303 - Vijfenzeventig jaar protestants christelijk onderwijs te Eerbeek; vereniging voor protestants christelijk onderwijs te Eerbeek, 78 pagina's 2004 - 1 boek

304 - Venster op het verleden, Didam Kollenburg in de laat Romeinse tijd / A. Koster, H. Tomas en W.J.H. Verwers; Drempt, historische en archeologische stichting, 77 pagina's. ISBN 90-801882-7-1 2004 - 1 boek

305 - Herleef de beek, cultuurhistorische kansen voor vier molen- en wasserijlocaties in Ugchelen / Gemeente Apeldoorn, 31 pagina's 2003 - 1 boek

306 - Sporen over de Veluwe, Amersfoort - Apeldoorn / G.A. Russer; Barneveld, koninklijke BDU uitgeverij B.V., 180 pagina's 2003 - 1 boek

307 - Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn/ D. Otten; Hilversum, Verloren BV, 192 pagina's. ISBN 90-6550-773-6 2003 - 1 boek

308 - En zij legerden zich bij de beek, honderd jaar gereformeerde gemeente Beekbergen / J. van 't Hul en A.J. Stufken; kerkenraad gereformeerde Beekbergen, 253 pagina's 2005 - 1 boek

309 - Hooibergen in de gemeente Voorst / S. Jurgens; stichting Luikenfonds gemeente Voorst, 192 pagina's. ISBN 90-809288-1-X 2004 - 1 boek

310 - Als een baken in het dorp, 350 jaar hervormde gemeente te Loenen (Veluwe) 1653-2003; L.C. Bulens en H.A.M. Ummels; kerkenraad hervormde kerk Loenen, 72 pagina's. ISBN 90-807169-3-6 2003 - 1 boek

311 - Het Oekeltje 75 jaar; voetbalvereniging Oeken, 56 pagina's 2003 - 1 stuk

312 - Kindertoevlucht Klein Engelenburg 1919-2001 / M. Reinders; 27 pagina's 2001 - 1 stuk

313 - Bieseman - Biezeman / I. en H. Biezeman; Rotterdam, Hein Biezeman, 896 pagina's. ISBN 90-809660-1-0 2005 - 1 boek

314 - Nederland dichterbij, Gelderland / Reader's Digest; Baar, B.V. uitgeversmaatschappij Tirion, 175 pagina's. ISBN 906407 392 9 1997 - 1 boek

315 - Ugchelen, dorp in de stad / B. Kompanje, H. Menke, V. Sleebe, A. Trimp, Y. de Vries en M. Wispelwey; Apeldoorn, stichting Bouwhuis, 95 pagina's 2006 - 1 boek

316 - Gelderland 1900-2000 / D. Verhoeven; Zwolle, Waanders uitgevers, 590 pagina's. ISBN 90 400 8268 5 2006 - 1 boek

317 - Hesselman, een transportbiografie / W. Vermeulen; Zeist, uitgeverij Willem Vermeulen, 160 pagina's 2006 - 1 boek

318 - Empe, een open gemeenschap aan de oude IJssel / J. Schurink; Bussloo,drukkerij Bussloo, 151 pagina's. ISBN 90-9019415-0 2005 - 1 boek

319 - Waar het einde een nieuw begin krijgt.../ N.V. papierfabriek "De Hoop" Eerbeek; 51 pagina's 1964 - 1 boek

320 - Dieren, Spankeren en Laag Soeren in vroegere tijden / F. van Zadelhoff; oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal - 1 boek

321 - Zodat wij niet vergeten! namen en verhalen van de oorlogsslachtoffers omgekomen in de gemeente Brummen in de periode 1940-1945 / J. Breukelaar, 35 pagina's 2006 - 1 boek

322 - Oudbier en kloostermoppen, verhalen / H. Biezeman; Rotterdam, Hein Biezeman, 96 pagina's. ISBN 90-809660-3-7 2006 - 1 boek

323 - Résidence Louise-inrichting, voor verarmde deftige dames (1883-1976), aspecten van een standen-maatschappij in en buiten Brummen / P. Willemsens; Brummen, 109 pagina's 2007 - 1 boek

324 - Handbalvereniging Brummen 60 jaar, 60 pagina's 2006 - 1 boek

325 - Nijmeegs Katern, het hertogdom herleeft, uitgave ter gelegenheid van Gelredag 2007 / vereniging Gelre en Numaga; 95 pagina's 2007 - 1 boek

326 - Opgegraven verleden van Gelderland / J.G.M. Verhagen; Utrecht, stichting Matrijs, 192 pagina's. ISBN 978 90 5345 292 9 2007 - 1 boek

327 - Koninklijke Nederlandsche locaalspoorwegmaatschappij Willem III / H.G. Hulleman, D.C.J. Ploos van Amstel, R.W.P. de Vries en J.K. van der Weel; Eerbeek, oudheidkundige vereniging De Marke, 128 pagina's. ISBN 978-90-812035-1-7 2007 - 1 boek

328 - Stedendriehoek, portret van een eigentijdse regio met een rijk verleden / P. Opmeer; Zutphen, Walburg Pers, 128 pagina's. ISBN 978.90.5730.515.3 2007 - 1 boek

