Organisatie

 

Adres

            Oudheidkundige Vereniging De Marke
            Interim-secretariaat
            Langschoten 71
            7371 EP Loenen
           
            telefoonnummer:  055 - 50 52 276
            emailadres: secretaris@ohv-demarke.nl   

 


Bestuur

De samenstelling van het bestuur van OHV De Marke is als volgt:

Voorzitter Jan Loonstra

voorzitter@ohv-demarke.nl

Interim-secretaris     Willem Klomp                                               secretaris@ohv-demarke.nl
 
Penningmeester Jan Dommerhold

penningmeester@ohv-demarke.nl

Bestuurslid,
ledenadministratie
Chrissie Witteveen

bestuurslid2@ohv-demarke.nl

Bestuurslid,
bibliothecaris
Willem Klomp bestuurslid1@ohv-demarke.nl

 

Binnen de vereniging dragen leden op vele manieren bij aan de activiteiten, waaronder de redactie en productie van het verenigingsblad, het bezorgen daarvan in de eigen buurt, het onderzoeken van de historie en daarover verslag doen, deelnemen in werkgroepen die daarover soms worden opgericht, meehelpen met de organisatie van excursies enz. Leden die hier belangstelling voor hebben, worden uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur. 

Redactie Mededelingenblad 'De Marke'

Wij zijn naarstig opzoek naar nieuwe redactieleden.

Lijkt dit u een leuke uitdaging om 3 keer per jaar een uitgaven te maken van het mededelingenblad stuur ons dan een mailtje.

Het blad wordt 3 keer per jaar uitgegeven en is gevuld met teksten van leden en derden.

De redactie is bereikbaar via emailadres: secretaris@ohv-demarke.nl