329 - IJzergieterijen langs de oude IJssel 1689 – heden / G. van Hoff; Utrecht, stichting Gelders Erfgoed, 208 pagina's. ISBN 978 90 5345 329 2 2007 - 1 boek

330 - Jan Mankes 1889-1920; Zwolle, Waanders, 239 pagina's. ISBN 978-90-400-8332-7 2007 - 1 boek

331 - Veluwse beken en sprengen, een uniek landschap / H. Menke, H. Renes, G. Smid en P. Stork; Utrecht stichting Matrijs, 256 pagina's. ISBN 978 90 5345 317 9 2007 - 1 boek

332 - Twee eeuwen Gelderse bakstenen, de baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw / G.B. Jansen; Aalten, Fagus, 516 pagina's. ISBN 978-90-78202-39-4 2008 - 1 boek

333 - Brummen is veranderd! 1970 – 1990 / P. Willemsens; Zaltbommel, Kimabo, 84 pagina's. ISBN 978 94 90920 03 6 2010 - 1 boek

334 - Boer Kip, schilder 1925-2006; Dieren, Diepenmaat, 64 pagina's. ISBN 90-78115-14-9 - 1 boek

335 - Openbare basisschool de Vossestaart 275, uitgave ter gelegenheid van het 275 jaar bestaan van de Vossestaart te Hall 2006 - 1 boek

336 - In en rond de kerk van Beekbergen / H.A.M. Ummels; Lieren, Logocreations, 64 pagina's. ISBN 978-90-9023365-9 - 1 boek

337 - Geen gezicht, een Hallse vertelling / A. Kruijssen; Brummen, Geiten Pers, 22 pagina's 2006 - 1 boek

338 - Spoorzoeken onder het maaiveld, een greep uit 40 jaar amateurarcheologie / A. Dijkstra - Kuit; archeologische werkgemeenschap voor Nederland, 128 pagina's. ISBN 978-90-9024809-7 2009 - 1 boek

339 - Geschiedenis van Gelderland, de canon van het Gelders Verleden in vijftig vensters / D. Verhoeven en M. Wingens; Zutphen, Walburg Pers, 208 pagina's. ISBN 978-90-5730-669.3 2010 - 1 boek

340 - De Gelderse Toren, landgoed aan de IJssel, microgeschiedenis van de eigenare, hun huis en de tuin / M. Andela; Zutphen, Walburg Pers, 221 pagina's. ISBN 978.90.5730.275.6 2008 - 1 boek

341 - Boerderij- en veldnamen in Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Steenderen, Toldijk en het buitengebied; Doetinchem, stichting Staring Instituut, Mr. H.J. Steenbergenstichting en Historische Vereniging Steenderen, 63 pagina's 2009 - 1 boek

342 - Oranje Vereniging Klarenbeek 75 jaar 2008 - 1 boek

343 - Boerderijnamen in Voorst, lexicon van ruim 900 boerderijnamen uit de periode 800-2000 / D. Otten; Kampen, stichting IJsselacademie, 196 pagina's. ISBN 978-90-6697-197-4 2009 - 1 boek

344 - Veldnamen in Voorst, geschiedenis, naamsverklaring en atlas / D. Otten; Kampen, stichting IJsselacademie, 208 pagina's. ISBN 90-6697-181-9 2006 - 1 boek

345 - Zou Petrus tevreden zijn? Kroniek van de dorpskerk in Spankeren / A.T.G. Elzebroek en G.A.F. Hulleman; Spankeren, stichting historisch onderzoek zuid-oost Veluwezoom, 216 pagina's. ISBN 978-90-808838-4-0 2008 - 1 boek

346 - 150 jaar protestants Eerbeek / Protestantse gemeente Eerbeek, 112 pagina's 2008 - 1 boek

347 - Foi, foi... ut is mien wat / M. Kobussen; Dieren, Regiobode B.V., 112 pagina's - 1 boek

348 - De geschiedenis van de dorschvereeniging De Kar en Hooilanden; belangenvereniging De Kar en de Hooilanden, 64 pagina's 2009 - 1 boek

349 - Major. J. Anthony Cotterell, war correspondent, Plymouth 1916 - Arnhem 1944 / P. Reinders 2008 - 1 boek

350 - Sporen naar Empe, herinneringen aan het familieleven van Aleida Houwink en Robbert van Hasselt rond 1900 / J. Frieswijk en Y. Kuiper; Hilversum, uitgeverij Verloren, 160 pagina's. ISBN 978-90-8704-009-3 2007 - 1 boek

351 - De laatste pijl / A. Kruijssen; Tielt, Lannoo, 102 pagina's. ISBN 978 90 209 7805 6 2008 - 1 boek

352 - Beekbergen en omgeving en andere verhalen / W. Venema - 1 stuk

353 - Veld- en boerderijnamen inventarisatie in de gemeente Brummen, met kaarten en afbeeldingen / H. Blom en A. van Bodegom; oudheidkundige vereniging de Marke, 96 pagina's. ISBN 978-90-812035-2-4 2010 - 1 boek

354 - Stork Veco 1934-2004 / R. Houterman; 80 pagina's - 1 boek

355 - Sportclub Hall - Empe 1939-1989, 50 jaar in beweging, 26 pagina's - 1 stuk

356 - Sportclub Hall - Empe 1939-1999, 60 jaar in opbouw, 22 pagina's - 1 stuk

357 - Het Hoogeland, kolonie voor bedelaars en landloopers, een geschiedenis van Het Hoogeland te Beekbergen (1892-2009) / A. Sulman; BDU, 96 pagina's. ISBN 9789087881061 2009 - 1 boek

358 - Het nageslacht van Lubbert Aart Braakman, papiermaker in Loenen en Velp, elf generaties van een Veluwse papiermakersfamilie, 3,5 eeuw Braakman geschiedenis / G.H. Braakman en L.J. den Bode; 206 pagina's. ISBN 90-9015651-8 2002 - 1 boek

359 - Buitenverblijf Decima, feiten uit de historie van een Brummens buitenverblijf / H. van der Made; Brummen, Han van der Made, 43 pagina's 2010 - 1 boek

360 - Vrij entree, een jaar lang de Hoge Veluwe / W. Alings; Utrecht, gebroeders Nefkens NV, 144 pagina's 1976 - 1 boek

361 - Het Veluwse kerkvolk geteld / H.K. Roessingh; Zutphen, Walburg Pers, 48 pagina's. ISBN 90 6011 464 7 1978 - 1 boek

362 - Bevrijding & wederopbouw, naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland / M. Bogaarts, F. Keverling Buisman, W. Lenders en L. van Meijel; Nijmegen, Vantilt, 112 pagina's. ISBN 978 94 6004 052 8 2010 - 1 boek

363 - Dorpskerk Rheden, levend monument / J. Schrijvershof en A. Kolkman; Rheden, culturele werkgroep X dorpskerk Rheden, 76 pagina's 1983 - 1 boek

364 - Nieuwbouw 1970-1977 rijksmuseum Kröller-Müller, W. Quist, architect - 1 boek

365 - St. Hubertus, het jachthuis van H.P. Berlage voor de familie Kröller-Müller gelegen in het nationale park De Hoge Veluwe / M. Gunnink; Otterlo, Kröller-Müller stichting, 69 pagina's 1985 - 1 boek

366 - Symposiumdagen 50 jaar De Zeeuw Golfkarton; Eerbeek, De Zeeuw, 27 pagina's 1991 - 1 boek

367 - 100 jaar voetbal in Brummen / D. Weggelaar; Brummen, jubileumcommissie sportclub Brummen 100 jaar, 260 pagina's 2012 - 1 boek

368 - Groen door Oranje, een historische zwerftocht door de koninklijke houtvesterij Het Loo 1900-1960 / B. Maassen en I. Maassen - te Brake; Barneveld, BDU, 160 pagina's. ISBN 978-90-8788-143-6 2011 - 1 boek

369 - De Zeeuw door de jaren heen, 50 jaar personeelsvereniging, 224 pagina's 1999 - 1 boek

370 - Over erven en geërfden, de marken van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom / A.T.G. Elzebroek, W.G. van den Beukel en J. Striker; Spankeren, Wencel Maresch Journalistieke Producties, 311 pagina's. ISBN 978-90-808838-0-2 2013 - 1 boek

371 - 100 jaar muziekvereniging OLTO 1913-2013, 96 pagina's 2013 - 1 boek

372 - Rudico, 50 jaar partner in flexodruk / E. van de Weg; uitgeverij KunstMag, 119 pagina's. ISBN 978 90 75979 74 9 2012 - 1 boek

373 - Ir. Cornelis Johannes van Doorn 1837-1906, waterman in Japanse dienst / B. Vrijhof; Dieren, Diepenmaat, 88 pagina's 2011 - 1 boek

374 - Stamboom van het geslacht Groenouwe / Gronouwe / D. Gronouwe; 235 paginA'S 2014 - 1 boek

375 - Wij moesten naar Duitsland 1942-1945, in de voetsporen van onze jongens uit Loenen en Zeeland / S. Beumkes, 155 pagina's 2014 - 1 boek

376 - Evacué in Apeldoorn, Arnhemse evacués welkom in Apeldoorn en omliggende dorpen / W. Kroon; Apeldoorn, stichting evacuatie 1944-1945, 256 pagina's. ISBN 978-90-821263-3-4 2014 - 1 boek

377 - Lente op de Wilgenhoeve / H. Vos; Den Haag, J.N. Voorhoeve, 173 pagina's - 1 boek

378 - Het dorp aan de Veluwerand / M. Beker-Schuite; Almere, Van de Ber, 248 pagina's. ISBN 90-5512-220-3 2005 - 1 boek

379 - Veluwse streekwoorden / M. Beker-Schuite; Almere, Van de Berg, 80 pagina's. ISBN 978-90-5512-258-5 2006 - 1 boek

380 - De geschiedenis van herberg 'De Luchte' te Spankeren van 1563 tot 2011 / T. Elzenbroek en W. van den Beukel; Spankeren, Wencel Maresch Journalistieke Producties, 56 pagina's 2011 - 1 boek

381 - De vele levens van het voormalig kuuroord Laag-Soeren / K. van der Wiel; Dieren, Diepenmaat, 160 pagina's. ISBN 978-90-78115-62-5 - 1 boek

382 - 25 jaar amateur archeologie / Archeologische werkgroep Apeldoorn; gemeente Apeldoorn, 359 pagina's 2014 - 1 boek

383 - Bier brouwen op de Veluwe, een reis door het heden en verleden van bier, hop en brouwerijen / E. de Jonge; Barneveld, BDU, 127 pagina's. ISBN 978 90 8788 152 8 2011 - 1 boek

384 - Het commando Pieters; Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945 / S. Wiegerinck; Soesterberg, ASPEKt, 270 pagina's. ISBN 978-94-6153-425-5 2014 - 1 boek

385 - Aan water nooit gebrek, een tocht langs oude Veluwse industrieën / G. van Bruggen; Barneveld, BDU, 203 pagina's. ISBN 9789087881986 2013 - 1 boek

386 - Historische boselementen, geschiedenis, herkenning en beheer / P. Jansen en M. van Benthem; Zwolle, Waanders, 126 pagina's. ISBN 90 400 8967 1 2005 - 1 boek

387 - Terugblik op zorg in Apeldoorn / W. Smit-Buit; uitgave ter gelegenheid van het symposium 'Zicht op Zorg' op 29 september 2012 georganiseerd door de historische vereniging Felua in samenwerking met Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn, 40 pagina's 2012 - 1 boek

388 - Steenfabrieken, beelden van een veranderend landschap / K. Stadhouders; Amsterdam, Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, 143 pagina's. ISBN 97890 79156 092 2011 - 1 boek

389 - Honderd jaar Rabobank gemeente Voorst, een eeuw vol herinneringen 1904-2004 / Rabobank gemeente Voorst en oudheidkundige kring Voorst, 192 pagina's. ISBN 90-8094441-6 - 1 boek

390 - Oud nieuws, nieuwsfoto's uit Loenens verleden / M. Kobussen; Dieren, Regiobode, 174 pagina's 2013 - 1 boek

391 - Prothocoll van Loenerbosch, verandering in landgebruik en -beheer in de marke van Loenen en Zilven 1595-1893 / N. Grupstra; 175 pagina's 2012 - 1 boek

392 - Het verborgen verleden van het Engelanderholt / gemeente Apeldoorn, 150 pagina's 2016 - 1 boek

393 - Ridders van Gelre en ons verloren hertogdom, geschiedenis van Gelderland als stripverhaal / Stichting cultuur- en erfgoedLab, 48 pagina's. ISBN 9789082946901 2019 - 1 boek

394 - Archeologische opgraving Buurtweg te Oeken gemeente Brummen /bureau Ecoconsultancy 2013 - 1 stuk

395 - Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, een ware metamorfose / Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn, 124 pagina's 2017 - 1 boek

396 - De Mensen van Tolzicht / stichting De Vrienden van Tolzicht; Brummen, 86 pagina's 2015 - 1 boek

397 - Een boeket van pauwenveren, jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de sportclub Klarenbeek 1932-2007, 160 pagina's 2007 - 1 boek

398 - Stoomtram Zutphen - Deventer 1926 - 1945 / H. Bruil, H. Geerlink, M. Geerlink-van der Gang en P. Staal; Gorssel, historische vereniging De Elf Marken, 167 pagina's 2016 - 1 boek

399 - S.V. Klarenbeek 25 jarig jubileum 1959 - 1984, 52 pagina's 1984 - 1 boek

400 - Harmonie-orkest "Amicitia" 75 jaar, Klarenbeek 1908-1983, 32 pagina's 1983 - 1 boek

401 - 170 jaar een eigen kijk op boerderijen, uitgave ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van de onderlinge schadeverzekering maatschappij Woudsend 1816 U.A. / S.J. van der Molen en P. Vogt, 140 pagina's 1986 - 1 boek

402 - Van Godsdienaar tot wetsdienaar, de geschiedenis van het bisschoppelijk Klein Seminarie 1935-1972 en de politieschool 1972-2015 te Apeldoorn / Vrienden van het Kleinseminarie, 175 pagina's. ISBN 978-90-902962-5-8 2016 - 1 boek

403 - Geschiedenis van het Apeldoorns kanaal, verleden, heden en toekomst van een koninklijke waterweg / R. Scholten; Epe, uitgeverij Gelderland, 244 pagina's. ISBN 978-94-91826-52-8 2017 - 1 boek

404 - Gazelle rijwielen, 125 jaar fietsen / O. Baeujon, E. Collier, T. de Kogel, H. Kuner, J. Rietveld en A. Streng; Historische rijwielvereniging De Oude Fiets, 95 pagina's 2017 - 1 boek

405 - Kroniek van het geslacht Koeckoek / G. Koekkoek, F. Koekkoek en W. Koekkoek ; Hilversum, stichting familie Koekkoek, 379 pagina's. ISBN 90 6455 360 2 2001 - 1 boek

406 - Langs het tuinpad van mijn vader, Spankeren omstreeks 1960 /A.T.G. Elzebroek en J.C. Burgers; stichting Historisch Onderzoek Zuid-Oost Veluwezoom, 199 pagina's. ISBN 978-90-808838-6-4 2017 - 1 boek

407 - De IJssel vormt, inventarisatie van oude IJsselmeanders, nevengeulen, oeverwallen en kronkelwaarden als inspiratie voor behoud en ontwikkeling; Stichting IJsselhoeven, 40 pagina's 2017 - 1 boek

408 - Jubileumuitgave sportvereniging Voorst 1940-1980 - 1 boek

409 - Stichting Heimdall 25 jaar, antroposofische zorg op kleine schaal; Brummen, stichting Heimdall, 72 pagina's 2010 - 1 boek

410 - Gemeente Voorst 1818-2018, een inkijkje in 200 jaar geschiedenis; Oudheidkundige Kring Voorst, 176 pagina's 2019 - 1 boek

411 - De slag om de Veluwe 1945, de bevrijding van de Veluwe door Britse en Canadese troepen in april van het laatste oorlogsjaar / P. A. Veldheer; Arnhem, Gysbers & Van Loon, 231 pagina's. ISBN 90 6235 035 6 1981 - 1 boek

412 - Streek & taal Veluwe / M. Beker-Schuite; Almere, Van de Berg, 120 pagina's. ISBN 9789055123506 2011 - 1 boek

413 - Beekbergen in oude ansichten / G.B. Wolters; Zaltbommel, Europese bibliotheek 1979 - 1 boek

414 - Beekbergen in oude ansichten deel 2 / G.B. Wolters; Zaltbommel, Europese bibliotheek. ISBN 90 288 1655 0 1981 - 1 boek

415 - Hoogtijdagen / H. Biezeman; Barneveld, Boekenbent, 188 pagina's. ISBN 978-946-2037-25-0 2014 - 1 boek

416 - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst / A. ten Doesschate; 68 pagina's 1919 - 1 boek

417 - Het Troelstra oord; uitgegeven ter gelegenheid van de eerste steenlegging van het Troelstra oord op den Vrijenberg te Beekbergen op dinsdag 19 october 1926 1926 - 1 boek

418 - Officiëele gids voor Loenen op de Veluwe; Vereeniging "Loenens Belang", 56 pagina's 1939 - 1 boek

419 - Jubileumuitgave S.V. Eerbeekse Boys 50 jaar, 1927-1977 1977 - 1 boek

420 - Terug op 't Halfvasten / A. Kruijssen; Brummen, Geiten Pers, 24 pagina's 2014 - 1 boek

421 - Archeologisch jaaroverzicht 2013 / M. Parlevliet en A. de Graaf; gemeente Apeldoorn, 34 pagina's - 1 boek

422 - Archeologisch jaaroverzicht 2014 / M. Parlevliet, M. Gombert en H. Moerland; gemeente Apeldoorn, 29 pagina's - 1 boek

423 - Archeologisch jaaroverzicht 2015 / M. Parlevliet, M. Gombert en H. Moerland; gemeente Apeldoorn, 37 pagina's - 1 boek

424 - Archeologisch jaaroverzicht 2016 / M. Parlevliet, R. Nijland en D. Oogink; gemeente Apeldoorn, 40 pagina's - 1 boek

425 - Een bewogen jaar september 1944 - september 1945, Arnhem - Loenen - Arnhem / J.H. Menting; Oosterbeek, Kontrast. 58 pagina's. ISBN 90-75665-85-7 2005 - 1 boek

426 - Floralia Brummen 1906-2006, een eeuw bloemen en planten in woord en beeld, 62 pagina's 2006 - 1 boek

427 - Geschiedenis van het R.K. onderwijs te Brummen en zijn personeel van 1885 tot 1985 / F. Broekhof, 48 pagina's 1985 - 1 boek

428 - 250 jaar onderwijs Hall 1731-1981, 28 pagina's 1981 - 1 boek

429 - Eer beek hondervijfentwintig jaar kerkdorp 1983 - 1 boek

430 - Korte historische schets van Uddel en omgeving / J. Drost, 12 pagina's 1971 - 1 boek

431 - Willem de Mérode - Jan Mankes; Brummen, Geiten Pers, 11 pagina's 1989 - 1 boek

432 - 80 jaar wel en wee van Bé Dé Vé / B. de Vries, 156 pagina's 2016 - 1 boek

433 - 60 jaar Voorwaarts, de geschiedenis van de IJsselruiters van 1926 tot 1986 / A.H.M. Sänger, 59 pagina's 1986 - 1 boek

434 - Parochie Brummen vroeger en nu, uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de St. Andreaskerk op 18 oktober 1986 / P. Willemsens, 92 pagina's 1986 - 1 boek

435 - Sportclub Brummen 1912-1987 / Sportclub Brummen, 108 pagina's 1987 - 1 boek

436 - Wilhelminaschool jubileumuitgave 1906-1981 / S. van Asperen, A.H. Botter en H. de Jong, 36 pagina's 1981 - 1 boek

437 - Industriekern Eerbeek - Loenen, Gelderse troefkaart van de Oost Veluwe, 32 pagina's 1970 - 1 boek

438 - Soli deo gloria, ter gedachtenis aan het honderdjarig bestaan van de christelijk nationale school te Beekbergen 1871-1971 / Vereniging tot bevordering van christelijk nationaal schoolonderwijs te Beekbergen , 28 pagina's 1971 - 1 boek

439 - 65 jaar geloof, hoop en liefde, twee generaties Veenstra Voortrekkers in de thuislozenzorg / R.J. Roffel; stichtingen het Hoogeland en Hullenoord Beekbergen, 44 pagina's 1989 - 1 boek

440 - Honder jaar boeren in Brummen 1880-1980 / P.H.L. Willemsens; Brummen, Geldersche maatschappij van landbouw, 111 pagina's 1980 - 1 boek

441 - Meester Hendrik Gerrit Steenbeek en zijn tijd / M.W.H. de Weerd; Eerbeek, Steenbeek Mavo, 137 pagina's 1978 - 1 boek

442 - Inventaris der archieven van de Nederlands Hervormde gemeente Beekbergen / D.J. Veldhuizen; Apeldoorn, gemeentearchief, 29 pagina's 1979 - 1 boek

443 - Beekbergen, woonoord in het stadsgewest / A. Boks; gemeente Apeldoorn, 134 pagina's 1970 - 1 boek

444 - Beekbergen, woonoord van de toekomst / A. Boks; gemeente Apeldoorn, 134 pagina's 1971 - 1 boek

445 - De christelijk-nationale school te Beekbergen 1866-1891 / W. Liefers; gemeentearchief Apeldoorn, 74 pagina's 1981 - 1 boek

446 - 60 jaar natte historie van de Apeldoornse zwem- en poloclub A.Z.C., ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 1921-1981 / E. Kroon, 69 pagina's 1981 - 1 boek

447 - Inventaris van het archief van de commissie voor openbare werken over de periode 1917-1957 en het afdelingsarchief volkshuisvesting van de dienst der sociale zaken over de periode 1921-1926 (1958) / J. Bakker; gemeentearchief Apeldoorn 1979 - 1 boek

448 - Inventaris van het archief van gemeentediensten 1926-1946 / E.T.J. Bos; gemeentearchief Apeldoorn 1981 - 1 boek

449 - Klarenbeek, dorp op de grens / sociografische dienst van de gemeente Apeldoorn, 478 pagina's 1967 - 1 boek

450 - Klarenbeek, dorp op de grens, bijlagen / sociografische dienst Apeldoorn 1967 - 1 boek

451 - Leuvenheim 100 jaar onderwijs / L. van Voorst, F. Lensink en E. Elgersma, 70 pagina's 1985 - 1 boek

452 - Woningmarktonderzoek Oost Veluwe, woonsituatie en woonwensen in Brummen / stichtingen Bouwcentrum en Ratiobouw, 78 pagina's 1970 - 1 boek

453 - Wijk- en buurtcijfers van de gemeente Brummen per 1 januari 1975 / stedebouwkundige dienst voor de Oost Veluwe 1975 - 1 boek

454 - Van tweeën één 1862-1987, jubileumuitgave van de hervormde gemeente te Klarenbeek 1987 - 1 boek

455 - Eerbeekse Boys 60 jaar jong bouwt aan haar toekomst... 1927-1987 1987 - 1 boek

456 - Klarenbeek in oude ansichten / A.A.G. Bloem en H.G.M. Franken; Klarenbeek, Rabobank 1985 - 1 boek

457 - Verhalen uit de 20e eeuw / A. Bruil, L. Deelstra, M. Klein en M. van der Westen; Brummen, stichting de jong-oud-connectie, 67 pagina's - 1 boek

458 - De golvende band, exemplaar ter gelegenheid van het 25-jarig bedrijfsjubileum / golfcartonfabriek Z. de Zeeuw; Eerbeek, 40 pagina's 1966 - 1 boek

459 - Van Boerenleenbank tot Rabobank, Brummen 1906-1982, Eerbeek 1907-1982; Rabobank Brummen - Eerbeek, 40 pagina's 1982 - 1 boek

460 - Het Loo; stichting 't Konings Loo, 24 pagina's 1979 - 1 boek

461 - Klarenbeek, bestaan of niet bestaan / bureau voorlichting gemeente Apeldoorn 1971 - 1 boek

462 - Geschiedenis van Laag Soeren, eindscriptie geschiedenis vwo / R. Demmink, 51 pagina's 1984 - 1 stuk

463 - De Joodse gemeente te Apeldoorn en het Apeldoornsche Bosch / S. Laansma; Zutphen, Walburg Pers, 80 pagina's. ISBN 906011.305.5 1979 - 1 boek

464 - 60 jaar voetbalvereniging Loenermark, speciale uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum, 118 pagina's 1988 - 1 boek

465 - Loenen op mars naar morgen! ; Apeldoorn, sociografisch bureau 1965 - 1 boek

466 - Loenen Veluwe 1150 jaar ? M. Kobuusen; Doesburg, Aalbers, 102 pagina's 1988 - 1 boek

467 - Een kijkje achter de deur van... monumenten in de gemeente Brummen / L. van Geffen-Lamers; 96 pagina's 2013 - 1 boek

468 - Mayr-Melnhof Eerbeek bv / R. Vorderman, H. van den Nieuwendijk en D. Doeve, 114 pagina's 2011 - 1 boek

469 - Loenense waterval 120 jaar oud 1874-1994 - 1 stuk

470 - Ereveld Loenen, laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslchtoffers / J. Heerze, J. Kooistra en J. Teeuwisse, Den Haag, SDU uitgevers, 251 pagina', 1999. ISBN 90 12 08756 2 - 1 boek

471 - Functieveranderingen van Loenen, een beschrijving van de functieveranderingen van Loenen in de vroegere, huidige en toekomstige tijd en de daarmee gepaard gaande ruimtelijke conflicten / J. Bisseling en A. Buiting, Apeldoorn / Loenen, 1995, 31 pagina's - 1 omslag

472 - Loenen (Veluwe) in oude ansichten deel 1 / M.B.J. Kobussen; Zaltbommel, Europese bibliotheek. ISBN 90 288 0881 7 - 1 boek

473 - Vroeger in Loenen - Veluwe / M.B.J. Kobussen, 1993. ISBN 90-9005989-X - 1 boek

474 - Officiëele gids voor Loenen op de Veluwe; Vereeniging "Loenens Belang", 59 pagina's 1935 - 1 boek

475 - 100 jaar Apeldoornse Courant 1903-2003, 208 pagina's 2003 - 1 boek

476 - Kadastrale atlas Gelderland 1832 Brummen Hall, Arnhem, 1990 1990 - 1 portefeuille

477 - Klederdrachten / C. Nieuwhoff, W. Diepraam en C. Oorthuys; Amsterdam, Elsevier, 144 pagina's 1984 - 1 boek

478 - Gezondheidszorg in Apeldoorn van 1720 tot ca. 1850 / W. Wijk; 40 pagina's 1995 - 1 stuk

479 - Töpfer - Kramer - pottenbakkers, keramiek tussen IJssel en Berkel; EUREGIO projekt "Handel & Wandel zwischen/tussen IJssel & Berkel; Kreis Borken, 240 pagina's 2000 - 1 boek

480 - De kerk van Hall / gemeente Brummen, 8 pagina's - 1 stuk

481 - Liudger Thiadgrimszoon, leven en voortleven van een Christus-prediker (742-809) / Klaas Sierksma; Franeker, uitgeverij Van Wijnen, 282 pagina's. ISBN 90 5194 144 7 1995 - 1 boek

482 - Lichtblauw op de Veluwe, een geschiedenis van het vliegveld Deelen / M.E. Peters; 's-Gravenhage, sectie luchtmachthistorie van de staf van de bevelhebber der luchtstrijdkrachten, 96 pagina's. ISBN 90-73696-14-3 1998 - 1 boek

483 - Klompen, hun makers en hun dragers / H. Noorlander; Arnhem, Rijksmuseum voor volkskunde "het Nederlands Openluchtmuseum", 74 pagina's 1978 - 1 boek

484 - Oorlog in een dorp aan de IJssel, Brummen - Eerbeek 1940-1945 / P. Willemsens; 268 pagina's 1994 - 1 boek

485 - Canon van Rheden / P.J. den Boer-Pinxter, J.W.M. Jansen en F. Keverling Buisman, oudheidkundige kring Rheden - Rozendaal, 109 pagina's. ISBN 978-90-804188-0-6 2011 - 1 boek

486 - Naar de Kalkberg / Anneloes Timmerije; Brummen, Geiten Pers, 20 pagina's 2021 - 1 boek

487 - De feestvierende parochiekerk van Brummen; gedenkboek en parochiegids van kerk en parochie St. Andreas Brummen ter gelegenheid van het eeuwfeest van de parochie / Aartsbisdom Utrecht, 96 pagina's 1955 - 1 boek

488 - Oorlog en vrede in de gemeente Voorst; speciale kroniek oudheidkundige kring Voorst, 112 pagina's 2000 - 1 boek

489 - Op zoek naar Hamaland; archeologische resten uit de negende tot en met elfde eeuw in Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost-Veluwe, AWN afdeling Zuid-Salland - IJsselstreek - Oost-Veluwe, 230 pagina's. ISBN 9789492531117 2020 - 1 boek

490 - Het Oosterhuuzens dialectkoor, 15 jaar zangplezier / Gerrit Muller, 146 pagina's 2020 - 1 boek

491 - Herinneringen aan de oorlogsjaren in Loenen; stichting historie Loenen, 120 pagina's. ISBN 9789090318134 z.j. - 1 boek

492 - 200 jaar gemeente Rozendaal 1818-2018 / Ingrid D. Jacobs; oudheidkundige kring Rheden - Rozendaal, 108 pagina's. ISBN 978-90-81785-19-8 2018 - 1 boek

493 - Mobilisatiecomplex Veldhuizen z.j. - 1 schrift

494 - Hoenderloo van plaggenhutten tot toeristenplaats / Henri A. Peers, 141 pagina's 2021 - 1 boek

495 - Canon, een geschiedenis van Brummen en Eerbeek; GelderBoek uitgevers Zutphen, 199 pagina's 2019 - 1 boek

496 - Atlas van de IJssel / T. van der Ziel en A. Corporaal; Zwolle, WBOOKS, 216 pagina's. ISBN 978 94 625 8389 4 2021 - 1 boek

497 - De groene vallei, stad en land aan de IJssel / A. Buter; Den Haag, J.N. Voorhoeve, 188 pagina's. ISBN 90 297 0569 8 1978 - 1 boek

498 - Portret van de IJssel / W. Heiting en L. Lensen ; Zutphen, Terra, 168 pagina's. ISBN 90 6255 099.1 - 1 boek

499 - Beladen bos, het munitiedepot van Hoog Soeren 1941-2020 / E. van Ginkel ; Zwolle, SPA uitgevers, 80 pagina's. ISBN 978 90 8932 047 6 2020 - 1 boek

500 - Oorlog en bevrijding in Brummen en Eerbeek, 2x fiets- /1x wandelroute / VVV Brummen, 36 pagina's 2020 - 1 boek

501 - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de voetbalvereniging Oeken; 40 pagina's 1988 - 1 boek

502 - Op zoek naar het verleden, wereldlijke en kerkelijke geschiedenis van het gewest en de stad Zutphen / F.A. Smit; Alkmaar, uitgeverij Koks-Gesto N.V.; 64 pagina's z.j. - 1 boek

503 - Milieubederf in historisch perspectief 1500 - heden, de betekenis voor de Veluwse sprengen en beken / H. Slijkhuis; Vorchten, Stichting tot behoud van de Veluwese sprengen en beken ; 82 pagina's 2020 - 1 boek

504 - Loveshem / A. Berghegen; Leuvenheims Belang, 74 pagina's 1987 - 1 boek

505 - Wilhelminaschool Brummen 100 jaar, 1906 - 2006 / S. van Asperen, D. Kralemann en D. Thomassen, 39 pagina's 2006 - 1 boek

506 - Kloosterboerderijen in de IJsselvallei, een uitgave bij het project "Kloosterboerderijen langs de IJssel" / T. van Alten en W. Jansen; Stichting IJsselhoeven, 62 pagina's. ISBN 9789078335238 2019 - 1 boek

507 - Landbouwmechanisatie op IJsselhoeven, sporen van weleer / R. Broekhuis; Stichting IJsselhoeven, 41 pagina's. ISBN 9789078335252 2021 - 1 boek

508 - 100 jaar katholieke basisschool de Kopermolen; Klarenbeek, 64 pagina's 2022 - 1 boek

509 - Geschiedkundige aanteekeningen van Hall, Eerbeek en Coldenhove / J. Antvelink, 26 pagina's z.j. - 1 boek

510 - Officiële gids voor de gemeente Brummen, 128 pagina's 1994 - 1 boek

511 - 15 jaar kerkemarkt Brummen; Phoebe bv, 50 pagina's 1998 - 1 boek

512 - Leuvenheim viert 50 jaar vrijheid / Leuvenheims Belang 1995 - 1 boek

513 - De opkomst van Zutphen / W. de Vries; Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 287 pagina's 1960 - 1 boek

514 - Facetten van de slag om Arnhem / W. Tiemens; Weesp, De Gooise uitgeverij, 192 pagina's. ISBN 90 269 4570 1 1984 - 1 boek

515 - De slag om Arnhem / L. Clark ; België - Nederland, Deltas, 176 pagina's 2012 - 1 boek

516 - Fotoalbum over de bouw van de bakkerij op het Marktplein in Brummen 2022 - 1 album

517 - De IJsselstroom; van stoomwasserij tot duurzaam monument/ H. Koolhof ; Dieren, Diepenmaat uitgeverij en ontwerpbureau, 111 pagina's. ISBN 978-90-78115-66-3 2014 - 1 boek

518 - 98 jaar ULO/MAVO Brummen / R. Vrielink ; Deventer, uitgeverij Paul Revédi, 100 pagina's. ISBN 90-70941-05-8 1991 - 1 boek

519 - 150 jaar Krepel Group; anderhalve eeuw bedrijvigheid in hout / P. Kisjes; Klarenbeek, Krepel Group, 113 pagina's. ISBN 9789082785593 2020 - 1 boek

520 - Concordia Brummen, een legende van steen / L. Lamers; Eefde, Monument en Media, 168 pagina's. ISBN 9789082660418 2022 - 1 boek

521 - Papierfabriek de Middelste Molen sinds 1622, 400 jaar papier / A. van Pomeren en H. Schotman; 276 pagina's 2022 - 1 boek

522 - Brummen - de landschapsbiografie. Doos met zes cahiers en twee brochures met de thema's: identiteit, gebruik, beleving, biodiversiteit, toekomst en samenwerking / Diepenmaat uitgeverij en ontwerpbureau 2021 - 1 doos